Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

KU Leuven - Vormgeving van leeromgevingen

Vormgeving van leeromgevingen

Ref. ZAP-2018-12

Aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (PPW) van de KU Leuven is een voltijds ZAP-mandaat ‘Vormgeving van leeromgevingen’ vacant. Deze vacature situeert zich in de onderzoekseenheid Onderwijskunde. De opdracht omvat academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening.

https://ppw.kuleuven.be/o_en_o

Opdracht
Onderzoek

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
● een sterk en innovatief onderwijskundig onderzoeksprogramma uitbouwt over het vormgeven van leeromgevingen m.i.v. het gebruik van technologie in leeromgevingen;
● samenwerking uitbouwt met leden van de onderzoeksgroep (Instructiepsychologie en -technologie), de faculteit PPW en de KU Leuven;
● externe onderzoeksfinanciering verwerft en publiceert in internationale tijdschriften;
● op een kwaliteitsvolle wijze doctoraten begeleidt.

vacature bij ESoE in Eindhoven voor UD

Assistant Professor in Mathematics, Physics or Chemistry Education at ESOE (V32.3208)

Aanstellingsfunctie(s)
Universitaire docent
Faculteiten
Eindhoven School of Education

FTE
1,0

Sluitdatum
01/03/2018

Aanvraagnummer
V32.3208

Solliciteer direct

OCCAM 15 Early Stage Researchers (PhD Candidates, 100%)

The European Training Network (ETN) Outcomes and Causal Inference in International Comparative Assessments (OCCAM) is looking for

15 Early Stage Researchers (PhD Candidates, 100%)

Starting in August 2018.

The successful candidates will receive full-time employment contracts (+ mobility and family allowances) for a period of 3 years at one of the 12 partner organizations. They will participate in a structured training program including network-wide training sessions, research visits, and a secondment.

University of Tampere Faculty of Education - Vacancies-

University of Tampere Faculty of Education

HOW ABOUT WORKING WITH US?

Universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen

Universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen

Faculteit der der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Publicatiedatum   29 januari 2018
Opleidingsniveau  Gepromoveerd
Salarisindicatie  €4.815 tot €5.861 bruto per maand
Sluitingsdatum  14 februari 2018
Functieomvang  38 uur per week
Vacaturenummer  18-041

De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de UvA. Medewerkers van de afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogiek, onderwijskunde en Universitaire Pabo van Amsterdam [UPvA]), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma’s pedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleiding en PhD-opleiding), het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek) en Research Priority Area Yield (multidisciplinair onderzoek naar de menselijke ontwikkeling).

De afdeling zoekt een kandidaat voor de functie van Universitair hoofddocent.

De nieuwe medewerker zal een toonaangevende rol vervullen binnen de programmagroep Onderwijskunde. Binnen deze groep wordt onderzoek gedaan naar de invloed van onderwijsbeleid, schoolorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijsleerprocessen. Het programma wordt gekenmerkt door aandacht voor de verwevenheid van vraagstukken op het microniveau van leerling en leraar, het mesoniveau van de schoolorganisatie en het macroniveau van onderwijssysteem en -beleid. Kenmerkend is ook een focus op sociale en maatschappelijke vraagstukken. De programmagroep Onderwijskunde streeft ernaar onderwijstheorie en onderwijspraktijk met elkaar te verbinden. Veel onderzoek vindt daarom plaats in nauwe samenwerking met leraren, schoolleiders en besturen. Het is de bedoeling dat de nieuwe UHD een eigen onderzoekslijn ontwikkelt, aansluitend bij de focus van de programmagroep.

Werkzaamheden

 • Ontwikkelen en verzorgen van onderwijs in de bachelor- en masteropleiding Onderwijswetenschappen en in de research master Child Development and Education;
 • verrichten van onderwijsonderzoek, en verder uitbouwen van een van de onderzoekslijnen van het programma Onderwijskunde;
 • verwerven van onderzoeksgelden;
 • samenwerken met partners in de onderwijspraktijk;
 • begeleiden van promovendi;
 • leiding geven aan onderzoek binnen het programma ‘Education’ en het hieraan verbonden onderwijs.

Onderzoeksprofessor, domein Governance of learning in an era of globalisation

Onderzoeksprofessor, domein Governance of learning in an era of globalisation - 2018ZAPFSWEX011

In het kader van haar dynamisch onderzoeksbeleid én gebruik makend van de bijkomende armslag die is geboden door de Vlaamse Regering via de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF), heeft het Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen een vacature voor een voltijds

Onderzoeksprofessor (TTZAPBOF) in het domein Governance of learning in an era of globalisation

Uw opdracht

De opdracht omvat taken van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, en zal gedurende vijf jaar (duur van de tijdelijke aanstelling in het tenure track stelsel) hoofdzakelijk bestaan uit wetenschappelijk onderzoek met een beperkte participatie in de onderwijsprogramma’s.

 • U bouwt in de onderzoeksgroep Edubron onderzoek uit in het domein van Governance of learning in an era of globalisation.
 • U verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfondsen.
 • U begeleidt doctoraatsstudenten.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u neemt onder meer deel aan de activiteiten van de opleidingscommissie en de departementsraad Opleidings- en Onderwijswetenschappen.
 • U doceert Internationalisering van Opleiding en Onderwijs (3 EC). U begeleidt één groep studenten voor het Interdisciplinair Project en masterproeven.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de Sociale Wetenschappen. Expertise in, doctoraat of diplomering in de Onderwijswetenschappen of Pedagogische Wetenschappen strekt tot de aanbeveling.
 • U hebt een minimale postdoctorale anciënniteit van 2 jaar op het tijdstip van het sluiten van de vacature.
 • U heeft een internationaal wetenschappelijk curriculum en verricht kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • U kunt voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands. De Universiteit Antwerpen voorziet hiervoor in de nodige ondersteuning.

Wij bieden

 • een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria. Na de vaste benoeming wordt nog een periode van vijf jaar voorzien met een beperkte onderwijsopdracht om het onderzoekscurriculum verder te versterken;
 • bij gelijke kwalificaties geeft het universiteitsbestuur in beginsel voorrang aan kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht binnen het wetenschapsgebied. Deze voorrang is niet automatisch en onvoorwaardelijk, daar bij de beoordeling steeds rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van de kandidaat;
 • datum van indiensttreding is ten vroegste op 1 oktober 2018;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent dat varieert van € 4.171,55 tot € 6.149,03;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 25 maart 2018. U voegt bij uw sollicitatieformulier verplicht een omstandig onderzoeksplan voor de volgende vijf jaar (ca. 5 000 woorden) en een verslag over het voorheen uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek (maximum 5 000 woorden). Daarnaast voegt u twee abstracts van de wetenschappelijke inhoud van het onderzoeksplan toe – een scientific abstract en een abstract in layman’s terms – van elk maximum 500 woorden (of max. 4000 tekens). Alle documenten moeten in het Engels ingediend worden.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 22 mei 2018.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met prof. Dr. Peter Van Petegem (Tel. 03 265 47 05; peter.vanpetegem@uantwerpen.be).
 • Met vragen over het typische aanstellingskader van het onderzoeksmandaat kunt u contact opnemen met het departementshoofd Onderzoek & Innovatie, dr. Tim Engels (Tel. 03 265 30 12).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS