Onderwijs & Samenleving

Onderwijs & Samenleving

Binnen de Divisie Onderwijs en Samenleving (O&S) gaat de aandacht uit naar vragen over de relatie tussen onderwijs en maatschappelijke omgeving. De divisie acht met name het aspect van de ongelijkheid een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke omgeving en stelt zich tot doel om de theorievorming en het onderzoek rond dit aspect te bevorderen. 

Thema’s die door de leden van de divisie worden bestudeerd zijn onder meer:
- de effecten van onderwijsachterstandsbestrijding (bijv. in de vorm van vve-programma’s)
- oorzaken en gevolgen van etnische segregatie in het onderwijs
- de pedagogische taak van het onderwijs, burgerschapsvorming
- de relatie tussen ouders en school
- de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Activiteiten van de divisie:
• organisatie van de O&S sessies op de Onderwijs Research Dagen;
• sponsoring van bestaande activiteiten (zoals studiedagen over O&S onderwerpen; neem voor meer informatie contact op met het bestuur);
• de organisatie van wetenschappelijke discussies (studiedagen en dergelijke);
• het stimuleren van publicaties op het onderhavige terrein (o.a. de OOMO-reeks, een overzicht van alle titels is te vinden via deze link);
• het bevorderen van de ontwikkeling en uitvoering van onderzoeksvoorstellen; 
• het onderhouden van betrekkingen met verwante organisaties in binnen- en buitenland.

Het bestuur van de divisie Onderwijs en Samenleving bestaat uit:

  • Prof. dr. Eddie Denessen, voorzitter (Universiteit Leiden / Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Prof. dr. Hanke Korpershoek, secretaris (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Drs. Lex Herweijer, penningmeester (Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag)
  • Prof. dr. Wiel Veugelers (Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, Universiteit van Amsterdam)
  • Prof. dr. Marc Vermeulen (Universiteit van Tilburg)
  • Dr. Louise Elffers (Universiteit van Amsterdam)
  • Monique Dijks, Msc. (Rijksuniversiteit Groningen) - VPO-lid
  • Anne van Leest, Msc. (Universiteit Utrecht) - VPO-lid

Wilt u meer informatie over de divisie? 
Dr. Hanke Korpershoek
GION Onderwijs/Onderzoek
Rijksuniversiteit Groningen
Grote Rozenstraat 3
9712 TG Groningen
e-mail: h.korpershoek@rug.nl