Universitair hoofddocent Open Universiteit

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Taken

 • Bijdrage leveren aan het vormgeven van het onderwijs- en onderzoeksprogramma
 • Leidinggeven aan onderwijs- en onderzoeksprojecten
 • Werven van 2e en 3e geldstroomonderzoek
 • Uitvoeren van (inter)nationaal multidisciplinair onderzoek;
 • Begeleiden van promovendi en masterstudenten
 • Schrijven van wetenschappelijke en vakpublicaties
 • Valorisatie van kennis
 • Bijdragen aan professionaliseringsactiviteiten in diverse onderwijssectoren
 • Deelnemen en leidinggeven aan diverse interne en externe commissies of werkgroepen.

 

FUNCTIE-EISEN

Eisen

 • U heeft een promotie afgerond binnen het domein van de Onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Psychologie, Gezondheidswetenschappen of een vergelijkbaar terrein.
 • U heeft ruime ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen, wat blijkt uit wetenschappelijke publicaties op bovenstaande gebieden.
 • U heeft aantoonbare successen in het binnenhalen van subsidies (2de en 3de geldstroom).
 • U heeft aantoonbaar ervaring met de valorisatie van onderwijswetenschappelijk onderzoek.
 • U beschikt aantoonbaar over uitstekende kwaliteiten in het doceren van kennis en vaardigheden op het betrokken terrein, het begeleiden van studenten en het ontwikkelen van onderwijs.
 • U kan zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoekstechnieken toepassen en complexe statistische analyses uitvoeren.
 • U bent bij voorkeur in het bezit van het certificaat Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).
 • U bent een visionair, gemotiveerd, enthousiast en daadkrachtig persoon die in staat is zelfstandig en in groepsverband te werken

ARBEIDSVOORWAARDEN

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 2 jaar, met uitzicht op verlenging.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 13 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 6.317,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

WERKGEVER

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (https://www.ou.nl/rankings).

AFDELING

Faculteit Onderwijswetenschappen

De faculteit Onderwijswetenschappen (OW) is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke master Onderwijswetenschappen. De faculteit bestaat uit vier vakgroepen: Sociaal leren, Online leren en instructie, Voorwaarden voor een Leven Lang Leren en Leren en Innoveren met ICT.

We zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige universitair hoofddocent die het onderwijs (50%) en het onderzoek (50%) van de vakgroep ‘Voorwaarden voor een Leven Lang Leren’ komt versterken.

Leren wordt beïnvloed door de context waarin en de condities waaronder geleerd wordt. Gezamenlijk worden context en condities ook wel voorwaarden voor leren genoemd. Welke van deze voorwaarden voor leren ten goede komen aan een optimaal leven lang leren en hoe dit tot stand komt, is vooralsnog onduidelijk. Om een leven lang leren zo efficiënt, effectief en plezierig mogelijk te maken moet de exacte relatie tussen de voorwaarden voor een leven lang leren, met in achtneming van de persoonlijke leercapaciteit en ontwikkeling en optimaal leren onderzocht worden. Zo kunnen aanbevelingen geformuleerd worden die toepasbaar zijn in de onderwijs- en instructiepraktijk van het levenslange leerproces.

Daarom beoogt de vakgroep ‘Voorwaarden voor een Leven Lang Leren’ een completer beeld van de condities voor en de contexten van optimaal leren te krijgen op dusdanige wijze dat de leeruitkomsten van het leerproces en de lerende op een efficiënte, effectieve en plezierige wijze gemaximaliseerd kunnen worden, waarbij de persoonlijke leercapaciteit van de lerende niet uit het oog verloren wordt. Daarbij is het belangrijk de ontwikkeling van de zelfregulatie van een lerende te kunnen stimuleren.

De UHD zal een belangrijke rol spelen in onderzoek naar innovatie van het hoger (online) onderwijs en zal in de gelegenheid gesteld worden een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen of verder uit te bouwen binnen de gestelde kaders van de vakgroep.

Naast het doen van onderzoek participeert de UHD in onderwijs van de master Onderwijswetenschappen en overig professionaliseringsaanbod van de faculteit. De masteropleiding is een interdisciplinaire, wetenschappelijke masteropleiding die de vakgebieden psychologie (met name de psychologie van het leren), onderwijskunde, onderwijstechnologie en organisatie bundelt. Invalshoek is het onderzoeken, analyseren, ontwerpen, inrichten en/of verbeteren van leersituaties en leeromgevingen. Elektronische systemen en hulpmiddelen zijn daarbij niet meer weg te denken. De master richt zich op het onderwijs vanuit een onderzoeks- en ontwerpperspectief en is competentie- en productgericht. De UHD zal verantwoordelijk zijn voor een module in de master Onderwijswetenschappen en mogelijkerwijs een rol gaan spelen bij de ontwikkeling van een nieuwe afstudeervariant. In overeenstemming met de inhoudelijk verantwoordelijken en in samenwerking met collega’s geeft de UHD vorm aan de verdere ontwikkeling en begeleiding van studenten in de master Onderwijswetenschappen en andere professionaliseringsactiviteiten.

De UHD krijgt de standplaats Heerlen, waarbij het streven is minimaal twee dagen per week op de universiteit te zijn en maximaal drie dagen per week vanuit een andere plek te werken. Vanuit deze standplaats bent u voor de begeleiding van studenten flexibel inzetbaar op diverse plekken in het land, en vindt u het geen bezwaar om daarbij af en toe in de avonduren te werken.

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Onderwijswetenschappen kunt u vinden op onze website www.ou.nl.