Ervaren onderzoeker op onderwijskundig gebied Hanzehogeschool

Het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving voert (inter)nationaal praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek uit naar honoursonderwijs en talentontwikkeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een kenniskring van onderzoekers en promovendi onder leiding van de lector. Wetenschappelijk publiceren, schrijven van grants én het creëren research-based nieuwe onderwijsprodukten in co-creatie vormen vinden we belangrijk. Onderzoek vindt o.a. plaats naar doceerstrategieën om talent te bevorderen, de effecten van cultuur van honourscommunities, specifieke leerbehoefen van honoursstudenten  en naar wereldburgerschap binnen het honoursonderwijs. Onder regie van het Lectoraat wordt (inter)nationale honours docent professionalisering aangeboden en vindt onderzoek plaats i.s.m. het werkveld naar het profiel van de excellente professional.  Het Lectoraat werkt samen met nationale en internationale partners en is vertegenwoordigd op nationale en internationale congressen.

Het Lectoraat valt onder het Hanze Honours College(HHC), onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen (HG). Het HHC wil talentvolle studenten de mogelijkheid geven uit te groeien tot excellente professionals.

Binnen het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving (EHOS) zoeken wij een

Ervaren onderzoeker op onderwijskundig gebied
0,6 fte, vacaturenummer v18.0203

Functie-inhoud
Als onderzoeker lever je een belangrijke bijdrage aan de onderzoekslijn van het Lectoraat gericht op de docent, honoursdidactiek en talentontwikkeling. Het onderzoek richt zich op excellentie bevorderende (honours)didactiek, inclusief curriculumontwikkeling en toetsing alsmede de interactie tussen docent en student.

 

In deze rol geef je verder gestalte aan de onderzoekslijn ‘de honours docent’ door bestaand onderzoek verder te brengen, zelf onderzoek op te zetten, subsidie aanvragen te schrijven en door meer HG docent/onderzoekers bij het onderzoek te betrekken. Samen met de lector bouw je de onderzoekslijn zover uit dat hier ook kleinere onderzoeken in passen waarover samen met docenten in vaktijdschriften gepubliceerd wordt, als ook omvangrijkere projecten met bredere impact en peer reviewed publicaties. Daarnaast werk je mee aan het opzetten van promotieonderzoek en het begeleiden van promovendi. Je bent actief lid van de onderzoeksgroep en teamlid van de (inter)nationale honours docent professionalisering. Je leidt het onderzoek hierbinnen en je stimuleert docenten op dit vlak. Naast het opzetten, doen en begeleiden van onderzoek, presenteer je onderzoeksresultaten op congressen in binnen- en buitenland en publiceer je in toonaangevende (inter)nationale tijdschriften.

Naast je rol als individuele onderzoeker werk je samen met andere onderzoekers binnen de kenniskring evenals met andere onderzoekers in binnen- als buitenland. Ook werkt je met een team aan docententraining. Feedback geven op onderzoeksvragen en –resultaten van collega-onderzoekers binnen de kenniskring, het delen van eigen kennis met anderen binnen de HG, het betrekken van studenten bij het onderzoek van het Lectoraat en het meedenken over valorisatie van onderzoeksresultaten binnen het reguliere en honoursonderwijs zijn activiteiten waarin je actief participeert.    

 

Plaats in de organisatie

Als onderzoeker werk je onder verantwoordelijkheid van de lector van het Lectoraat EHOS. Het Lectoraat wil door het uitvoeren van praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek bouwstenen aanreiken waarmee honoursonderwijs voor studenten uitdagend, stimulerend en aantrekkelijk gemaakt wordt.

De resultaten van het onderzoek hebben uitstralingseffecten die voor alle studenten voordeel opleveren. Het Lectoraat werkt met een internationaal perspectief zodat de HG zich blijvend positioneert als de plek in Nederland waar onderzoek naar talentontwikkeling en excellentie in het hoger onderwijs en samenleving plaatsvindt.

Functie-eisen
Voor een goede invulling van deze functie beschik je over de volgende kennis en vaardigheden:

  • in het bezit van een PhD – bij voorkeur passend bij het onderwerp (honours) didactiek;
  • aantoonbare ervaring met onderzoek naar onderwijskundige vraagstukken, bij voorkeur in het hoger onderwijs;

-      internationaal georiënteerde publicatielijst

-      ambitie en bij voorkeur aantoonbare ervaring met het schrijven van subsidie aanvragen en het succesvol binnenhalen van subsidies;

-      aantoonbare kennis van en/of affiniteit met het thema  ‘Excellentie en Talent’, en met de genoemde onderwerpen binnen de onderzoekslijn.

-      kennis en ervaring met het uitvoeren van kwalitatief alsmede kwantitatief onderzoek en het begeleiden en scholen van anderen hierin;

-      uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift;

-      een op samenwerking ingestelde houding, waarbij goede contacten worden onderhouden met zowel de lector als de andere (docent)onderzoekers binnen het Lectoraat;

-      in staat zorgvuldig te werken in complexe situaties, onder soms hoge tijdsdruk;

-      ambitie om onderzoeksresultaten zowel nationaal als internationaal te presenteren.

Arbeidsvoorwaarden
De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Het betreft een tijdelijke benoeming van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de cao-hbo. De functieschaal is 11. Het salaris bedraagt minimaal € 3.281,- en maximaal € 4.777,-bruto per maand bij een volledige betrekking.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren.

Nieuwe medewerkers moeten voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Inlichtingen

Informatie omtrent deze functie kun je inwinnen bij dhr. P.F. Veenstra, programmamanager van het lectoraat EHOS, tel. 050-595 5330/ 06-10971294.  
Voor vragen over het gebruik van het digitale sollicitatieformulier kun je contact opnemen met HR Recruitment, telefoonnummer 050-5957505.
Sluitingsdatum van deze vacature is 27 januari 2019. De gesprekken vinden plaats op 7 februari 2019.  

Solliciteren
Sollicitatie is mogelijk via de website van de Hanzehogeschool Groningen: www.hanze.nl/vacatures