Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Onderzoeksprofessor, domein Governance of learning in an era of globalisation

Onderzoeksprofessor, domein Governance of learning in an era of globalisation - 2018ZAPFSWEX011

In het kader van haar dynamisch onderzoeksbeleid én gebruik makend van de bijkomende armslag die is geboden door de Vlaamse Regering via de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF), heeft het Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen een vacature voor een voltijds

Onderzoeksprofessor (TTZAPBOF) in het domein Governance of learning in an era of globalisation

Uw opdracht

De opdracht omvat taken van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, en zal gedurende vijf jaar (duur van de tijdelijke aanstelling in het tenure track stelsel) hoofdzakelijk bestaan uit wetenschappelijk onderzoek met een beperkte participatie in de onderwijsprogramma’s.

 • U bouwt in de onderzoeksgroep Edubron onderzoek uit in het domein van Governance of learning in an era of globalisation.
 • U verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfondsen.
 • U begeleidt doctoraatsstudenten.
 • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u neemt onder meer deel aan de activiteiten van de opleidingscommissie en de departementsraad Opleidings- en Onderwijswetenschappen.
 • U doceert Internationalisering van Opleiding en Onderwijs (3 EC). U begeleidt één groep studenten voor het Interdisciplinair Project en masterproeven.

Uw profiel

 • U bezit een doctoraat op proefschrift in de Sociale Wetenschappen. Expertise in, doctoraat of diplomering in de Onderwijswetenschappen of Pedagogische Wetenschappen strekt tot de aanbeveling.
 • U hebt een minimale postdoctorale anciënniteit van 2 jaar op het tijdstip van het sluiten van de vacature.
 • U heeft een internationaal wetenschappelijk curriculum en verricht kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.
 • Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
 • U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
 • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • U kunt voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor zowel de kennis van de onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands. De Universiteit Antwerpen voorziet hiervoor in de nodige ondersteuning.

Wij bieden

 • een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte beoordelingscriteria. Na de vaste benoeming wordt nog een periode van vijf jaar voorzien met een beperkte onderwijsopdracht om het onderzoekscurriculum verder te versterken;
 • bij gelijke kwalificaties geeft het universiteitsbestuur in beginsel voorrang aan kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht binnen het wetenschapsgebied. Deze voorrang is niet automatisch en onvoorwaardelijk, daar bij de beoordeling steeds rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van de kandidaat;
 • datum van indiensttreding is ten vroegste op 1 oktober 2018;
 • een brutomaandwedde van een voltijds docent dat varieert van € 4.171,55 tot € 6.149,03;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving.

Hoe solliciteren?

 • U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 25 maart 2018. U voegt bij uw sollicitatieformulier verplicht een omstandig onderzoeksplan voor de volgende vijf jaar (ca. 5 000 woorden) en een verslag over het voorheen uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek (maximum 5 000 woorden). Daarnaast voegt u twee abstracts van de wetenschappelijke inhoud van het onderzoeksplan toe – een scientific abstract en een abstract in layman’s terms – van elk maximum 500 woorden (of max. 4000 tekens). Alle documenten moeten in het Engels ingediend worden.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 22 mei 2018.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen met vacatures@uantwerpen.be.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met prof. Dr. Peter Van Petegem (Tel. 03 265 47 05; peter.vanpetegem@uantwerpen.be).
 • Met vragen over het typische aanstellingskader van het onderzoeksmandaat kunt u contact opnemen met het departementshoofd Onderzoek & Innovatie, dr. Tim Engels (Tel. 03 265 30 12).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen.

WERA 2018 WORLD CONGRESS

WERA 2018 WORLD CONGRESS   |   3-5 August 2018    |   CAPE TOWN, SOUTH AFRICA

WERA is an association of major national, regional, and specialty education research associations dedicated to sharing scholarship, developing networks, and mutually supporting capacity building.

17th European Conference on e-Learning (ECEL 2018) being co-hosted by Hellenic Air Force Academy (HAFA) and the Technological Educational Institution (TEI) of Athens, Greece, 1-2 November 2018.

This is the First call for papers for the 17th European Conference on e-Learning (ECEL 2018) being co-hosted by Hellenic Air Force Academy (HAFA) and the Technological Educational Institution (TEI) of Athens, Greece, 1-2 November 2018.

This call will close on the 12th April 2018.

At ECEL 2018 we want to establish what really matters in e-learning. Increasingly e-learning is taking a logical place in the design of learning materials. It is often integrated in the design process of learning. A blended learning design cycle sets goals, works out how these goals are best achieved, and then fills out the appropriate methods of learning. In this way, e-learning can be chosen as a method of learning, and can be selected for its true value. We are expecting examples of great course design as well as examples of good practice, showing the real value of e-learning innovations. By investigating the design and rationale behind good practice individuals will be better able to apply e-Learning applications in their own setting.

We invite contributions of empirical and experiential research, and case studies and work-in-progress/posters are also welcomed approaches. PhD Research, proposals for roundtable discussions, non-academic contributions and product demonstrations based on the main themes are also invited.

For more information, please go to http://www.academic-conferences.org/conferences/ecel/ecel-call-for-papers/

 

12th European Conference on Game Based Learning (ECGBL 2018)

12th European Conference on Game Based Learning (ECGBL 2018) hosted by the SKEMA, Sophia Antipolis, France on 4-5 October 2018.

This call will close on 15th of March 2018.

Over the past decade, the way in which education and training is delivered has changed considerably with the advent of new technologies. One such technology that has increased in popularity is Game-Based Learning (GBL). ECGBL offers an opportunity for scholars and practitioners interested in the issues related to GBL to share their thinking and research findings. Papers can cover a wide range of issues pertaining to GBL in education and training; technology and implementation issues associated with the development of GBL; use of mobile and MMOGs for learning; pedagogical issues associated with GBL; social and ethical issues in GBL; GBL best cases and practices, etc.

The conference committee welcomes contributions using a range of scholarly approaches including theoretical and empirical papers employing qualitative, quantitative and critical methods. Action research, case studies and work-in-progress/posters are also welcomed approaches. PhD Research, proposals for roundtable discussions, non-academic contributions and product demonstrations based on the main themes are also invited.

In the first instance all submission types require an abstract.For more information please go to: http://www.academic-conferences.org/conferences/ecgbl/ecgbl-call-for-papers/

Publication opportunities

Papers accepted for the conference will be published in the conference proceedings, subject to author registration and payment. Papers that have been presented at the conference will also be considered for further development and publication in the following journals:

 

ECER 2018 - Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?

EERA and the Free University Bozen-Bolzano invite Educational Researchers to submit proposals for the European Conference on Educational Research 2018.
 

Free University Bozen-Bolzano invite
Free University Bozen-Bolzano

ORD 2018

Onderwijs

Eén van de mooiste manieren om mensen bij elkaar te brengen. Toch hebben we niet allemaal dezelfde kijk op onderwijs en onderzoek. Gelukkig maar.

Ondersteboven van onderwijs’ biedt een podium aan onderwijsonderzoekers om nieuwe inzichten, kansrijke ontwikkelingen en creatieve en inspirerende innovaties te delen. Uit nieuwsgierigheid geboren, of vanuit de motivatie om de zwakste sociale groepen meer kansen te bieden.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS