Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Oproep voor bijdrage call for submissions

OCCAM 15 Early Stage Researchers (PhD Candidates, 100%)

The European Training Network (ETN) Outcomes and Causal Inference in International Comparative Assessments (OCCAM) is looking for

15 Early Stage Researchers (PhD Candidates, 100%)

Starting in August 2018.

ORD 2018

Onderwijs

Eén van de mooiste manieren om mensen bij elkaar te brengen. Toch hebben we niet allemaal dezelfde kijk op onderwijs en onderzoek. Gelukkig maar.

Ondersteboven van onderwijs’ biedt een podium aan onderwijsonderzoekers om nieuwe inzichten, kansrijke ontwikkelingen en creatieve en inspirerende innovaties te delen. Uit nieuwsgierigheid geboren, of vanuit de motivatie om de zwakste sociale groepen meer kansen te bieden.

VOR Divisie Leraar & Lerarenopleiding Voorjaarsbijeenkomst

De VOR divisie L&L organiseert op 13 april a.s. haar voorjaarsbijeenkomst voor divisieleden. Tijdens deze middag staat recent promotieonderzoek centraal naar thema’s die te maken hebben met onze divisie (leraar en lerarenopleiding). Vier recent gepromoveerde onderwijsonderzoekers zullen hun onderzoeksinzichten delen. Zo bent u weer helemaal up-to-date over recent promotieonderzoek.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS