Debatprogramma maandag 28 oktober 2019 (door Rathenau Instituut & Onderwijsraad)

Debatprogramma maandag 28 oktober 2019 (door Rathenau Instituut & Onderwijsraad)

Hinken op twee gedachten – Hoe zorgen we dat onderzoek en onderwijs elkaar optimaal versterken?

Aankondiging

Zie ook: www.rathenau.nl/nl/agenda/debatreeks-keuzes-voor-de-toekomst-van-de-wetenschap/hinken-op-twee-gedachten-op-naar-een-gezonde-balans-tussen-onderwijs-onderzoek.

Op naar een goede synergie van onderwijs & onderzoek

Door maatschappelijke ontwikkelingen en de daarmee veranderende behoeften op het gebied van onderzoek en onderwijs, staat de wetenschap voor nieuwe uitdagingen. Al lange tijd behoren de Nederlandse wetenschap en ons hoger onderwijs tot de mondiale top; wat veel kansen biedt, maar ook verantwoordelijkheid en aandacht vraagt. In samenwerking met de Onderwijsraad organiseert het Rathenau Instituut daarom een serie van drie debatten rondom de vraag hoe we het hoger onderwijs toekomstbestendig kunnen maken.

Hoe vinden onderwijsinstellingen een balans die recht doet aan het belang van zowel onderzoek als onderwijs? Praat hierover mee in het derde debat van dit drieluik, op maandag 28 oktober. Met vertegenwoordigers uit diverse hoeken van het hoger onderwijsveld - de universiteiten, de universitair medische centra, hogescholen, bestuurders en studenten - gaan we in gesprek over hoe we kunnen zorgen dat onderwijs, onderzoek en kennisbenutting elkaar zoveel mogelijk versterken.

De sprekers delen hun ervaringen met het bewaken van een goede taakverdeling, waarbij oog is voor verschillende waarden en belangen. Er zijn al veel mooie stappen gezet; nu is het zaak om die lijn voort te zetten. Hoe kunnen we de voorliggende kansen zoveel mogelijk benutten en ook nieuwe kansen creëren? 

Met onder meer: Manon Kluijtmans (Hoogleraar UMC Utrecht); Roeland van der Rest (lerarenopleiding Universiteit Leiden); Daan Andriessen (Lector Hogeschool Utrecht); Loes Damhof (Docent van het jaar 2016 Hanze Hogeschool); Alex Tess Rutten (Voorzitter LSVB); Dave Blank (AWTi, emeritus hoogleraar); Edith Hooge (Voorzitter Onderwijsraad); Frank Miedema (vice rector onderzoek universiteit Utrecht en hoogleraar UMC Utrecht).

Meer informatie en aanmelden

-Maandag 28 oktober, 19:00 - 21:00 uur.
-Aula Universiteit Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht.
-Toegang is gratis. Aanmelden via: www.rathenau.nl/nl/agenda/debatreeks-keuzes-voor-de-toekomst-van-de-wetenschap/hinken-op-twee-gedachten-op-naar-een-gezonde-balans-tussen-onderwijs-onderzoek/aanmelden

Post voor social media (suggestie)
Al maandenlang maken veel mensen zich hard voor de toekomst van onze universiteiten. Met o.a. protestacties en de Ware Opening komen medewerkers en studenten op voor de belangen van universitair onderwijs & onderzoek. Op 28-10 praten we verder over de idealen voor het hoger onderwijs, in de aula van de Universiteit Utrecht: https://bit.ly/3556CUx. Ben je erbij om mee te praten over de toekomst van de wetenschap?

Je kunt onze berichten ook vinden en volgen op:

Twitter: @RathenauNL

Facebook: Facebook.com/rathenauinstituut 

LinkedIn: nl.linkedin.com/company/rathenau-instituut