Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Nominaties Pedagogische Studiën Prijs 2017

De Vereniging voor Onderwijs Research, het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek en de redactie van Pedagogische Studiën delen met genoegen mede dat de volgende artikelen genomineerd zijn voor de prijs van beste artikel in Pedagogische Studiën 2017, jaargang 94.

Nominaties zijn weergegeven in alfabetische volgorde van achternaam eerste auteur.

R. Bouwer, M. Koster, & H. van den Bergh (2017). Leren schrijven met Tekster: een wetenschappelijk beproefde lesmethode voor het basisonderwijs. Pedagogische Studiën, 94, 304-329.

Colloquium Professionele leergemeenschappen 19 & 20 juni 2018

Aan de Antwerp School of Education (UAntwerpen) vindt op 19 juni 2018 een colloquium over professionele leergemeenschappen plaats. Recente inzichten uit onderzoek naar leiderschap, co- en team teaching, sociale netwerken en digitale samenwerking zullen worden belicht en naar de onderwijspraktijk vertaald.

In samenwerking met de Leerstoel voor Onderwijsvernieuwing en -samenwerking wordt op 20 juni 2018 het geschetste wetenschappelijk kader verder uitgediept en is er ook ruimschoots aandacht voor praktijkvoorbeelden, good practices en uitwisseling.

Programma

Het gedetailleerde programma en de inschrijvingsmodule van dit tweedaagse colloquium zijn beschikbaar op onze website.

Wanneer

Dinsdag 19 juni 2018 (van 13 tot 17.10 uur)
Woensdag 20 juni 2018 (van 9 tot 18 uur)

Waar

Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Hof van Liere
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Conferentie: Onderwijsinnovatie en ICT. Een ontmoeting tussen onderzoek en praktijk

 

Op 23 mei 2018 organiseert het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van het domein Bewegen en Educatie van Windesheim een symposium waarin onderzoek en praktijk elkaar ontmoeten. ’s Morgens zijn er drie centrale lezingen van onderzoekers uit België, de VS en Nederland. Voor deze lezingen is de voertaal Engels. ’s Middags volgen twee workshopsrondes waarin de voertaal overwegend Nederlands zal zijn. Deze workshops zijn praktisch georiënteerd en sluiten aan bij projecten die ons lectoraat uitvoert in samenwerking met opleiders en onderwijspraktijk. Bij sommige workshops is het handig om een eigen laptop/tablet mee te nemen. 

 

Het symposium vindt plaats in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle, tegenover Station Zwolle. Kosten voor deelname: 75 euro (restitutie is niet mogelijk, plaatsvervangend deelnemen kan uiteraard wel). Aanmelden uiterlijk op 15 mei via : https://www.windesheim.nl/over- windesheim/agenda/2018/mei/onderwijsinnovatie-en-ict-een-ontmoeting- tussen-onderzoek-en-praktijk

 

Doelgroep: Lerarenopleiders, onderzoekers, praktiserende leraren

Programma

Ontvangst met koffie en thee (9.30 – 10.00 uur) Ochtend  (10.00- 12.45) (Engelstalig)

10.00-10.15   welkom door voorzitter: Joke Voogt

10.15-10.55   Jo Tondeur (Assistant Professor Vrije Universiteit Brussel): Preparing pre-service teachers for ICT integration in education: When research meets practice

10.55-11.30   Anneke Smits (Associate lector Onderwijsinnovatie en ICT Hogeschool Windesheim): Prospective language teachers’ pedagogical reasoning about technology integration

11.30-11.50   Pauze

11.50-12.30   Rhonda Christensen  & Gerald Knezek (Professors University of North Texas): Innovative learning with technologies: Implementing curricula and measuring impact on students

12.30- 13.15  Lunch

Workshop Ronde 1  13.15 – 14.00 uur

Betekenisvol literatuuronderwijs met ICT (Roland Bruijn en Henk la Roi) (Mogelijk Engelstalig, afhankelijk van deelnemers, BYOD)

In deze workshop wordt hands on gewerkt met één of meerdere van de tools die Roland en Henk gebruiken in hun literatuuronderwijs (lerarenopleiding Engels). Ze vertellen daarbij over de effecten van hun literatuurdidactiek en willen graag in gesprek over ICT gebruik in literatuurlessen.

 
In verzet! Burgerschap en taal/lezen in het mbo  (Erna van Koeven)

In deze workshop wordt ontwerpgericht onderzoek gepresenteerd naar een mbo-project waarin studenten aan taal en lezen werken in betekenisvolle burgerschapscontexten. Hun resultaten verzamelen ze in digitale portfolio’s.

 
Digital storytelling en ontwikkelingspsychologie (Marianne Lok)

In jaar 1 van de PABO willen we studenten stimuleren onderzoekend en actief aan de slag te gaan zodat er betekenisvol geleerd wordt. In een ontwerpgericht onderzoek hebben we de module ontwikkelingspsychologie herzien. Studenten onderzoeken de ontwikkeling van kinderen in theorie en praktijk en maken op basis hiervan een digital story. Op deze manier willen we studenten uitdagen om inhoud te creëren (in plaats van te consumeren) en te werken aan 21ste - eeuwse vaardigheden als communiceren, samenwerken, creativiteit en informatievaardigheden. Tijdens de bijeenkomst presenteren we de opzet van het ontwerp en de eerste bevindingen.

 
Nederlands leren met behulp van Mees Kees en Google Translate: Nieuwkomers en taalontwikkeling (Wilma Lipke)

‘Maak gebruik van de moedertaal van een leerling als opstapje voor het leren van het Nederlands.’ Het is een van de belangrijkste aanbevelingen uit de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ van de PO-raad (2017). Een betere kennis van de moedertaal zorgt voor

Inschrijving NRO-verbindingsprijzen 2018 geopend

Werk jij in het onderwijs en heb je resultaten uit onderzoek ingezet om je lespraktijk te verbeteren? Of ben je wetenschapper en heb je jouw onderzoekresultaten weten te vertalen naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk? Meld je dan nu aan voor de NRO-verbindingsprijzen 2018 en maak kans op een geldbedrag van 2000 euro én een promotiefilm van jouw project! Maandag 18 juni is de deadline voor het aanmelden van je project.

De verbindingsprijzen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zijn bedoeld voor  onderwijsprofessionals die resultaten uit onderzoek hebben gebruikt in de klas, en voor wetenschappers die onderzoeksresultaten hebben vertaald naar de onderwijspraktijk. Op 31 oktober 2018 maakt de jury de twee winnaars bekend, tijdens het jaarlijkse NRO-congres.

Wat zijn de NRO-verbindingsprijzen?

Het NRO reikt ieder jaar twee verbindingsprijzen uit: één voor onderwijsprofessionals en één voor onderzoekers:

  • De NRO-verbindingsprijs voor leraren gaat naar een onderwijsprofessional in de school die op effectieve wijze gebruik maakt van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Iedereen die direct betrokken is bij de lespraktijk op school kan zijn of haar project aanmelden, zoals leraren, zorgcoördinatoren en schoolleiders.
  • De NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers gaat naar een wetenschapper die zijn of haar onderzoek op een doeltreffende manier heeft weten om te zetten naar een product of activiteit voor de onderwijspraktijk.

OCCAM 15 Early Stage Researchers (PhD Candidates, 100%)

The European Training Network (ETN) Outcomes and Causal Inference in International Comparative Assessments (OCCAM) is looking for

15 Early Stage Researchers (PhD Candidates, 100%)

Starting in August 2018.

The successful candidates will receive full-time employment contracts (+ mobility and family allowances) for a period of 3 years at one of the 12 partner organizations. They will participate in a structured training program including network-wide training sessions, research visits, and a secondment.

Universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen

Universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen

Faculteit der der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Publicatiedatum   29 januari 2018
Opleidingsniveau  Gepromoveerd
Salarisindicatie  €4.815 tot €5.861 bruto per maand
Sluitingsdatum  14 februari 2018
Functieomvang  38 uur per week
Vacaturenummer  18-041

De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de UvA. Medewerkers van de afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogiek, onderwijskunde en Universitaire Pabo van Amsterdam [UPvA]), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma’s pedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleiding en PhD-opleiding), het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek) en Research Priority Area Yield (multidisciplinair onderzoek naar de menselijke ontwikkeling).

De afdeling zoekt een kandidaat voor de functie van Universitair hoofddocent.

De nieuwe medewerker zal een toonaangevende rol vervullen binnen de programmagroep Onderwijskunde. Binnen deze groep wordt onderzoek gedaan naar de invloed van onderwijsbeleid, schoolorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijsleerprocessen. Het programma wordt gekenmerkt door aandacht voor de verwevenheid van vraagstukken op het microniveau van leerling en leraar, het mesoniveau van de schoolorganisatie en het macroniveau van onderwijssysteem en -beleid. Kenmerkend is ook een focus op sociale en maatschappelijke vraagstukken. De programmagroep Onderwijskunde streeft ernaar onderwijstheorie en onderwijspraktijk met elkaar te verbinden. Veel onderzoek vindt daarom plaats in nauwe samenwerking met leraren, schoolleiders en besturen. Het is de bedoeling dat de nieuwe UHD een eigen onderzoekslijn ontwikkelt, aansluitend bij de focus van de programmagroep.

Werkzaamheden

  • Ontwikkelen en verzorgen van onderwijs in de bachelor- en masteropleiding Onderwijswetenschappen en in de research master Child Development and Education;
  • verrichten van onderwijsonderzoek, en verder uitbouwen van een van de onderzoekslijnen van het programma Onderwijskunde;
  • verwerven van onderzoeksgelden;
  • samenwerken met partners in de onderwijspraktijk;
  • begeleiden van promovendi;
  • leiding geven aan onderzoek binnen het programma ‘Education’ en het hieraan verbonden onderwijs.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS