Divisie Leraar & Lerarenopleiding

De VOR divisie Leraar en Lerarenopleiding (L&L) brengt onderzoekers bijeen die hetzij onderzoek doen naar leraren, hun gedrag, cognities, competenties en hun leren en ontwikkeling; hetzij onderzoek doen naar het opleiden van leraren. Dit omvat het opleiden van leraren in opleidingsinstituten, het opleiden in scholen (de werkplek), maar ook onderzoek naar het gedrag, de cognities en het leren en de ontwikkeling van degenen die leraren opleiden. De divisie heeft ongeveer 150 leden.

Het doel van de divisie is:

  • een platform te bieden waar onderzoekers op het terrein van onderzoek naar leraar en lerarenopleiding elkaar, maar ook mensen uit de praktijk van het onderwijs, kunnen ontmoeten
  • de leden op interactieve wijze kennis te laten nemen van recent onderzoek op het terrein van leraar en lerarenopleiding

De divisie onderneemt een aantal activiteiten om deze doelen te bereiken:

  • De leden op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen rondom onderzoek op het terrein van leraar en lerarenopleiding via een regelmatig verschijnende elektronische nieuwsbrief.
  • Verbinding te zoeken met andere VOR divisies over onderwerpen die betrekking hebben op onderzoek naar leraar en lerarenopleiding, bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke symposia tijdens conferenties. 
  • De divisie organiseert ten minste één keer per jaar een bijeenkomst. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt gepoogd om een koppeling tot stand te brengen tussen de resultaten van recent onderwijsonderzoek en de opleidingspraktijk. In de divisiebijeenkomsten zijn in de achterliggende jaren thema's als mentoring, coaching, assessment, leren op de werkplek, de praktijkkennis van docenten, competentiegericht opleiden, praktijkonderzoek van docenten en de professionele ruimte van docenten aan de orde gekomen. 
  • Behalve dat er ten minste één keer per jaar een divisiebijeenkomst is, organiseert de divisie mede het programma van de divisie op de jaarlijkse Onderwijs Research Dagen (ORD) van de VOR.

Als u meer informatie wilt over de divisie of zich wilt inschrijven voor de elektronische nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar Petrie van der Zanden. Direct aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook hier.

Jaaragenda 2017

Datum Activiteit
29 november Najaarsbijeenkomst op de EAPRIL
december Nieuwsbrief

 

Onder de aandacht: ATEE Winterconferentie in Utrecht

Op 15 en 16 februari 2018 organiseert Instituut Archimedes (Hogeschool Utrecht) in samenwerking met de ATEE (Association for Teacher Education in Europe) de jaarlijkse winterconferentie. Het thema is ‘technology and innovative learning’. Lerarenopleiders en onderzoekers uit heel Europa komen samen in Utrecht om kennis en ervaringen te delen en om nieuwe ideeën te genereren met betrekking tot onderzoek en onderwijsontwerp. Op vrijdag 16 februari bundelt de winterconferentie krachten met de ‘Perfect Storm’ (www.perfectstorm.nl). Je bent van harte uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor een presentatie of workshop. En je bent van harte uitgenodigd als bezoeker deel te nemen. Meer informatie over de conferentie vind je op www.ATEE2018.hu.nl.

Bestuur

Rosanne Zwart (voorzitter), Martijn Willemse (penningmeester), Petrie van der Zanden & Lieke Jager (secretarissen), algemeen bestuursleden: Harmen Schaap, Carlos van Kan en Monika Louws

Lees hier de meest recente nieuwsbrieven:

Abonneren op Voorpagina-feed