Missie

De VOR is een in 1975 opgerichte beroepsvereniging die zich de behartiging van de belangen van het beroep en de beroepsgroep ten doel stelt door:

  • bevordering van onderzoek op het gebied van onderwijs en opleiding
  • bevordering van het gebruik van onderzoeksresultaten en theorievorming op het gebied van onderwijs en opleiding
  • bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden
  • bevordering van de (inter)nationale contacten tussen de beroepsbeoefenaren
  • bevordering van de positie van de beroepsgroep en haar opleiding op landelijk niveau