Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Vacature Onderwijskundige / Opleidingsdirecteur

Technische Natuurwetenschappen
De faculteit Technische Natuurwetenschappen richt zich op het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarbij staat het ontwikkelen van fundamentele kennis voor nieuwe technologische ontwikkelingen die breed in de maatschappij toegepast kunnen worden voorop. De wetenschappelijke staf heeft een uitstekende internationale reputatie in onderzoek en onderwijs. Met circa 177 vaste wetenschappelijke medewerkers, circa 400 promovendi en postdocs en zo’n 250 medewerkers in de ondersteuning verricht TNW vanuit zeven wetenschappelijke afdelingen onderzoek op de gebieden Life Sciences and Health, Nanosciences, Chemical Engineering, Radiation Sciences en Applied Physics. Zij verzorgt het onderwijs voor circa 3000 studenten in 4 bacheloropleidingen, 5 masteropleidingen en 3 ontwerpersopleidingen, vanuit de visie dat onderwijs en onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Science Education and Communication (zie http://www.sec.tudelft.nl/) verricht onderzoek en verzorgt onderwijs in de lerarenopleiding en op het gebied van wetenschapscommunicatie. De opleidingstrack Educatie is de eerstegraadsleraren-opleiding voor de vakken informatica, natuurkunde, onderzoek & ontwerpen, scheikunde en wiskunde. De afdeling verzorgt twee minors, de minor Communication Design for Innovation en de Educatieve minor. SEC is gastheer voor het Bètasteunpunt Zuid-Holland, voor professionalisering van bètadocenten, en het Wetenschapsknooppunt, voor promotie van wetenschap en techniek in het basisonderwijs. SEC heeft de ambitie om zich in de komende jaren verder te profileren binnen de TU Delft en te groeien in studentenaantallen en staf.

Functiebeschrijving
Als onderwijskundige/opleidingsdirecteur werk je binnen een inspirerende omgeving met gedreven professionals. Voor de afdeling Science Education and Communication (SEC) combineer je het uitvoeren en begeleiden van onderwijskundig en vakdidactisch onderzoek, het verzorgen van onderwijs en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De verhouding tussen de drie functieonderdelen onderzoek, onderwijs en directeurstaken bedraagt ongeveer 1:1:1.

Symposium educational theory development with Paul Ashwin

De divisie Hoger onderwijs organiseert een symposium met

Prof. dr. Paul Ashwin - Department of Educational Research - Lancaster University, UK
dinsdag 21 November 10-12 uur met aansluitend lunch
ICLON, Universiteit Leiden

Developing theories through your research

Symposium Research Skill development with John Willison

De divisie Hoger onderwijs organiseert symposium met

Dr. John Willison - School of Education - University of Adelaide, Australia
vrijdag 10 november 13:30-15:30 met aansluitend borrel
Hogeschool van Amsterdam

DERDE EDITIE NRO-CONGRES VOOR ONDERWIJS EN ONDERZOEK

SAMEN OP EXPEDITIE!

DERDE EDITIE NRO-CONGRES VOOR ONDERWIJS EN ONDERZOEK

Woensdag 1 november 2017 | De Rijtuigenloods, Amersfoort

Het NRO-congres is interessant voor onderwijsprofessionals uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

“Mooie afwisseling
kennisoverdracht en eigen
input”


“Veel gelijkgestemden
ontmoet”

“Onderzoek met een concrete
link naar de praktijk”

DE FOCUS VAN EDITIE 2017: LEREN VOOR DE SCHOOL

Hoe kan onderzoek van nog meer waarde zijn voor het onderwijs? Onderwijs en onderzoek kunnen op verschillende manieren samenwerken. Denk aan professionele leergemeenschappen, praktijkonderzoek en opleidingsscholen. Hoe is in deze varianten de samenwerking georganiseerd? Hoe draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs? We spreken hierover met vier betrokkenen uit verschillende onderwijssectoren, en met verschillende rollen en verantwoordelijkheden: 

Wim van Schaik, schoolleider van Vierbeek College (vso) en De Vaart (so), De Onderwijsspecialisten

Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg, Hogeschool Leiden

Rianne Bakker, docent vo (De Meerwaarde) en deelnemer professionele leergemeenschap

Sarien Shkolnik, vicevoorzitter College van Bestuur Graafschap College

Vacature Assistant Professor Professional Learning Communities in Higher Education (217400E)

Organisation

Since its foundation in 1614, the University of Groningen has enjoyed an international reputation as a dynamic and innovative centre of higher education offering high-quality teaching and research. Balanced study and career paths in a wide variety of disciplines encourage the 30,000 students and researchers to develop their own individual talents. Belonging to the best research universities in Europe and joining forces with prestigious partner universities and networks, the University of Groningen is truly an international place of knowledge.
The Faculty of Behavioural and Social Sciences is a centre of knowledge focusing on individuals and society. The faculty studies issues relating to human behaviour, the relationships between people, and society as a whole. This includes the study of how people function under normal circumstances, but also of the problems encountered by individuals or groups, and how these can be resolved or prevented.

Job description

The Assistant Professor (1.0 fte) will contribute to the teaching innovation initiative at the Faculty of Behavioural and Social Sciences. With regard to teaching, the Assistant Professor will play a pivotal role in coordinating and supporting the professional learning communities in the departments of Sociology, Psychology, and Educational Sciences. The Assistant Professor can also develop own professional learning communities, for instance in the field of ‘Student as Partners’, where students will be directly involved in the development of courses. The assistant professor’s research, among others into the professional learning communities, will be part of the research programme ‘Effectiveness of Higher Education’.

ATEE Winterconferentie in Utrecht 15 & 16 Februari 2018

ATEE Winterconferentie in Utrecht

Pagina's

Abonneren op VOR RSS