Onderwijs & Samenleving

Binnen de Divisie Onderwijs en Samenleving gaat de aandacht uit naar vragen over de relatie tussen onderwijs en maatschappelijke omgeving. De divisie acht met name het aspect van de ongelijkheid een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke omgeving en stelt zich tot doel om de theorievorming en het onderzoek rond dit aspect te bevorderen. 

Thema’s die door de leden van de divisie worden bestudeerd zijn onder meer:
- de effecten van achterstandsbestrijding (bijv. in de vorm van vve-programma’s)
- oorzaken en gevolgen van etnische segregatie in het onderwijs
- de pedagogische taak van het onderwijs, burgerschapsvorming
- de relatie tussen ouders en school
- de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Activiteiten van de divisie:
• de organisatie van wetenschappelijke discussies (studiemiddagen en dergelijke);
• het stimuleren van publicaties op het onderhavige terrein (o.a. de OOMO-reeks);
• het bevorderen van de ontwikkeling en uitvoering van onderzoeksvoorstellen; 
• het onderhouden van betrekkingen met verwante organisaties in binnen- en buitenland;
• het uitgeven van een nieuwsbrief.

Het bestuur van de divisie Onderwijs en Samenleving bestaat uit:

  •  
  • Prof. dr. Wiel Veugelers, voorzitter (Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, Universiteit van Amsterdam)
  • Dr. Eddie Denessen, secretaris (Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Drs. Lex Herweijer, penningmeester (Sociaal en Cultureel Planbueau, Den Haag)
  • Dr. Louise Elffers (Universiteit van Amsterdam)
  • Dr. Hanke Korpershoek (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Prof. dr. Marc Vermeulen (IVA, Universiteit van Tilburg)
  • Drs. Arjan Dieleman (Open Universiteit, Heerlen)

Wilt u meer informatie over de divisie? 
Dr. Eddie Denessen
Onderwijskunde
Radboud Univeristeit nijmegen
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen
e-mail: E.Denessen@pwo.ru.nl