Domein-Specifieke Aspecten van Onderwijs

De divisie 'Domein-Specifieke Aspecten van Onderwijs' (DSO) huisvest domein-specifieke themagroepen. De divisie is ingesteld tijdens de ledenvergadering van de Vereniging van Onderwijs Reseach (VOR) mei 2009 en kende daarna een bloeiende periode. De afgelopen jaren is de divisie minder actief geweest. Het VOR-bestuur heeft oud-bestuurslid van de divisie Hanno van Keulen per juni 2021 benoemd tot voorzitter en hem gevraagd de divisie nieuw leven in te blazen.

Bestuur
dr. J. (Hanno) van Keulen, Windesheim Almere (voorzitter)

Vacatures voor overige bestuursleden
 

De divisie richtte zich in het verleden vooral op 'bèta en techniek' (B&T). Dit groeide uit tot een themagroep waarin 'Bèta en Techniek' breed werd opgevat: natuurwetenschappen, wiskunde, informatica en techniek. De themagroep zag haar werk nadrukkelijk tegen de achtergrond van onder andere de maatschappelijke positie van de B&T-vakken en in het bijzonder de lage animo voor en studeerbaarheid van B&T-onderwijs, en formuleerde de volgende doelstellingen:
• onderzoek naar onderwijs in het domein B&T bevorderen;
• de relatie van onderwijsonderzoek met de onderwijspraktijk in het domein B&T versterken;
• een breed platform bieden voor onderzoekers vanuit verschillende tradities op het gebied van B&T;
• bij te dragen aan de (inter)nationale positie van het Nederlandse en Vlaamse onderwijsonderzoek op het gebied B&T.

Anno 2021 zijn deze problemen en doelstellingen onverminderd actueel, maar er zijn ook andere domeinspecifieke thema's nadrukkelijk op de onderzoeksagenda gekomen, zoals Taal en Kunst, al dan niet in combinatie met bèta en techniek, zoals tot uitdrukking komt in acronymen als STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) en CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Tijdens de Onderwijs Research Dagen 2021 zal het divisieslot op donderdagochtend 8 juli gebruikt worden voor een gesprek met huidige leden van de divisie en belangstellenden, om te komen tot een geactualiseerde visie en missie. Wie hierover mee wil denken en praten, of interesse heeft voor een zetel in het divisiebestuur, kan contact opnemen met Hanno.

 

Abonneren op Voorpagina-feed