Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Determination Theory Conference 2019 in Egmond aan Zee,The Netherlands

We would like to inform you that the final deadline for abstract submission is Friday, January 11, 201

Notifications
Participants will receive a decision by February 13, 2019.

Paper/poster and symposium submission
To submit an abstract please visit the online sites paper/poster abstract site or the symposium abstract site

EERA's NW3 Curriculum Innovation and EuroACS Summer School

EERA's NW3 Curriculum Innovation and EuroACS Summer School
Curriculum studies: Origins, Trajectories and Practices
In Maynooth University, Ireland 10th and 11th June 2019

EERA's Network 3 Curriculum Innovation with the support of EERA will run a summer school for post-graduate students and early career researchers in curriculum studies. The programme will feature dialogical workshops from both European and North American traditions of curriculum scholarship, covering curriculum origins, trajectories and practice, and approaches to researching curriculum. The summer school will provide an excellent platform for a deeper dive into the subject and to find colleague researchers in the curriculum domain. Some of the proposed workshop themes are:

Oproep PS Schrijfretraite

Oproep PS Schrijfretraite
Deadline: maandag 18 januari 2019

De redactie van Pedagogische studiën (PS) organiseert voorafgaand aan de ORD in Heerlen een schrijfretraite. Tijdens deze retraite krijg je de gelegenheid om feedback te vragen aan de ervaren auteurs uit de redactie op wetenschappelijke manuscripten. De retraite zal plaatsvinden op maandag 24 juni en dinsdag 25 juni 2019 in Heerlen.

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen Dead

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen
Deadline: maandag 18 januari 2019

Van 26 tot en met 28 juni 2019 vindt de ORD plaats bij de Open Universiteit in Heerlen. De OU werkt daarvoor samen met de buren: Zuyd Hogeschool en ROC Arcus College. Het thema ‘Onwijs onderwijs’ staat centraal in keynotes, workshops, symposia, individuele presentaties en posters.

 “Onwijs onderwijs”. Niets is mooier dan als docent en onderwijsinstelling bij te dragen aan het leren en de ontwikkeling van mensen, in welke fase van hun leven ze ook verkeren. Maar hoe geven we dat in het onderwijs vorm? Hoe zorgen we dat met gebruik van nieuwe technologie onderwijs ‘state-of-the-art’ is en goed aansluit bij de maatschappelijke behoefte? Hoe kunnen we met ons onderwijs grensverleggend zijn en alle leerlingen en studenten voorbereiden op hun toekomst en lerenden in het werkveld helpen zich verder te ontwikkelen? Onderwijskundig onderzoek is de motor om dit te bereiken! Met “onwijsgave, -coole, -slimme, -effectieve en -efficiënte” ideeën, nieuwe innovatieve methodieken, en uitdagende en interessante onderwijsontwerpen kunnen we wetenschappelijke inzichten verwerven en gezamenlijk de praktijk verder ontwikkelen. Draag jij ook bij aan onwijs onderwijs?

Met deze inleiding willen we je tijdens de komende ORD in Heerlen de mogelijkheid geven om innovatieve onderzoeksideeën en onderzoeksresultaten te presenteren en te bediscussiëren. Dit geldt dan vanzelfsprekend voor inhoudelijke ideeën, maar zeker ook voor innovatieve methoden van onderzoek. Want als we andere vormen van onderwijs willen, moeten we dan ook niet nadenken over andere vormen van onderwijsonderzoek? En wat vraagt dat van onderzoek en onderzoekers?
 

Wat draag jij bij?

De congrescommissie nodigt je van harte uit om een actieve bijdrage aan de ORD 2019 te leveren. Vanaf 1 december 2018  tot en met 18 januari 2019 kun je binnen de verschillende thema’s van de divisies van de VOR voorstellen indienen.
 

Data

1 december 2018 
Indienen inhoudelijke congresbijdragen opent

8 januari 2019
Deelnemersregistratie opent

18 januari 2019
Uiterlijke indiendatum inhoudelijke congresbijdragen

27 maart 2019
Uitsluitsel over resultaat van de beoordeling

10 april 2018
Deadline inschrijving presentatoren
 

Pagina's

Abonneren op VOR RSS