Vacature: Redactiesecretaris Pedagogische Studiën (8 uur per week)

Vanwege het vertrek van redactiesecretaris Hans Luyten is de redactie van Pedagogische Studiën op zoek naar een nieuwe redactiesecretaris.
Pedagogische Studiën (pedagogischestudien.nl) is het wetenschappelijk peer-reviewed open access tijdschrift van de Nederlands Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderonderzoek (VFO) en stelt zich ten doel het algemeen toegankelijk maken van resultaten van onderwijskundig en opvoedkundig onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Nederlandse taalgebied.

De redactiesecretaris is verantwoordelijk voor het verwerken van manuscripten, voorbereiden van redactievergaderingen en verslaglegging (het opstellen van een besluitenlijst n.a.v. een redactievergadering), en voor de communicatie over de manuscripten met auteurs en beoordelaars. Ook de communicatie met de beheerders van de website en met VOR en VFO, de verenigingen die verantwoordelijk zijn voor het tijdschrift behoort tot de werkzaamheden.
We zoeken een enthousiaste en -bij voorkeur- gepromoveerde onderzoeker op het terrein van de onderwijswetenschappen of pedagogische wetenschappen, of een aanverwant wetenschapsgebied.
De aanstelling verloopt in principe via de organisatie waar de kandidaat op dit moment werkzaam is. Deze organisatie ontvangt een vergoeding van de VOR en VFO voor de werkzaamheden voor het redactiesecretariaat.
Aanvullende informatie over de vacature is verkrijgbaar bij Hans Luyten (j.w.luyten@utwente.nl).
U kunt uw interesse door middel van een korte motivatiebrief en cv tot en met 1 maart 2021 kenbaar maken aan Hans Luyten (j.w.luyten@utwente.nl).