Postdoctoraal onderzoeker Kansen in Crisis

Postdoctoraal onderzoeker Kansen in Crisis

Ben jij gedreven in het doen van onderzoek? En geïnteresseerd in hoe scholen in het voortgezet onderwijs veerkrachtig reageren in crisissituaties en ouders betrekken in onderwijs op afstand? Wij zoeken per direct een postdoctoraal onderzoeker Kansen in Crisis (standplaats Amsterdam).

De nieuwe medewerker zal deel uitmaken van de programmagroep Onderwijswetenschappen. Binnen deze programmagroep wordt onderzoek gedaan naar de invloed van onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijsleerprocessen. Het programma wordt gekenmerkt door aandacht voor de verwevenheid van (innovatie)vraagstukken op het microniveau van lerende en docent, het mesoniveau van de onderwijsorganisatie en het macroniveau van onderwijssysteem en -beleid. De programmagroep streeft ernaar bruggen te slaan tussen onderwijstheorie en -praktijk.

De programmagroep maakt onderdeel uit van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW). De afdeling is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de UvA. Medewerkers van de afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen en Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma’s pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen, lerarenopleiding en PhD-opleiding), het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek) en Research Priority Area Yield (multidisciplinair onderzoek naar de menselijke ontwikkeling).

Wat ga je doen?

De Covid-19 crisis maakt het belang duidelijk van veerkrachtige schoolorganisaties die zich aan plotselinge, ongeplande omstandigheden kunnen aanpassen en in het kader van onderwijs op afstand investeren in educatief partnerschap met ouders om onderwijsachterstanden van kansarme leerlingen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te verminderen.

Je gaat meewerken aan de coördinatie en uitvoering van het tweejarig onderzoeksproject ‘Kansen in Crisis: hoe geven scholen vorm aan educatief partnerschap?’ binnen de onderzoekslijn van ZonMw naar de maatschappelijke effecten van COVID19. In dit project werk je samen met een andere postdoc en actoren in het onderwijsveld (onderwijsprofessionals, BMC, VO-Raad) in het onderzoeken en ondersteunen van voortgezet onderwijs scholen bij het ontwikkelen van hun vermogen om veerkrachtig te reageren met betrekking tot het versterken van hun educatief partnerschap met ouders van kansarme leerlingen.

Het onderzoek heeft een multi-method, sequentieel ontwerp waarbij drie studies zich achtereenvolgens richten op het onderzoeken van de verschillen in veerkracht van scholen en het achterhalen van de werkzame factoren voor interventies die deze veerkracht kunnen versterken.

Taken 
Je:

- coördineert projectwerkzaamheden, zoals bijwonen en verslagleggen van bijeenkomsten van het projectteam, en monitoren van projectvoortgang;

- verzorgt samen met andere projectdeelnemers presentaties op praktijkgerichte en wetenschappelijke congressen en bijeenkomsten; 

- voert, in samenwerking met de andere projectdeelnemers, het onderzoek uit:

 • literatuurstudie;
 • ontwerpen vragenlijst, interviewleidraden en interventies;
 • gegevensverzameling en –analyse (vragenlijst en interviews);
 • rapportage in praktijkgerichte publicaties (o.a. praktijkboeken) en wetenschappelijke publicaties.

Wat heb je hiervoor nodig?

Je hebt:

 • een afgeronde dissertatie in de onderwijswetenschappen, pedagogische wetenschappen, psychologie of sociologie;
 • kennis van de praktijk en organisatie van scholen;
 • uitstekende onderzoeksvaardigheden blijkend uit publicaties in internationale tijdschriften;
 • ervaring met zowel kwalitatief als kwantitatief empirisch onderzoek;
 • affiniteit met het onderzoeksterrein van het project;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid;
 • goede communicatieve, sociale en organisatorische eigenschappen.

Je bent:

 • een doorzetter, die ambitieus, flexibel en doelgericht te werk gaat.

Daarnaast ben je een enthousiasmerende bruggenbouwer, die zich kan verplaatsen in de verschillende werelden van onderwijswetenschap en -praktijk.

Inlichtingen

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Meer weten over werken bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen? Kijk op onze website.

Ons aanbod

Het betreft een tijdelijk dienstverband van 38 uur per week voor de duur van 2 jaar. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, minimaal €3.746 en maximaal €5.127 bruto per maand bij 38 uur per week (conform schaal 11, cao Nederlandse Universiteiten). Daarnaast bieden we een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een eindejaarsuitkering en vinden we het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen en professionaliseren. We hebben hiervoor uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat bieden we je verder?

Een uitdagende werkplek met afwisselende werkzaamheden en volop ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling bij een inspirerende organisatie. De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst.

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Herken je je in het profiel? Dan zien we natuurlijk jouw brief en cv graag tegemoet.

De sluitingsdatum is 10 september 2020. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 14 september.
#LI-DNP

Wij stellen acquisitie niet op prijs 

Solliciteer nu