Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

VOR BBV Field Trip naar RAAK-Pro Onderzoek Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap

VOR BBV Field Trip naar RAAK-Pro Onderzoek

Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap
 

 

VOR BBV Field Trip

Donderdag 11 oktober 2018
Lunch om 12.30
Aanvang 13.15 - Einde 17.00
Hogeschool Utrecht
Padualaan 99 Utrecht
www.hu.nl

Zaal  1.232 'ConceptSpace'
Aanmelden is nodig, er is beperkt plaats:
via Marije Faber

.

Aanmelden

De VOR BBV Fieldtrip is op de eerste plaats bedoeld voor leden van de VOR-divisie BBV en geïnteresseerde collega-onderzoekers van buiten de divisie. Aanmelden doe je vóór 28 september door een e-mailbericht te sturen naar marije.faber@hu.nl">mailto:marije.faber@hu.nl">marije.faber@hu.nl  Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Geef wel aan of je mee luncht of niet.

 

Vacature: Senior onderzoekers "Verbinden Onderwijs, Onderzoek en Beroep

Functieomschrijving
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) zoekt voor het hogeschool-brede Lectoraat Hoger Onderwijs, Onderzoek & Innovatie dat gepositioneerd is in de Faculteit Maatschappij en Recht Senior onderzoekers ‘Verbinden Onderwijs, Onderzoek & Beroep (Totaal 2,0 Fte).

HvA-breed Lectoraat Hoger Onderwijs, Onderzoek & Innovatie
Het nieuwe lectoraat Hoger Onderwijs, Onderzoek & Innovatie heeft als opdracht om vanuit de Faculteit Maatschappij en Recht de gehele hogeschool te bedienen. Het lectoraat richt zich op onderzoek naar (processen van) curriculum-ontwerp in alle sectoren van de hogeschool waarbij onderzoek en beroepsmatig handelen functioneel geïntegreerd worden. Aanvullend richt het zich op onderzoek naar de randvoorwaarden van deze integratie in competenties van docenten en onderzoekers, in organisatiestructuur en in organisatiecultuur.

HvA-breed Strategisch Programma Onderzoek in Onderwijs (OiO)
In opdracht van het College van Bestuur en samen met de decaan van de Faculteit Maatschappij en Recht die portefeuillehouder is van OiO, geeft de lector leiding aan de uitvoering van het strategisch programma OiO. Dit strategisch programma beoogt in navolging van het instellingsplan om onderwijs en onderzoek beter te verbinden in de opleidingen en organisatiestructuur van de HvA. Het strategisch programma OiO heeft een evidence-based en hands-on karakter. Onderdeel van het strategisch programma is systematische en longitudinale monitoring en evaluatie dat samen met een team van student-onderzoekers wordt uitgevoerd.

Context
Het lectoraat werkt binnen de HvA samen met docenten en onderzoekers uit alle faculteiten en kenniscentra, landelijk met diverse hogescholen en universiteiten en internationaal met relevante onderzoeksgroepen. De groei van het lectoraat is afhankelijk van te werven interne en externe subsidies.

Het team
Het lectoraat is van start gegaan op 1 juni 2018 met de benoeming van de lector. Inmiddels is het team aangevuld met twee fulltime onderzoekers en zijn er diverse (pre)promovendi betrokken. Het werkveld van het lectoraat omvat de onderstaande thema’s:

  • De integratie van onderzoek en beroep in curriculumontwerp (onderwijskundig)
  • De integratie van onderzoek en onderwijs in de hogeschool als kennisinstelling (organisatiekundig)
  • Processen van probleemoplossing en beroepsmatig handelen (wetenschapsfilosofisch, sociologie van de professie, handelingspsychologie & empirisch)

De functie
We zijn op zoek naar 3 of 4 senior onderzoekers die één of meer aandachtsgebieden verder kunnen (helpen) ontwikkelen, aansturen en ook zelf uitvoerend onderzoeker zijn. Al het onderzoek kenmerkt zich methodisch door de brede scope van theorie-vormend tot praktijkgericht en is altijd vormgegeven vanuit de intentie bij te dragen aan de (kennis over) praktijk van de hogeschool of de hogescholen in Nederland. Onderzoek doen, publiceren, praktijk (helpen) ontwikkelen en deelnemen aan strategische discussies gaan daarmee hand in hand. Eén van de nieuwe collega’s zal zich specifiek gaan richten op de monitoring en evaluatie van het OiO programma.

Invitation Symposium Education and Learning Sciences

Invitation Symposium Education and Learning Sciences
On 20 September 2018, Prof.dr Perry den Brok, Professor of Education and Learning Sciences, will give his inaugural address. Connected to the inaugural lecture, a symposium is organized to showcase the work of the chair group Education and Learning Sciences. It is our great pleasure to invite you to this symposium.

Date:        20 September 2018
Time:        11:00- 14:30 hours
Location:   Wageningen Campus
Costs :       None

 Invitation Symposium Education and Learning Sciences

Programme

11:00-11:30       Welcome and registration
11:30-13:00       ELS interactive market with walking lunch buffet
                          ELS staff will engage you in their activities and present their work in education,    
                          research and innovation.

13:00-14:30       Symposium session    
                           'Innovation in Education: mapping the endeavours at Wageningen University' 
                            by dr. Valentina Tassone
                           'Capturing the unfolding entrepreneurial mind-set among university students' 
                            by dr. Lisa Ploum 
                            'Learning with and from 'the other': supporting boundary crossing competence development in 
                            the Wageningen educational ecosystem'
                            by dr. Carla Oonk

More information and registration via www.wur.eu/ecs">http://www.wur.eu/ecs">www.wur.eu/ecs

Postdoctoraal onderzoeker of junior onderzoeker Onderwijskunde

Publicatiedatum:    27 juni 2018
Opleidingsniveau:  Gepromoveerd
Salarisindicatie:      €2.588 tot €4.757 bruto per maand, op basis van 38 uur per week

Sluitingsdatum:       15 juli 2018
Functieomvang:      19 tot 24 uur per week
Vacaturenummer:   18-386

De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de UvA. Medewerkers van de afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogiek, onderwijskunde en Universitaire Pabo van Amsterdam), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma’s pedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleiding en PhD-opleiding), het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek) en Research Priority Area Yield (multidisciplinair onderzoek naar de menselijke ontwikkeling).

De afdeling zoekt een kandidaat voor de functie van postdoctoraal onderzoeker of junior onderzoeker.

De nieuwe medewerker zal deel uitmaken van de programmagroep Onderwijskunde. Binnen deze groep wordt onderzoek gedaan naar de invloed van onderwijsbeleid, schoolorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijsleerprocessen. Het programma wordt gekenmerkt door aandacht voor de verwevenheid van vraagstukken op het microniveau van leerling en leraar, het mesoniveau van de schoolorganisatie en het macroniveau van onderwijssysteem en -beleid. Kenmerkend is ook een focus op sociale en maatschappelijke vraagstukken. De programmagroep Onderwijskunde streeft ernaar bruggen te slaan tussen onderwijstheorie en onderwijspraktijk. Veel onderzoek vindt daarom plaats in nauwe samenwerking met leraren, schoolleiders en besturen.

Werkzaamheden en projectomschrijving

Wij zoeken een kandidaat voor de coördinatie en uitvoering van een kortlopend praktijkgericht NRO-project: ‘Gebruikmaken van de verborgen buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen voor socialisatie en persoonsvorming’. In dit project werken basisschoolleerkrachten, lerarenopleiders en onderzoekers samen aan een onderzoek dat tot doel heeft:

(a) goede voorbeelden te verzamelen en ordenen van hoe leraren in het basisonderwijs zicht kunnen krijgen op de verborgen kennis(bronnen) van leerlingen en hier gebruik van kunnen maken;

(b) inzicht te verkrijgen in de effecten van het gebruikmaken van kennis(bronnen) van leerlingen op socialisatie en persoonsvorming;

(c) inzicht te verkrijgen in de mechanismen die deze effecten kunnen verklaren. Er wordt gebruikgemaakt van kwantitatieve en k

walitatieve onderzoeksmethoden.

NRO-congres: met onderzoek onderwijs vernieuwen

Voor wie
Ben jij leraar, teamleider, schoolleider, medewerker kwaliteitszorg, intern begeleider, bestuurder, adviseur, ontwikkelaars van leermiddelen, onderwijsonderzoeker en heb je affiniteit met onderzoek en onderwijs. Dan zien we je graag op het NRO-congres!

NRO - CONGRES - 31 OKTOBER 2018

Pagina's

Abonneren op VOR RSS