Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Aankondiging conferentie: ECER 2016, Dublin

Van 22 tot 26 augustus 2016 vindt de ECER plaats in Dublin met als thema "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers". Voorafgaand aan de ECER is een programma georganiseerd voor 'Emerging researchers'. Voor gedetaleerde beschijving van deze conferentie, de keynotes en andere relevante informatie kunt u terecht op de site van ECER 2016.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS