Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Promovendus Diversiteit & Kritisch Burgerschap 0,8-1.0 fte

Hogeschool iPabo en de Universiteit van Amsterdam (UvA) werken samen aan de oplossing van vraagstukken die spelen in het basisonderwijs en binnen de lerarenopleiding. Onderzoek in opleidingsonderwijs levert daaraan een belangrijke bijdrage. Ten behoeve van onderzoek naar concrete vraagstukken op het terrein van spelend en onderzoekend leren zijn wij op zoek naar een promovendus:

Promovendus Diversiteit & Kritisch Burgerschap 0,8-1.0 fte

De promovendus verricht voor 0,8 fte (gedurende 5 jaar) of 1,0 fte (gedurende 4 jaar) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Diversiteit & Kritisch Burgerschap in het opleidingsonderwijs.

De belangrijkste vraagstelling van het onderzoek is hoe lerarenopleiders in hun (post) initieel onderwijs aan (aanstaande) leerkrachten het bewustzijn van deze (aanstaande) leerkrachten van mogelijke structurele ongelijkheid in het primair onderwijs kunnen bevorderen en het handelingsrepertoire van betreffende (aanstaande) leerkrachten op dit gebied kunnen helpen vergroten. Het onderzoek richt zich zowel op de lerarenopleider, de (aanstaande) leerkracht aan wie hij of zij lesgeeft als op het onderwijs dat hij of zij ontwikkelt en uitvoert.

Het onderzoek beoogt nadrukkelijk bij te dragen aan het concreet vorm geven aan een op Social Justice georiënteerde lerarenopleiding, en aan het doorbreken van mogelijke structuren van ongelijkheid binnen het opleidingsonderwijs en het basisonderwijs, hetgeen kansen voor studenten en leerlingen uit zogenoemde gemarginaliseerde groepen (minoritized groups) in de samenleving bevordert.

Vacature Hanzehogeschool Groningen (HG) Lector Leren in de Leergemeenschap.

In de leergemeenschap van de Hanzehogeschool Groningen (HG) zijn onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk met elkaar vervlochten. Studenten, docenten en werkveldpartners leren voortdurend met en van elkaar door samen te werken aan complexe praktijkproblemen.

International Conference on Talent Development and Honours Education: 10-12 June 2020

​Join us in a World of Talent

With great pleasure we would like to inform you about the upcoming International Conference on Talent Development and Honours Education from 10-12 June 2020, in Groningen, the Netherlands.

Please feel free to distribute this Save the Date in your network and check the website: www.hanze.nl/conference2020

 Share your talentMove the world

 

Aankondiging en uitnodiging voor presentatie van boek 'De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs'

Binnenkort verschijnt het boek 'De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs'. Ik schreef dit samen met mijn mederedacteur Dick van der Wateren en een achttal andere schrijvers.

Op aanraden van Prof. Jelle Jolles nodig ik u gaarne uit bij de presentatie van dit boek bij de uitgever Lannoo/Campus op:

Tijd:       woensdag 19 juni 15:00-18:00 uur
Plaats:    Amsterdam, Amstelplein 30b, vlakbij Station Amsterdam Amstel.

Als u wilt komen, verzoek ik u vriendelijk dit tevoren (tot en met 16 juni) bij mij te melden, i.v.m. toegang, catering, e.d.
Mocht u mensen in uw omgeving weten die u hier graag op wilt attenderen, verzoek ik u hen te vragen om zich ook tevoren bij mij te melden.

Met vriendelijke groe,

Drs. Lauk Woltring, Onderzoek, Advies, Coaching, Training,

Onderwijs, opvoeding, kinderopvang, verkeer(-seducatie) en individuele coaching

Geertestraat 30bis,
3511 XE UTRECHT
030 276 4296
06 26 152 163
lauk.woltring@planet.nl  / www.laukwoltring.nl
Skype: lauk.woltring.innovation.advice
KvK Utrecht nr. 66049717

Pagina's

Abonneren op VOR RSS