Promovendus Diversiteit & Kritisch Burgerschap 0,8-1.0 fte

Hogeschool iPabo en de Universiteit van Amsterdam (UvA) werken samen aan de oplossing van vraagstukken die spelen in het basisonderwijs en binnen de lerarenopleiding. Onderzoek in opleidingsonderwijs levert daaraan een belangrijke bijdrage. Ten behoeve van onderzoek naar concrete vraagstukken op het terrein van spelend en onderzoekend leren zijn wij op zoek naar een promovendus:

Promovendus Diversiteit & Kritisch Burgerschap 0,8-1.0 fte

De promovendus verricht voor 0,8 fte (gedurende 5 jaar) of 1,0 fte (gedurende 4 jaar) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Diversiteit & Kritisch Burgerschap in het opleidingsonderwijs.

De belangrijkste vraagstelling van het onderzoek is hoe lerarenopleiders in hun (post) initieel onderwijs aan (aanstaande) leerkrachten het bewustzijn van deze (aanstaande) leerkrachten van mogelijke structurele ongelijkheid in het primair onderwijs kunnen bevorderen en het handelingsrepertoire van betreffende (aanstaande) leerkrachten op dit gebied kunnen helpen vergroten. Het onderzoek richt zich zowel op de lerarenopleider, de (aanstaande) leerkracht aan wie hij of zij lesgeeft als op het onderwijs dat hij of zij ontwikkelt en uitvoert.

Het onderzoek beoogt nadrukkelijk bij te dragen aan het concreet vorm geven aan een op Social Justice georiënteerde lerarenopleiding, en aan het doorbreken van mogelijke structuren van ongelijkheid binnen het opleidingsonderwijs en het basisonderwijs, hetgeen kansen voor studenten en leerlingen uit zogenoemde gemarginaliseerde groepen (minoritized groups) in de samenleving bevordert.

Functie-inhoud

 Uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief, wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Diversiteit & Kritisch Burgerschap;

 Schrijven van Engelstalige onderzoeksartikelen die ingediend worden bij internationale wetenschappelijke tijdschriften voor peer-reviewed artikelen en uitmondend in een wetenschappelijk proefschrift;

 Schrijven van Nederlandstalige, informatieve artikelen voor de praktijk over de uitkomsten van het onderzoek;

 

 Geven van onderwijs (in totaal maximaal 7,5 % van de aanstelling) op de UvA en Hogeschool iPabo, deels bestaand uit begeleiden van individuele studenten die bijdragen aan het onderzoek.

Functie-eisen

 (Research-) Masteropleiding in de maatschappij- of gedragswetenschappen (pedagogiek, onderwijswetenschappen, psychologie, sociologie) of goedkeuring van de commissie om de MA-thesis te verdedigen;

 Zeer goede kennis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden van onderzoek;

 Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden voor de interactie met het onderwijsveld;

 Kennis van onderwijs-gerelateerd onderzoek, bij voorkeur in het opleidingsonderwijs en/of primair onderwijs;

 Affiniteit met Diversiteit & Kritisch Burgerschap.

Arbeidsvoorwaarden

De promovendus krijgt bij Hogeschool iPabo een contract van een jaar en na een positieve beoordeling wordt de contractperiode verlengd tot een aanstelling bij Hogeschool iPabo van 48 maanden (bij 1.0 fte) of 60 maanden (0.8 fte). Voor de promovendus geldt een inschaling in schaal 10 conform de cao-HBO.

De beoogde promotie zal plaatsvinden bij Het Research Institute of Child Development and Education van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, aan de Universiteit van Amsterdam.

Sollicitaties

Sollicitaties kunnen uitsluitend per mail worden gestuurd aan de afdeling P&O van Hogeschool iPabo: a.pereboom@ipabo.nl. Reageren is mogelijk t/m 11 september 2019.

Dit promotietraject wordt gefinancierd door twee steunstichtingen: de Stichting Katholieke Opleidingsinstituten voor Onderwijsgevenden Amsterdam e.o. en de Stichting tot Steun bij Opleiding en Begeleiding van Leerkrachten in het Christelijk Basisonderwijs.

Over Hogeschool iPabo

Hogeschool iPabo is een instelling voor hoger beroepsonderwijs die zich door praktijkgericht onderzoek actief inzet voor innovatie in het basisonderwijs en in de lerarenopleiding. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Kenniscentrum Spelend en onderzoekend leren, waar de onderzoekslijn Diversiteit & Kritisch Burgerschap deel van uitmaakt. Hogeschool iPabo ziet oordeelsvorming als continue aanjager van professioneel handelen van leerkrachten: het vermogen om in diverse situaties oordelen te kunnen formuleren over wat op dat moment onderwijspedagogisch wenselijk is. De vorming van de persoon als professional en de transformatie tot een onderwijspedagogisch wijze leerkracht is daarom het leidende principe in zowel het onderwijs als onderzoek aan Hogeschool iPabo.

Over de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de UvA

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst. Werken bij de UvA betekent werken in een kritisch, onafhankelijk, innovatief en internationaal klimaat, met een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij Amsterdam en de (internationale) samenleving.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturetekst wordt niet op prijs gesteld.