Domein-Specifieke Aspecten van Onderwijs

De divisie 'Domein-Specifieke Aspecten van Onderwijs' (DSO) huisvest de themagroep themagroep 'Bèta en Techniek' (B&T) en is ingesteld tijdens de ledenvergadering van de 'Vereniging van Onderwijs Reseach' (VOR) mei 2009. 

Meer informatie over de themagroep 'Bèta en Techniek'(B&T).

Bestuur
dr. R. (Ruurd) Taconis, ESoE, Technische Universiteit Eindhoven (voorz.) 
prof. dr. M.J. (Marc) de Vries, Technische Universiteit Delft (penningmeester)
dr. N.C. (Nellie) Verhoef, Universiteit Twente
dr. M.C.P.J. (Christine) Knippels, FIsme, Universiteit Utrecht 
dr. J. (Hanno) van Keulen, Windesheim Flevoland

Wilt u meer informatie over de divisie?
Website B&T (informatie, agenda, leden, nieuwsbrieven, etc.)
Dr. Ruurd Taconis
ESoE Eindhoven School of Education
Technische Universiteit Eindhoven
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
email: r.taconis@tue.nl

Bèta en Techniek B&T

Themagroep in de divisie 'Domein-Specifieke aspecten van Onderwijs' (DSO) in de Vereniging van Onderwijsresearch 

De themagroep 'Bèta en Techniek' (B&T) is onderdeel van de divisie 'Domein-Specifieke aspecten van Onderwijs' (DSO). Themagroep en divisie zijn ingesteld tijdens de ledenvergadering van de 'Vereniging van Onderwijs Reseach' (VOR) mei 2009. De themagroep stelt zich ten doel:
• onderzoek naar onderwijs in het domein B&T te bevorderen,
• de relatie van onderwijsonderzoek met de onderwijspraktijk in het domein B&T te versterken,
• een breed platform te bieden voor onderzoekers vanuit verschillende tradities op het gebied van B&T, en
• bij te dragen aan de (inter)nationale positie van het Nederlandse en Vlaamse onderwijsonderzoek op het gebied B&T.

Daarbij wordt 'Bèta en Techniek' breed opgevat: natuurwetenschappen, wiskunde, informatica en techniek. De Themagroep ziet haar werk nadrukkelijk tegen de achtergrond van onder andere de maatschappelijke positie van de B&T-vakken en in het bijzonder de lage animo voor en studeerbaarheid van B&T-onderwijs.

Jaarlijks organiseert de divisie een Wintersymposium.

Wilt u meer informatie over de themagroep?
Website B&T (informatie, agenda, leden, nieuwsbrieven, etc.)
Dr. Ruurd Taconis
ESoE Eindhoven School of Education
Technische Universiteit Eindhoven
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
email: r.taconis@tue.nl

Abonneren op Voorpagina-feed