Onderwijs Research Dagen 2024

"Onderwijs van waarde(n)"

10 t/m 12 juli,Tilburg

 

Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Herinnerin: uitnodiging inhoudelijke bijdragen ORD 2024

Herinnering

Uitnodiging inhoudelijke bijdragen
Deadline: dinsdag 16 januari 2024

 

Virtual Keynote: Challenges and potentials of artificial intelligence in education research and in the classroom

Dear colleagues,

 

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs: 6e notitie

De internationale, vakdidactische literatuur op het gebied van het reken-wiskundeonderwijs laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. Om dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen is de werkgroep Wiskunde voor Morgen gestart met een serie notities.

NRO: subsidieronde voor promovendi en postdoconderzoekers

Ben jij promovendus of postdoc? En wil je gebruik maken van het NCO-databestand? Lees dan verder!

De subsidieronde Gebruik NCO-databestand in promotie- en postdoconderzoek is nog twee weken geopend voor aanvragen!

Pagina's

Abonneren op VOR RSS