Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

NRO - CONGRES - 31 OKTOBER 2018

Oproep voor bijdrage call for submissions

Nominaties Begeleidingsprijs 2017

De Vereniging voor Onderwijs Research en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek  delen met genoegen mede dat de volgende begeleiders of belgeleidingsteams genomineerd zijn voor de belegeleidingsprijs 2017

Nominaties zijn weergegeven in alfabetische volgorde van achternaam van eerste begeleider.

Wilfried Admiraal

Perry den Brok & Antoine van den Beemt

Elly de Bruijn, Liesbeth Baartman, Wenja Heusdens, Anne Khaled, Lisette Munnike, & Ilya Zitter

Nominaties Dissertatieprijs 2017

De Vereniging voor Onderwijs Research en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek delen met genoegen mede dat de volgende dissertaties genomineerd zijn voor de prijs van beste dissertatie in 2017

Nominaties zijn weergegeven in alfabetische volgorde van achternaam auteur.

Charlotte Struyve: Teacher leadership in (inter)action: Empirical studies in primary and secondary schools.

Nominaties Pedagogische Studiën Prijs 2017

De Vereniging voor Onderwijs Research, het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek en de redactie van Pedagogische Studiën delen met genoegen mede dat de volgende artikelen genomineerd zijn voor de prijs van beste artikel in Pedagogische Studiën 2017, jaargang 94.

Nominaties zijn weergegeven in alfabetische volgorde van achternaam eerste auteur.

R. Bouwer, M. Koster, & H. van den Bergh (2017). Leren schrijven met Tekster: een wetenschappelijk beproefde lesmethode voor het basisonderwijs. Pedagogische Studiën, 94, 304-329.

Colloquium Professionele leergemeenschappen 19 & 20 juni 2018

Aan de Antwerp School of Education (UAntwerpen) vindt op 19 juni 2018 een colloquium over professionele leergemeenschappen plaats. Recente inzichten uit onderzoek naar leiderschap, co- en team teaching, sociale netwerken en digitale samenwerking zullen worden belicht en naar de onderwijspraktijk vertaald.

In samenwerking met de Leerstoel voor Onderwijsvernieuwing en -samenwerking wordt op 20 juni 2018 het geschetste wetenschappelijk kader verder uitgediept en is er ook ruimschoots aandacht voor praktijkvoorbeelden, good practices en uitwisseling.

Programma

Het gedetailleerde programma en de inschrijvingsmodule van dit tweedaagse colloquium zijn beschikbaar op onze website.

Wanneer

Dinsdag 19 juni 2018 (van 13 tot 17.10 uur)
Woensdag 20 juni 2018 (van 9 tot 18 uur)

Waar

Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Hof van Liere
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Pagina's

Abonneren op VOR RSS