Werving wetenschappelijk directeur Welten-instituut

De Open Universiteit is opzoek naar een:               

Wetenschappelijk directeur Welten-instituut

Het Welten-instituut wordt geleid door een wetenschappelijk directeur en zij/hij wordt bijgestaan door het strategisch management team waarvan zij/hij voorzitter is. De wetenschappelijk directeur zet in samenspraak met het strategisch management de inhoudelijke lijnen en de strategie voor het instituut uit, is daarin beslissingsbevoegd en draagt zorg voor de uitvoering van het ingezette beleid waarbij aspecten als organisatie-inrichting, de planning en coördinatie van het onderzoek, de kwaliteitszorgcyclus, het personeelsbeleid en de financiën van belang zijn.

De wetenschappelijk directeur wordt in de dagelijkse leiding bijgestaan door een operationeel managementteam en ondersteund door een managementassistent en het hoofd van het faculteitsbureau. De wetenschappelijk directeur maakt deel uit van het facultair managementteam van de faculteit PenOW. Zij/hij voert de taken uit onder verantwoordelijkheid van de decaan. Tevens is hij/zij aanspreekpunt voor het college van bestuur als het gaat om de rol van het Welten-instituut binnen de universiteit en de bijdrage van het instituut aan de innovatie van het eigen onderwijs.

Naast de leidinggevende taken voert de wetenschappelijk directeur haar/zijn onderzoek uit binnen een of meer onderzoeksthema’s van het instituut.

Functie-inhoud

De wetenschappelijk directeur: 

Is verantwoordelijk voor en geeft – gegeven het instellingsplan van de OU - vorm aan de strategie en het beleid van het Welten-instituut en doet dit samen met het strategisch managementteam van het instituut. 

 • Zit het operationeel management voor, dat zorg draagt voor de uitvoering van de strategie en het beleid, met als aandachtspunten: 
  • inrichting van het instituut en de ontwikkeling van werkwijzen; 
  • uitvoering instituutsbeleid betreffende personeel, financiën en infrastructuur, passend binnen de randvoorwaarden van het facultair en centrale beleid, evenals de uitvoering van het onderzoeksbeleid; 
  • jaarlijkse kwaliteitszorgcyclus; 
  • ‘human resource management’ in het instituut; 
  • bewaking van het budgettaire kader.
 • Is in staat wetenschappelijke inzichten samen te brengen en de rijkdom van het pluriforme karakter van het instituut te benutten om de opdracht ten aanzien van de innovatie van het onderwijs te verwezenlijken.
 • Realiseert een verbreding van de samenwerking tussen de onderzoeksthema’s in het Welten-instituut en met het onderzoek van de onderzoeksgroep Psychologie binnen de faculteit en met de relevante andere onderzoeksgroepen in de universiteit.
 • Bevordert kwalitatief hoogwaardig onderzoek.
 • Is in staat vanuit de missie van de OU bij te dragen aan de innovatie van het onderwijs van de OU en de samenwerking tussen het instituut de faculteiten te versterken in deze.
 • Is ondernemend en gaat overeenkomsten en samenwerkingsverbanden aan en is in staat zo ook de zichtbaarheid van het instituut te vergroten.
 • Neemt als lid deel aan het facultair managementteam en is gesprekspartner voor het College van Bestuur.
 • ‘Verpersoonlijkt’ de missie van het instituut en de Open Universiteit.

Functie-eisen

 •  Hoogleraar op een voor het instituut relevant wetenschapsgebied met ruime ervaring in het onderzoek.
 •  Hedendaagse visie op academisch onderzoek en zicht op uitdagingen.
 •  Intrinsieke interesse voor de aard van het onderzoeksinstituut.
 •  Ruim bewezen managementkwaliteiten.
 •  Bestuurlijke ervaring in universitaire context en gevoel voor academische verhoudingen.
 •  Kan boegbeeld zijn voor het instituut en heeft een uitstekende (inter)nationale reputatie.
 •  Richtinggevend, stimulerend en in staat ‘boven de partijen te staan’.
 •  Bewezen bekwaamheid in het opbouwen en realiseren van netwerken.
 •  In staat procesmatig adequaat te opereren in de complexe besluitvorming binnen de faculteit en de universiteit.
 •  Beschikken over een (inter)nationaal netwerk.
 •  Gedreven, open en communicatief.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Toont affiniteit met de diverse wetenschappelijke perspectieven die binnen het instituut leven.
 •  Is in staat op verbindende wijze leiding te geven.
 •  Is samenwerkingsgericht in het bijzonder op het gebied van verbinden van verschillende wetenschappelijke perspectieven.
 •  Is authentiek in haar/zijn passie voor onderzoek.
 •  Is met haar/zijn persoonlijkheid in staat tot het vormgeven van de visie en missie van het Welten-instituut en de verdere ontwikkeling en implementatie ervan.
 •  Stelt zich samenwerkingsgericht op binnen het instituut, de faculteit en de universiteit.
 •  Is een ‘teamplayer’ en onder meer bereid tot het leveren van een bijdrage aan en medeverantwoordelijkheid te dragen voor de algemene strategie en beleidsontwikkeling van de faculteit en de universiteit.
 • Toont ambitie en brengt nieuw elan, motiveert en stimuleert mensen tot het inslaan van nieuwe wegen, kan mensen daarin meenmen en gaat hierbij lastige beslissingen niet uit de weg.