DERDE EDITIE NRO-CONGRES VOOR ONDERWIJS EN ONDERZOEK

SAMEN OP EXPEDITIE!

DERDE EDITIE NRO-CONGRES VOOR ONDERWIJS EN ONDERZOEK

Woensdag 1 november 2017 | De Rijtuigenloods, Amersfoort

Het NRO-congres is interessant voor onderwijsprofessionals uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

“Mooie afwisseling
kennisoverdracht en eigen
input”


“Veel gelijkgestemden
ontmoet”

“Onderzoek met een concrete
link naar de praktijk”

DE FOCUS VAN EDITIE 2017: LEREN VOOR DE SCHOOL

Hoe kan onderzoek van nog meer waarde zijn voor het onderwijs? Onderwijs en onderzoek kunnen op verschillende manieren samenwerken. Denk aan professionele leergemeenschappen, praktijkonderzoek en opleidingsscholen. Hoe is in deze varianten de samenwerking georganiseerd? Hoe draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs? We spreken hierover met vier betrokkenen uit verschillende onderwijssectoren, en met verschillende rollen en verantwoordelijkheden: 

Wim van Schaik, schoolleider van Vierbeek College (vso) en De Vaart (so), De Onderwijsspecialisten

Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg, Hogeschool Leiden

Rianne Bakker, docent vo (De Meerwaarde) en deelnemer professionele leergemeenschap

Sarien Shkolnik, vicevoorzitter College van Bestuur Graafschap College

Zo zoeken we samen naar verschillen en overeenkomsten, én naar succesfactoren voor een effectieve verbinding van onderzoek en schoolontwikkeling.
» bij het bestellen van je ticket moet je meteen aangeven welke sessies je wilt volgen. Bekijk daarom eerst het overzicht met alle sessies.
» bekijk ook de tijden en activiteiten van het complete dagprogramma.

MEER INFORMATIE

Het NRO organiseert dit congres in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, LECSO, MBO Raad, ecbo, de Onderwijscoöperatie en de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR).

Voor vragen: mail naar het projectteam Samen op expeditie! via congres@nro.nl.

 

Volg het NRO-congres op Twitter via #NROexp.
Volg het NRO op Twitter via @hetNRO