The next level in leren en organiseren, conferentie met Yrjö Engeström 9 oktober 2017

The next level in leren en organiseren, conferentie met Yrjö Engeström 9 oktober 2017 - Schrijf nu in!

De afgelopen 15 jaar deden we vanuit KPC Groep praktijkgericht onderzoek naar leren op de werkplek onder leraren, leraren en lerarenopleiders, beroepsopleiders en bedrijfsleven, en onder politiemensen, brandweerlieden, militairen en geneeskundige hulpverleners. In ons praktijkonderzoek wisten we ons geïnspireerd door het werk van de Finse hoogleraar Engeström. KPC Groep  heeft Yrjö Engeström nu naar Nederland gevraagd om een centrale bijdrage te leveren aan een conferentie over leren en organiseren.

Enkele jaren geleden gaf Yrjö een wel mooi maar ook taai college aan de VU. Dat gaan we nu anders doen. Op 9 oktober organiseren we een conferentie in de vorm van en serie collegetours. Verder zullen we voor de conferentie vraagstukken uit de praktijk van de school waar we te gast zijn, naar voren brengen. 

Daarnaast nodigen we ook andere scholen Verder hebben we van binnen en buiten KPC Groep onderzoekers en consultants gevraagd om een workshop te geven over het werk dat zij zelf doen om vraagstukken uit de praktijk (onderwijs of elders) aan te pakken (oa. Cees Sprenger, Karin Derksen en Carla Oonk).

Onze belangrijkste doelgroep voor de conferentie zijn teacher leaders uit het onderwijs, daarnaast richten wij ons op schoolleiders en bestuurders, docenten en adviseurs, en onderzoekers. Dat betekent dat we per doelgroep een limiet hebben.

Je kunt je vanaf nu inschrijven. Het zou fijn zijn om jullie te mogen ontmoeten.
http://www.kpcgroep.nl/kpc-groep/nieuws/po-so-vo-bo-kpc-groep-haalt-yrjo-engestrom-naar-nederland.aspx