Leren & Instructie

De divisie Leren en Instructie is opgericht in 1992 en telt meer dan 120 leden. De divisie richt zich op vraagstukken omtrent de wijze waarop leer- en onderwijsprocessen verlopen, in onderlinge samenhang kunnen worden vormgegeven, en effecten daarvan. Deze vraagstukken worden niet alleen vanuit de onderwijskundige discipline bekeken, maar ook vanuit recente inzichten uit aanverwante disciplines, zoals sociale en culture psychologie, organisatiepsychologie, en neuropsychologie. 

De doelgroep van de divisieactiviteiten bestaat uit zowel onderwijskundige en docent onderzoekers als docenten, onderwijsontwikkelaars, onderwijsondersteuners, beleidsmakers, adviseurs en leerlingen.

Kern van de activiteiten is kennis, visies en ervaringen delen onder de leden van de divisie en met genodigde experts uit binnen- en buitenland, en elkaar uit te nodigen oude en nieuwe standen van zaken kritisch en creatief met elkaar te bezien.

Type activiteiten

De divisie verricht onder andere de volgende activiteiten:

 • de inhoudelijke organisatie van het deelthema van de divisie tijdens de jaarlijkse Onderwijs Research dagen;
 • het organiseren van symposia en forum-discussies, waaronder:
  • In gesprek met…Jonge Doctoren (jaarlijks): In deze ontmoetingen gaan kersverse doctoren in gesprek over hun proefschrift met “oude rotten” in het vak.
  • In gesprek met…: Keynote workshops met experts uit binnen- en buitenland.
  • Data-sessies: Gezamenlijke analyse van data, rond een bepaald thema of via een bepaalde methode voor data-analyse.
  • Frisse winden: Ontmoetingen waarbij we vanuit het oeuvre van gerenommeerde onderzoekers terugkijken op ontwikkelingen in een deelgebied van onderwijskundige en juist ook aanverwante domeinen, op zoek naar nieuwe waardevolle invalshoeken en multidisciplinaire inspiratie.
 • Twee keer per jaar een nieuwsbrief

Zie archief met overzichten van de activiteiten die in de afgelopen jaren georganiseerd zijn en onze (beeld-)verslagen voor een uitgebreidere indruk van de divisieactiviteiten. 

De activiteiten worden door bestuursleden en leden bedacht en georganiseerd. We werken daarin graag samen met andere divisies, ICO, en andere expertorganisaties in het veld. Het bestuur nodigt leden met een idee van harte uit contact op te nemen met één van de bestuursleden.

Bestuur

Samenstelling divisiebestuur divisie L&I:

Abonneren op Voorpagina-feed