Hoger Onderwijs

De divisie Hoger Onderwijs van de Vereniging voor Onderwijs Research richt zich op het bevorderen van onderzoek en theorievorming met betrekking tot het hoger onderwijs. Hierbij krijgt de toepassing en het gebruik van onderzoeksresultaten in instellingen voor hoger onderwijs ruim aandacht. Als beroepsvereniging richt de divisie zich ook op het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van onderwijskundigen werkzaam op het terrein van hoger onderwijs. De leden van deze divisie zijn als onderzoeker, docent, onderwijsontwikkelaar of beleidsmedewerker betrokken bij het hoger onderwijs.

Nieuwsberichten

Abonneren op Voorpagina-feed