Onderwijs Research Dagen 2023

5-7 juli 2023 Amsterdam

 

Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Vacature: Educational scientist


Bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve expertise over menselijk gedrag in een socio-technische context. Zie jij het voor je?

Doe je eye-tracking onderzoek in de onderwijswetenschappen?


Veel eye-tracking onderzoekers zitten ‘op een eilandje’ met hun eye-tracking onderzoek, zonder directe collega’s die ook eye-tracking onderzoek doen om praktische zaken mee te bespreken.

Twee vacatures bij de NWO

Beste VOR-leden,

Op dit ogenblik zijn er twee vacatures bij de NWO.

1.Programmamedewerker Onderwijsvernieuwing (0,8-1 fte)

De Programmamedewerker Onderwijsvernieuwing is verantwoordelijk voor het verder activeren en mobiliseren van leden in het netwerk.  

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

De internationale, vakdidactische literatuur op het gebied van het reken-wiskundeonderwijs laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. Om dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen is de werkgroep Wiskunde voor Morgen gestart met een serie notities.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS