Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Uitstel ORD 2020

Na overleg met de VOR en het VFO hebben we besloten om de Onderwijs Research Dagen in Utrecht een jaar uit te stellen.

In verband met de aangescherpte maatregelen van de overheid in het kader van de beheersing van de coronacrisis heeft de Universiteit Utrecht dwingend geadviseerd om alle evenementen tot 1 juli op te schorten. Omdat ook na 1 juli de situatie nog niet helder is en in het najaar veel uitgestelde bijeenkomsten worden georganiseerd is besloten de lustrumeditie van de ORD in 2021 te organiseren.

We hopen u zo snel mogelijk over een nieuwe datum te kunnen informeren. Graag zien we u in (inter)actie in 2021.

Vragen? ORD2020@Congresbydesign.com

Lidmaatschap VOR en registratie ORD

-- Bericht van de secretaris --

Beste leden en potentiele leden van de Vereniging voor Onderwijs Research,

Vorig jaar hebben we besloten om een directe koppeling te maken tussen het lidmaatschap voor de vereniging en de registratie voor de Onderwijs Research Dagen (ORD), onze jaarlijkse wetenschappelijke conferentie. Bij de registratie voor de ORD2020 in Utrecht wordt u automatisch voor een jaar lid van de vereniging. Het lidmaatschap loopt dan van ORD naar ORD. We hopen natuurlijk dat u zich ieder jaar registreert voor de ORD komt en op die manier automatisch lid blijft van de vereniging. Mocht u niet naar de ORD komen dan krijgt u van ons secretariaat een brief met de vraag of u toch nog lid wil blijven van de vereniging. U kunt dan de contributie voldoen via de factuur.

Door lid te blijven van de vereniging behoudt u alle voordelen van het lidmaatschap

Symposium: Selectie aan de Poort in het hoger onderwijs. 7 februari 2020 10.30-16.00 uur Utrecht

De divisies Hoger Onderwijs en Methodologie en Evaluatie van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) organiseren op vrijdag 7 februari 2020 van 10.30-16.00 uur in Utrecht een symposium over Selectie aan de Poort in het hoger onderwijs. Welke methodologische issues spelen er? Hoe zit het met de validiteit?

Bij bacheloropleidingen mogen op dit moment alleen studies met een numerus fixus en intensieve, kleinschalige opleidingen selecteren aan de poort. Op masterniveau is dit voor alle studies toegestaan. Wat zijn de ervaringen en in hoeverre is selectie aan de poort wenselijk?

Voorstanders wijzen vooral op de extra mogelijkheden die universiteiten en hogescholen krijgen om zich te profileren en om vooral die studenten te selecteren die passen bij een studie. Studie-uitval is een grote kostenpost. Selectie helpt deze uitval te reduceren en helpt studenten een opleiding te kiezen die echt bij hun talenten past.
Tegenstanders zijn daarentegen bezorgd over de toegankelijkheid van opleidingen en ongelijkheid van toelatingskansen.
Zijn deze zorgen terecht?

 

We nodigen je van harte uit voor dit symposium waar je kennis kunt nemen van recente onderzoeksresultaten en we hierover met elkaar in gesprek gaan. En natuurlijk is er ook gelegenheid om onder het genot van een borrel bij te praten met collega’s van je divisie!   

 

Lezing Onderwijs en Samenleving - 3 februari 2020

Op maandag 3 februari zal Professor Claudia Ruitenberg (University of British Columbia, Vancouver, Canada) een lezing houden onder de titel: “Your teachers stand with you”: Scholierenactivisme en politieke solidariteit. 

In de lezing staat de vraag centraal wat het voor leraren betekent om politiek solidair met leerlingen te handelen. Deze vraag is ingegeven door uitdrukkingen van solidariteit door leraren tijdens de wereldwijde klimaatstaking in september 2019. Wat betekent het om scholierenactivisten te “zien en horen,” en om naast hen te “staan en strijden”? In het eerste deel van de lezing wordt het werk van Jacques Rancière en, in het bijzonder, zijn begrip van de “(ver)deling van het waarneembare” gebruikt om te duiden hoe leraren studenten kunnen “zien en horen.” In het tweede deel van de lezing wordt Sally Scholz’s interpretatie van politieke solidariteit gebruikt om te duiden hoe schoolleiders en leraren naast scholierenactivisten kunnen “staan en strijden.”

De lezing (en discussie) wordt verzorgd door de Leerstoelgroep Educatie van de Universiteit voor Humanistiek, in samenwerking met de divisie Onderwijs en Samenleving van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR)

Tijd: 14.00-16.00
Locatie: zaal 1.22
Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwgracht 29, 3512 HD, Utrecht

Pagina's

Abonneren op VOR RSS