Lidmaatschap

Uw lidmaatschap van de VOR zorgt ervoor dat we als vereniging onze missie gestalte kunnen geven en op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van onderwijs en onderwijsonderzoek. We hopen van harte dat u met een lidmaatschap het onderwijs en onderwijsonderzoek wilt ondersteunen.

Graag benadrukken we de voordelen van het lidmaatschap van de VOR:

  • Korting op registratiekosten jaarlijkse Onderwijs Research Dagen
  • Lidmaatschap divisies (gratis toegang tot divisiebijeenkomsten)
  • Toegang tot relevante communicatie vanuit de VOR
  • Push-berichten nieuw verschenen artikelen PS
  • Korting op registratiekosten jaarlijkse European Conference on Educational Research (ECER)
  • Gratis toegang tot alle artikelen van European Educational Research Journal (EERJ)
  • Ondersteuning gezamenlijke lobby richting politiek en andere belangenorganisaties

 

Kosten VOR lidmaatschap

  • Gewoon lidmaatschap - € 90,- per jaar 
  • Promovendus-/ studentlidmaatschap - € 56,- per jaar

Als VOR-lid kunt u zich aanmelden bij de VOR-divisies. Het lidmaatschap van één divisie is bij het lidmaatschapsgeld van de VOR inbegrepen. De divisies geven een nieuwsbrief uit, beleggen bijeenkomsten, zijn actief bij de Onderwijs Research Dagen (ORD) en organiseren bij toerbeurt een symposium tijdens de jaarlijkse conferentie van de American Educational Research Association (AERA). Indien u lid wenst te worden van meer dan één divisie, dan betaalt u € 5,- per divisie extra. Als student en promotieonderzoeker bent u automatisch lid van het VOR-Promovendi Overleg (VPO). Het lidmaatschap van het VPO is gratis; daarnaast kunt u zonder extra kosten lid worden van één 'gewone' divisie. Voor extra divisies betaald u het aanvullende tarief. 

Gebruik dit formulier om uw gegevens door te geven.

Let op: Lidmaatschappen gelden per kalenderjaar en worden automatisch verlengd, tenzij schriftelijke (of per e-mail) opzegging plaatsvindt vóór 1 december maar met behoud van de financiële verplichtingen voorafgaande jaren.

Mocht u vragen hebben over uw lidmaatschap dan kunt u ons bereiken via vor@iclon.leidenuniv.nl.