Vacature Onderwijskundige / Opleidingsdirecteur

Technische Natuurwetenschappen
De faculteit Technische Natuurwetenschappen richt zich op het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarbij staat het ontwikkelen van fundamentele kennis voor nieuwe technologische ontwikkelingen die breed in de maatschappij toegepast kunnen worden voorop. De wetenschappelijke staf heeft een uitstekende internationale reputatie in onderzoek en onderwijs. Met circa 177 vaste wetenschappelijke medewerkers, circa 400 promovendi en postdocs en zo’n 250 medewerkers in de ondersteuning verricht TNW vanuit zeven wetenschappelijke afdelingen onderzoek op de gebieden Life Sciences and Health, Nanosciences, Chemical Engineering, Radiation Sciences en Applied Physics. Zij verzorgt het onderwijs voor circa 3000 studenten in 4 bacheloropleidingen, 5 masteropleidingen en 3 ontwerpersopleidingen, vanuit de visie dat onderwijs en onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Science Education and Communication (zie http://www.sec.tudelft.nl/) verricht onderzoek en verzorgt onderwijs in de lerarenopleiding en op het gebied van wetenschapscommunicatie. De opleidingstrack Educatie is de eerstegraadsleraren-opleiding voor de vakken informatica, natuurkunde, onderzoek & ontwerpen, scheikunde en wiskunde. De afdeling verzorgt twee minors, de minor Communication Design for Innovation en de Educatieve minor. SEC is gastheer voor het Bètasteunpunt Zuid-Holland, voor professionalisering van bètadocenten, en het Wetenschapsknooppunt, voor promotie van wetenschap en techniek in het basisonderwijs. SEC heeft de ambitie om zich in de komende jaren verder te profileren binnen de TU Delft en te groeien in studentenaantallen en staf.

Functiebeschrijving
Als onderwijskundige/opleidingsdirecteur werk je binnen een inspirerende omgeving met gedreven professionals. Voor de afdeling Science Education and Communication (SEC) combineer je het uitvoeren en begeleiden van onderwijskundig en vakdidactisch onderzoek, het verzorgen van onderwijs en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De verhouding tussen de drie functieonderdelen onderzoek, onderwijs en directeurstaken bedraagt ongeveer 1:1:1.

Je draagt bij aan het onderzoeksprogramma van SEC en ontwikkelt daarnaast een eigen succesvolle onderzoekslijn binnen de kaders van het onderzoeksprogramma die je tevens uitvoert. Je werft en begeleidt PhD-studenten en studentonderzoeken. Je verzorgt onderwijs en adviseert intern en extern over onderwijs.

 

Als opleidingsdirecteur ben je inhoudelijk en organisatorisch eindverantwoordelijk voor de opleidingsprogramma’s van SEC. In samenspraak met collega’s bewaak je de kwaliteit van de opleidingen en voer je passende innovaties door. Je functioneert als budgethouder voor de betrokken opleidingen, participeert in afdelings-, facultaire en universitaire overleggen over onderwijs en onderwijskwaliteit. Je onderhoudt, versterkt en verbreedt contacten met externe instanties, in het bijzonder de VO-scholen in de regio, en zet de opleidingen verder op de kaart. Als opleidingsdirecteur ben jij grotendeels het gezicht van de afdeling naar buiten. Je maakt deel uit van het managementteam van SEC.

Het betreft een tenure track positie en er is uitzicht op hoogleraarschap.

Functie eisen
Voor deze afwisselende en uitdagende functie zoeken we een kandidaat die zichzelf herkent in onderstaand profiel:
- Je hebt een masterdiploma en een PhD in een van de onderwijswetenschappen behaald; je onderzoek heeft o.a. betrekking op de opleiding of het functioneren van leraren in het voorgezet onderwijs;
- Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en in de opleiding van leraren;
- Je beschikt over een ruime ervaring als onderwijskundige (tenminste 5 jaar), bij voorkeur in een (universitaire) lerarenopleiding;
- Je hebt een VELON registratie;
- Je hebt zowel onderwijs verzorgd als onderzoek begeleid en zelf uitgevoerd;
- Je onderzoek is van een hoog niveau, blijkend uit je publicaties;
- Je hebt de ambitie en de potentie om verder te klimmen op de academische ladder;
- Je bent vaardig in het verwerven van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten en -gelden bij externe opdrachtgevers;
- Je hebt aantoonbare affiniteit met de bètawetenschappen, bètaonderwijs en wetenschapscommunicatie;
- Je bent sociaal vaardig en krijgt energie van contacten met studenten, PhD studenten, collega’s en externen;
- Je bent intern en extern gericht op innovaties en draagt bij aan verbeteringen en (door)ontwikkelingen;
- Je bent vertrouwd met managementprocessen en financiële en personele aangelegenheden;
- Je bent een teamspeler met sterk ontwikkelde leiderschapskwaliteiten.

Arbeidsvoorwaarden
De functie heeft een omvang van 38 uur per week (1,0 FTE). Het gaat om een interessante groeifunctie; een Tenure Track met uitzicht op een hoogleraarschap. Het salaris voor deze functie is afhankelijk van opleiding en ervaring gebaseerd op schaal 12 (max. € 5.405,- bruto p/m). TU Delft biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals korting bij zorgverzekeraars en op een sportabonnement. Je kunt afspraken maken over flexibele werktijden; het is het mogelijk om jaarlijks via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden je eigen beloningspakket samen te stellen; en je ontvangt een maandelijkse werkkostenbijdrage. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Informeren en solliciteren
Voor meer informatie over deze functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Martin Jacobs, Opleidingscoördinator MSc SEC, e-mail:
m.a.f.m.jacobs@tudelft.nl, tel: 015 27 85594. Je kunt je sollicitatiebrief met curriculum vitae richten aan dhr. M. Jacobs en voor 27 november 2017 mailen naar mw. L.H. de Kluijs, secr-sec@tudelft.nl onder vermelding van vacaturenummer TNWSEC17-050. De Benoemingsadviescommissie zal begin 2018 met kandidaten spreken.