KU Leuven - Vormgeving van leeromgevingen

Vormgeving van leeromgevingen

Ref. ZAP-2018-12

Aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (PPW) van de KU Leuven is een voltijds ZAP-mandaat ‘Vormgeving van leeromgevingen’ vacant. Deze vacature situeert zich in de onderzoekseenheid Onderwijskunde. De opdracht omvat academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening.

https://ppw.kuleuven.be/o_en_o

Opdracht
Onderzoek

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
● een sterk en innovatief onderwijskundig onderzoeksprogramma uitbouwt over het vormgeven van leeromgevingen m.i.v. het gebruik van technologie in leeromgevingen;
● samenwerking uitbouwt met leden van de onderzoeksgroep (Instructiepsychologie en -technologie), de faculteit PPW en de KU Leuven;
● externe onderzoeksfinanciering verwerft en publiceert in internationale tijdschriften;
● op een kwaliteitsvolle wijze doctoraten begeleidt.

 

Onderwijs

Van de kandidaat wordt volgende onderwijsopdracht verwacht:

● onderwijs op het gebied van de vormgeving van leeromgevingen (m.i.v. het gebruik van technologie), met een duidelijk engagementvoor de kwaliteit van de opleiding als geheel, in de Nederlandstalige en Engelstalige bachelor- en masteropleidingen van de faculteit, zowel op de campus Leuven als Kortrijk;
● begeleiding van bachelor- en/of masterproeven en stage. De kandidaat ontwikkelt zijn/haar onderwijs in lijn met de visie van de KU Leuven gericht op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs. De precieze onderwijsopdracht zal in samenspraak met de collega’s en de coördinator van de onderzoekseenheid, de betrokken programmadirecteurs, de vicedecaan onderwijs en de decaan vastgelegd worden. De onderwijsopdracht omvat in de regel vier opleidingsonderdelen (max. 20 studiepunten) per academiejaar.

Dienstverlening

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

● interne dienstverleningstaken op zich neemt binnen de onderzoekseenheid en de faculteit;
● zich actief engageert in de vertaling en disseminatie van wetenschappelijke kennis op het domein van de vormgeving van leeromgevingen naar het onderwijs;
● zich ten dienste stelt van onderwijsprojecten en -initiatieven op verschillende niveaus en in verschillende contexten in binnen- en buitenland;
● participeert in (inter)nationale netwerken en beleidscommissies.

Vereisten

De kandidaat dient houder te zijn van een doctoraatsdiploma in de pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, psychologie, of een  aanverwante discipline, mits de kandidaat relevante ervaring kan voorleggen op het betreffende onderzoeksdomein.
Hij/zij dient een onderzoekdossier te kunnen voorleggen met internationale publicaties in peer-reviewed tijdschriften in het vakgebied van de vormgeving van leeromgevingen. Internationale onderzoekservaring strekt tot aanbeveling, en indien nog niet verworven, is dit een vereiste gedurende de eerste vijf jaren van een tenure track mandaat.

Verder dient de kandidaat over uitstekende didactische kwaliteiten te beschikken en bereid te zijn om deze verder te ontwikkelen door gebruik te maken van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden. Naast zeer goede onderzoeks- en onderwijscapaciteiten dient de aan te werven persoon over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden en (potentiële) leiderschapskwaliteiten te beschikken en kan hij/zij ook goed in team samenwerken.

De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het  Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. Afhankelijk van de kwalificaties en de academische ervaring van de kandidaat, zal de benoeming gebeuren in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel. Bij uw sollicitatie voegt u een research statement (max. 5 pagina's) toe. Daarnaast schetst u in een teaching statement uw visie op academisch onderwijs (max. 5 pagina's).

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Rianne Janssen, tel.: +32 16 32 61 84, mail: rianne.janssen@kuleuven.be. Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/03/2018 via onze online sollicitatietoepassing :http://www.kuleuven.be/esolliciteren/54517268

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele erkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be