Over het Promovendi Overleg

In 1991 hebben promovendi op hetzelfde onderzoeksterrein, vanuit een behoefte aan informatie-uitwisseling onderling, het VOR Promovendi Overleg (VPO) opgericht. De leden van het Promovendi Overleg zijn, net als die van de VOR en VFO, werkzaam op de volgende gebieden:

  • Assessment, Methodologie & Evaluatie
  • Beleid & Organisatie
  • Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap
  • Curriculum
  • Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs
  • Hoger Onderwijs
  • ICT in Onderwijs & Opleiding
  • Leraar & Lerarenopleiding
  • Leren & Instructie
  • Onderwijs & Samenleving

(Bij de VOR worden deze tien gebieden de ‘divisies’ genoemd en veel van de contacten tussen collega’s vinden plaats binnen deze divisies.)

Het Promovendi Overleg staat open voor alle promovendi die één of meer van de bovenstaande gebieden herkennen als hun onderzoeksterrein. Onder 'promovendi' verstaan we niet alleen aio's, oio's en beurspromovendi, maar ook andere (junior) onderzoekers die uitzicht hebben op een promotie(plaats). De belangrijkste doelstellingen zijn: 1) het uitwisselen van informatie over lopend onderzoek en over opleidingsmogelijkheden; 2) bijdragen aan het opbouwen van een netwerk van promovendi, 3) promovendi ondersteunen bij het proces van promoveren. Hiertoe worden activiteiten georganiseerd, los van de activiteiten van de VOR. Het VPO telt moment rond de 160 leden. Voor deze leden worden verschillende activiteiten georganiseerd om de onderlinge interactie (over onderzoek, aioschap en meer informele zaken) te stimuleren. Dit gebeurt via e-mail, social media, jaarlijks terugkerende activiteiten en deze website. Voor de coördinatie binnen het VPO wordt zorg gedragen door een bestuur. Het bestuur onderhoudt contacten met de VOR en met vergelijkbare verenigingen in het buitenland (o.a. EARLI). 

ORD2023, Amsterdam 5-7 juli: Kans op Balans

Traditiegetrouw organiseert het VPO op de woensdagochtend (5 juli) een pre-conferentie speciaal voor promovendi. Tijdens de pre-conferentie ontmoet je andere promovendi uit Nederland en Vlaanderen en woon je een workshop naar keuze bij. Je kunt je aanmelden voor de pre-conferentie door deze optie aan te vinken bij je inschrijving voor de ORD. Meer informatie over de workshops volgt nog. We hopen je op 5 juli om 10.00 uur in Amsterdam te mogen ontvangen!
Bekijk alvast de website https://ord2023.nl/

Bestuur

Het bestuur zorgt voor de landelijke coördinatie, beheer van de financiën, de adres- en projectbestanden, de continuïteit van bestaande activiteiten en het bedenken en opzetten van nieuwe activiteiten. Voorbeelden van de activiteiten die het bestuur organiseert zijn o.a. een VPO-symposium, de "begeleider van het jaar" prijs, de ORD pre-conferentie en het jaarlijkse VPO-feest tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD).

Voorzitter, penningmeester, PR & algemeen bestuur
De algemene bestuurstaken worden waargenomen door de voorzitter en de penningmeester. Voor algemene vragen / ideeën kun je terecht bij de voorzitter via vor.vpo@gmail.com. Hier kan je ook terecht voor aan- en afmeldingen van lidmaatschap, wijzigingen in gegevens etc. Over geldzaken kan informatie ingewonnen worden bij de penningmeester.

Max Kusters (Voorzitter) 
Simone Rijksen (Penningmeester) 
Julia van Leeuwen (PR)
Imke Brummer (Algemeen bestuurslid)
Maria Custers (Algemeen bestuurslid) 
Esther Karkdijk (Algemeen bestuurslid)

Financiën
IBAN: NL34INGB0007549985 t.n.v. VPO

Twitter
https://twitter.com/VOverleg

LinkedIn 
http://www.linkedin.com/in/vor-vpo

Houd voor onze aankomende activiteiten en laatste nieuws onze Nieuwsflits in de gaten!

Abonneren op Voorpagina-feed