Postdoctoraal onderzoeker of junior onderzoeker Onderwijskunde

Publicatiedatum:    27 juni 2018
Opleidingsniveau:  Gepromoveerd
Salarisindicatie:      €2.588 tot €4.757 bruto per maand, op basis van 38 uur per week

Sluitingsdatum:       15 juli 2018
Functieomvang:      19 tot 24 uur per week
Vacaturenummer:   18-386

De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de UvA. Medewerkers van de afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogiek, onderwijskunde en Universitaire Pabo van Amsterdam), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma’s pedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleiding en PhD-opleiding), het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek) en Research Priority Area Yield (multidisciplinair onderzoek naar de menselijke ontwikkeling).

De afdeling zoekt een kandidaat voor de functie van postdoctoraal onderzoeker of junior onderzoeker.

De nieuwe medewerker zal deel uitmaken van de programmagroep Onderwijskunde. Binnen deze groep wordt onderzoek gedaan naar de invloed van onderwijsbeleid, schoolorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijsleerprocessen. Het programma wordt gekenmerkt door aandacht voor de verwevenheid van vraagstukken op het microniveau van leerling en leraar, het mesoniveau van de schoolorganisatie en het macroniveau van onderwijssysteem en -beleid. Kenmerkend is ook een focus op sociale en maatschappelijke vraagstukken. De programmagroep Onderwijskunde streeft ernaar bruggen te slaan tussen onderwijstheorie en onderwijspraktijk. Veel onderzoek vindt daarom plaats in nauwe samenwerking met leraren, schoolleiders en besturen.

Werkzaamheden en projectomschrijving

Wij zoeken een kandidaat voor de coördinatie en uitvoering van een kortlopend praktijkgericht NRO-project: ‘Gebruikmaken van de verborgen buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen voor socialisatie en persoonsvorming’. In dit project werken basisschoolleerkrachten, lerarenopleiders en onderzoekers samen aan een onderzoek dat tot doel heeft:

(a) goede voorbeelden te verzamelen en ordenen van hoe leraren in het basisonderwijs zicht kunnen krijgen op de verborgen kennis(bronnen) van leerlingen en hier gebruik van kunnen maken;

(b) inzicht te verkrijgen in de effecten van het gebruikmaken van kennis(bronnen) van leerlingen op socialisatie en persoonsvorming;

(c) inzicht te verkrijgen in de mechanismen die deze effecten kunnen verklaren. Er wordt gebruikgemaakt van kwantitatieve en k

walitatieve onderzoeksmethoden.

Werkzaamheden

 • Coördineren van de projectwerkzaamheden (o.a. organiseren bijeenkomsten en monitoren projectvoortgang);
 • in samenwerking met de andere projectdeelnemers uitvoeren van het onderzoek:
  • literatuurstudie;
  • ontwerpen vragenlijst en interviewleidraden;
  • gegevensverzameling en –analyse (vragenlijst en interviews);
 • rapportage in praktijkgerichte publicaties (o.a. een praktijkboek) en een wetenschappelijke publicatie;
 • samen met andere projectdeelnemers verzorgen van presentaties op praktijkgerichte en wetenschappelijke congressen en bijeenkomsten.

Profiel

Universitair of gepromoveerd. De kandidaat die wij zoeken beschikt over:

 • een afgeronde master (bij voorkeur researchmaster) in de onderwijswetenschappen, pedagogische wetenschappen, psychologie of sociologie, met goede studieresultaten;
 • kennis van de praktijk van het basisonderwijs;
 • affiniteit en ervaring met zowel kwalitatief als kwantitatief empirisch onderzoek;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • affiniteit met het onderzoeksterrein van het project;
 • goede communicatieve, sociale en organisatorische eigenschappen, gericht op samenwerken;
 • en is een enthousiasmerende bruggenbouwer, die zich kan verplaatsten in de verschillende werelden van onderwijswetenschap en onderwijspraktijk.

Voor een aanstelling als postdoctoraal onderzoeker beschik je ook over:

 • een afgeronde dissertatie binnen de Onderwijswetenschappen;
 • uitstekende onderzoeksvaardigheden blijkend uit publicaties in internationale tijdschriften;
 • ervaring met samenwerken met partners in de praktijk van het basisonderwijs.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met:

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van 18 maanden voor 19 uur per week (postdoctoral researcher) of 22 tot 24 uur per week (junior onderzoeker).

Het salaris bedraagt op basis van een fulltime dienstverband (38 uur per week) afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal €3.475 tot maximaal €4.757 bruto per maand (schaal 11) bij een aanstelling als postdoctoral researcher, en minimaal €2.588 tot maximaal €4.084 bruto per maand (schaal 10) bij een aanstelling als junior onderzoeker, conform de Cao Nederlandse Universiteiten plus 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Je kunt een sollicitatiebrief, inclusief een gedetailleerd curriculum vitae, onder vermelding van vacaturenummer 18-386, tot en met 15 juli 2018 sturen aan mevrouw Monique Volman via vacatures-pow-fmg@uva.nl. Sollicitatiebrief en curriculum vitae dienen in één document te worden aangeleverd.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 19 juli tussen 13.00 uur en 17.00 uur. #LI-DNP

Wij stellen acquisitie niet op prijs