Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Aankondiging EAPRIL congres

Graag wijzen wij u op het congres van de EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning), waar praktijk en wetenschap elkaar ontmoeten. Op dit congres worden de nieuwste ontwikkelingen gepresenteerd op het gebied van het leren van professionals en het onderwijs. Hierbij is er elk jaar ook veel aandacht voor de professionele ontwikkeling van docenten. Het thema van dit jaar is: “Challenges of the Digital Era for Education, Working and Learning: Researchers and Practitioners in Dialogue”.

Aankondiging conferentie: ECER 2016, Dublin

Van 22 tot 26 augustus 2016 vindt de ECER plaats in Dublin met als thema "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers". Voorafgaand aan de ECER is een programma georganiseerd voor 'Emerging researchers'. Voor gedetaleerde beschijving van deze conferentie, de keynotes en andere relevante informatie kunt u terecht op de site van ECER 2016.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS