Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Join a World of Talent International Conference on Talent Development and Honors Education 2020

Join a World of Talent

We are pleased to announce the 8th International Honors Conference, International Conference on Talent Development and Honors Education 2020, held from 10-12 June 2020 in Groningen, the Netherlands.

The conference brings together researchers, educators, students, policy makers and other stakeholders who are eager to share both practical and theoretical insights on talent development in higher education and beyond.

The call for proposals is now open. The electronic Registration and Submission system opens on 1 November 2019. Until that time the conference website will be updated regularly with information regarding the Academic Committee, our keynote- and invited speakers and other interesting details. Much more is to come, so stay tuned.

We welcome you to distribute this information in your network.

Join us in a World of Talent!

https://www.honorsconference2020.org/

 

 

 

 

Debatprogramma maandag 28 oktober 2019 (door Rathenau Instituut & Onderwijsraad)

Debatprogramma maandag 28 oktober 2019 (door Rathenau Instituut & Onderwijsraad)

Hinken op twee gedachten – Hoe zorgen we dat onderzoek en onderwijs elkaar optimaal versterken?

Aankondiging

Zie ook: www.rathenau.nl/nl/agenda/debatreeks-keuzes-voor-de-toekomst-van-de-wetenschap/hinken-op-twee-gedachten-op-naar-een-gezonde-balans-tussen-onderwijs-onderzoek.

Op naar een goede synergie van onderwijs & onderzoek

Door maatschappelijke ontwikkelingen en de daarmee veranderende behoeften op het gebied van onderzoek en onderwijs, staat de wetenschap voor nieuwe uitdagingen. Al lange tijd behoren de Nederlandse wetenschap en ons hoger onderwijs tot de mondiale top; wat veel kansen biedt, maar ook verantwoordelijkheid en aandacht vraagt. In samenwerking met de Onderwijsraad organiseert het Rathenau Instituut daarom een serie van drie debatten rondom de vraag hoe we het hoger onderwijs toekomstbestendig kunnen maken.

Hoe vinden onderwijsinstellingen een balans die recht doet aan het belang van zowel onderzoek als onderwijs? Praat hierover mee in het derde debat van dit drieluik, op maandag 28 oktober. Met vertegenwoordigers uit diverse hoeken van het hoger onderwijsveld - de universiteiten, de universitair medische centra, hogescholen, bestuurders en studenten - gaan we in gesprek over hoe we kunnen zorgen dat onderwijs, onderzoek en kennisbenutting elkaar zoveel mogelijk versterken.

De sprekers delen hun ervaringen met het bewaken van een goede taakverdeling, waarbij oog is voor verschillende waarden en belangen. Er zijn al veel mooie stappen gezet; nu is het zaak om die lijn voort te zetten. Hoe kunnen we de voorliggende kansen zoveel mogelijk benutten en ook nieuwe kansen creëren? 

Met onder meer: Manon Kluijtmans (Hoogleraar UMC Utrecht); Roeland van der Rest (lerarenopleiding Universiteit Leiden); Daan Andriessen (Lector Hogeschool Utrecht); Loes Damhof (Docent van het jaar 2016 Hanze Hogeschool); Alex Tess Rutten (Voorzitter LSVB); Dave Blank (AWTi, emeritus hoogleraar); Edith Hooge (Voorzitter Onderwijsraad); Frank Miedema (vice rector onderzoek universiteit Utrecht en hoogleraar UMC Utrecht).

Meer informatie en aanmelden

-Maandag 28 oktober, 19:00 - 21:00 uur.
-Aula Universiteit Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht.
-Toegang is gratis. Aanmelden via: www.rathenau.nl/nl/agenda/debatreeks-keuzes-voor-de-toekomst-van-de-wetenschap/hinken-op-twee-gedachten-op-naar-een-gezonde-balans-tussen-onderwijs-onderzoek/aanmelden

Directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is onderdeel van NWO en functioneert onder een onafhankelijke Stuurgroep, die verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur. Het NRO-bureau maakt deel uit van het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Het NRO werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doet het door het organiseren van subsidierondes voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten waarin onderzoekers en onderwijsprofessionals (docenten, schoolleiders, etc.) vaak samenwerken. Daarnaast zorgt het ervoor dat onderwijsprofessionals gebruik kunnen maken van de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek om hun eigen onderwijs te verbeteren. Het NRO maakt door de inzet van onderzoek het onderwijs beter. 

Het NRO is op zoek naar een

directeur (1,0 fte)

De functie: de directeur is verantwoordelijk voor

 • consolidatie en verdere doorontwikkeling van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.
 • realisatie van een samenhangende onderzoeksprogrammering op basis van vragen uit de verschillende sectoren van de onderwijspraktijk, het beleid en de wetenschap.
 • stimulering van het gebruik van kennis in de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid.
 • het in nauw overleg met hun secretarissen aansturen van de programmaraden; het bevorderen van de afstemming tussen de programmaraden; en het toezien op de correcte uitvoering van de onderzoeksprogramma’s.
 • een solide en betrouwbare uitvoering van alle activiteiten. Zowel financieel als inhoudelijk.

De directeur die wij zoeken heeft:

 • ervaring met het doen van onderzoek en bij voorkeur gepromoveerd.
 • brede kennis van, en gezag en netwerk binnen de onderwijspraktijk en -beleid.
 • brede kennis van en affiniteit met grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, onderzoeksprogrammering, wetenschapsbeleid en innovatie, bij voorkeur ook in internationaal perspectief.
 • goed ingevoerd op het terrein van onderwijspraktijk en -beleid op lokaal, regionaal en nationaal niveau.
 • visie op de kennisinfrastructuur van en voor het onderwijs.
 • bestuurlijke ervaring met inhoudelijke eindverantwoordelijkheid.
 • politiek en bestuurlijk sensitief.
 • ruime managementervaring met budgetverantwoordelijkheid in een complexe middelgrote organisatie en ervaring met het leiding geven aan een bureau met ervaren professionals.
 • opereert vanuit een solide vertrouwensbasis als daadkrachtige en verbindende persoonlijkheid met empathie, een open, informele houding en overtuigingskracht.
 • communicatief, benaderbaar, collegiaal, zakelijk en betrokken, en in staat om nieuwe ontwikkelingen en initiatieven effectief te (doen) incorporeren in de organisatie.
 • in staat verschillende partijen bijeen te brengen en te binden aan de doelstellingen van het NRO.

Meer informatie

Over de functie kunt u informatie verkrijgen door contact op te nemen met Linda Sontag (tel.nr. 06 1058 7164; e-mail: l.sontag@nwo.nl) of Ruud Strijp (tel.nr. 070 3440 566; e-mail: r.strijp@nwo.nl).

Over de wervingsprocedure kunt u informatie opvragen bij de P&O Adviseur Gerda van Rossum, tel.nr. 070 3440 627 of via mail g.vanrossum@nwo.nl.

Reageren is mogelijk tot en met donderdag 7 november 2019 via: https://vacatures.nwo.nl/vacatures/directeur-nationaal-regieorgaan-onderwijsonderzoek-828863.html.

Het eerste gesprek vindt plaats op vrijdag 22 november 2019, het tweede gesprek op woensdag 27 november 2019. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Promovendus Diversiteit & Kritisch Burgerschap 0,8-1.0 fte

Hogeschool iPabo en de Universiteit van Amsterdam (UvA) werken samen aan de oplossing van vraagstukken die spelen in het basisonderwijs en binnen de lerarenopleiding. Onderzoek in opleidingsonderwijs levert daaraan een belangrijke bijdrage. Ten behoeve van onderzoek naar concrete vraagstukken op het terrein van spelend en onderzoekend leren zijn wij op zoek naar een promovendus:

Promovendus Diversiteit & Kritisch Burgerschap 0,8-1.0 fte

De promovendus verricht voor 0,8 fte (gedurende 5 jaar) of 1,0 fte (gedurende 4 jaar) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Diversiteit & Kritisch Burgerschap in het opleidingsonderwijs.

De belangrijkste vraagstelling van het onderzoek is hoe lerarenopleiders in hun (post) initieel onderwijs aan (aanstaande) leerkrachten het bewustzijn van deze (aanstaande) leerkrachten van mogelijke structurele ongelijkheid in het primair onderwijs kunnen bevorderen en het handelingsrepertoire van betreffende (aanstaande) leerkrachten op dit gebied kunnen helpen vergroten. Het onderzoek richt zich zowel op de lerarenopleider, de (aanstaande) leerkracht aan wie hij of zij lesgeeft als op het onderwijs dat hij of zij ontwikkelt en uitvoert.

Het onderzoek beoogt nadrukkelijk bij te dragen aan het concreet vorm geven aan een op Social Justice georiënteerde lerarenopleiding, en aan het doorbreken van mogelijke structuren van ongelijkheid binnen het opleidingsonderwijs en het basisonderwijs, hetgeen kansen voor studenten en leerlingen uit zogenoemde gemarginaliseerde groepen (minoritized groups) in de samenleving bevordert.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS