Vooraankondiging ALV VOR

Wat: Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Onderwijsresearch
Waar: Onderwijs Research Dagen in Amsterdam
Wanneer:  donderdag 6 juli van 12:30-13:30

Het dagelijks bestuur van de VOR nodigt u graag uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op donderdag 6 juli van 12:30-13:30, tijdens de lunch van de Onderwijs Research Dagen 2023 in Amsterdam.
ijdens deze vergadering bespreken we diverse zaken die relevant zijn voor de Vereniging en zullen we stemmen over nieuwe bestuursleden. Er zal lunch aanwezig zijn in de vergaderzaal.
We zullen de vergaderstukken ten minste een week voorafgaand aan de vergadering toesturen en op de website plaatsen. Voor nu vragen we je om de datum en tijd alvast in je agenda op te nemen.

 

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de VOR

Elly de Bruijn
Renate Wesselink
Carlos van Kan
Roeland van der Rijst