Divisie Leraar & Lerarenopleiding

De VOR divisie Leraar en Lerarenopleiding (L&L) brengt onderzoekers bijeen die hetzij onderzoek doen naar leraren, hun gedrag, cognities, competenties en hun leren en ontwikkeling; hetzij onderzoek doen naar het opleiden van leraren. Dit omvat het opleiden van leraren in opleidingsinstituten, het opleiden in scholen (de werkplek), maar ook onderzoek naar het gedrag, de cognities en het leren en de ontwikkeling van degenen die leraren opleiden. De divisie heeft ongeveer 150 leden.

Het doel van de divisie is:

  • een platform te bieden waar onderzoekers op het terrein van onderzoek naar leraar en lerarenopleiding elkaar, maar ook mensen uit de praktijk van het onderwijs, kunnen ontmoeten
  • de leden op interactieve wijze kennis te laten nemen van recent onderzoek op het terrein van leraar en lerarenopleiding

De divisie onderneemt een aantal activiteiten om deze doelen te bereiken:

  • De leden op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen rondom onderzoek op het terrein van leraar en lerarenopleiding via een regelmatig verschijnende elektronische nieuwsbrief.
  • Verbinding te zoeken met andere VOR divisies over onderwerpen die betrekking hebben op onderzoek naar leraar en lerarenopleiding, bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke symposia tijdens conferenties. 
  • De divisie organiseert ten minste één keer per jaar een bijeenkomst. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt gepoogd om een koppeling tot stand te brengen tussen de resultaten van recent onderwijsonderzoek en de opleidingspraktijk. In de divisiebijeenkomsten zijn in de achterliggende jaren thema's als mentoring, coaching, assessment, leren op de werkplek, de praktijkkennis van docenten, competentiegericht opleiden, praktijkonderzoek van docenten en de professionele ruimte van docenten aan de orde gekomen. 
  • Behalve dat er ten minste één keer per jaar een divisiebijeenkomst is, organiseert de divisie mede het programma van de divisie op de jaarlijkse Onderwijs Research Dagen (ORD) van de VOR.

Als u meer informatie wilt over de divisie of zich wilt inschrijven voor de elektronische nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar Petrie van der Zanden. Direct aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook hier.

 

Jaaragenda 2017

Datum Activiteit
28-30 juni

Onderwijs Research Dagen te Antwerpen met L&L spotlight-sessie

Ga mee opzoek naar nieuwe opleidingsparagdigma's in deze interactieve sessie rondom het boek “Weten wat werkt” (onder eindredactie van Douwe Beijaard). Klik hier voor meer informatie.

November Najaarsbijeenkomst

 

Bestuur

Rosanne Zwart (voorzitter), Martijn Willemse (penningmeester), Petrie van der Zanden & Lieke Jager (secretarissen), algemeen bestuursleden: Harmen Schaap, Carlos van Kan en Monika Louws

Lees hier de meest recente nieuwsbrieven:

Abonneren op Voorpagina-feed