Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

ECER 2019, Hamburg, Germany

Education in an Era of Risk - the Role of Educational Research for the Future

ERC: 2 - 3 September 2019
ECER: 3 - 6 September 2019
Universität Hamburg

Dates & Details
* ECER 2019: 3 - 6 Sept '19
* ERC 2019: 2 - 3 Sept '19
* Submission ends:  31 Jan '19
* Review Results: 1 April '19
* Submissions to be sent in via www.conftool.com/ecer2019/

WERA Visiting Researcher Award

As part of WERA’s and IEA’s efforts to contribute to the advancement of educational research, we jointly offer academics the opportunity to visit the IEA Research and Analysis (RandA) Unit in Hamburg, Germany, and the Diversity in Education Research Lab (DiVER) at University of Hamburg. This award enables visiting researchers to develop their own research project while benefiting from the individual support of IEA and DiVER Hamburg experts working in different fields related to international large-scale assessments, especially with a focus on diversity in education.

To qualify for the visitor award, the applicant will need to

·         Work on a research project related to IEA- and/ or DiVER studies during your stay;
·         Obtain the necessary visa and arrange your own travel to Hamburg, Germany;
·         Present proof of valid medical insurance coverage for the stay in Germany;
·         Be able to communicate fluently in English and/ or German.

To be eligible, you must meet all four conditions. If you cannot meet one or more of these conditions, please consider postponing your application until you can comply with all of them.
Note that applicants from Global South countries are explicitly encouraged to apply.

How to apply
Please provide the following documents:
·         Letter of request, including the preferred dates for your visit, the general objectives of your visit, and the specific activities you would like to focus on;
·         Your CV with a record of publications (if applicable);
·         A proposal or research protocol referring to the focus of your visit. This must include the following items:
-        Summary;
-        Objectives;
-        Literature review;
-        Data;
-        Methods;
-        Expected results.
·         The proposal must not exceed 2,000 words.

WERA Focal Meeting (5-8 August 2019, Tokyo, Japan): Call for Submissions

Atteched you find the Call for Submissions for the World Education Research Association (WERA) Focal Meeting to be held in Tokyo, Japan from 5 to 8 August 2019. WERA is an association of major national, regional, and specialty education research associations dedicated to sharing scholarship, developing networks, and mutually supporting capacity building. The WERA 2019 Focal Meeting is an integral part of the annual conference of the Japanese Educational Research Association (JERA) and consists of a program of paper, symposia, and poster sessions on topics of worldwide emphases and significance. WERA Focal Meetings are embedded in the conference of a WERA member association.

This e-mail is intended to remind you that the Call for Submissions is posted on the WERA 2019 Focal Meeting website (http://wera-tokyo.com). To a very large extent, the success of a WERA Focal meeting is dependent on effective outreach to potential presenters and attendees. As a Member of Council, we therefore seek your help in disseminating this Call widely to other networks of scholars in your country, region, or area of research. Please assist WERA by posting the Call on your website, distribute through any lists you have, send to your boards or councils, include in any newsletter, and otherwise be sure that all those who are members or affiliated with your association receive this information. If you do not wish to post or distribute the attachment directly, please inform your members of the WERA Focal Meeting and the Call for Submissions through every way possible and direct your members to the WERA 2019 Focal Meeting website (http://wera-tokyo.com).

Postdoctoraal onderzoeker of junior onderzoeker Onderwijskunde

Publicatiedatum:    27 juni 2018
Opleidingsniveau:  Gepromoveerd
Salarisindicatie:      €2.588 tot €4.757 bruto per maand, op basis van 38 uur per week

Sluitingsdatum:       15 juli 2018
Functieomvang:      19 tot 24 uur per week
Vacaturenummer:   18-386

De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de UvA. Medewerkers van de afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogiek, onderwijskunde en Universitaire Pabo van Amsterdam), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma’s pedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleiding en PhD-opleiding), het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek) en Research Priority Area Yield (multidisciplinair onderzoek naar de menselijke ontwikkeling).

De afdeling zoekt een kandidaat voor de functie van postdoctoraal onderzoeker of junior onderzoeker.

De nieuwe medewerker zal deel uitmaken van de programmagroep Onderwijskunde. Binnen deze groep wordt onderzoek gedaan naar de invloed van onderwijsbeleid, schoolorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijsleerprocessen. Het programma wordt gekenmerkt door aandacht voor de verwevenheid van vraagstukken op het microniveau van leerling en leraar, het mesoniveau van de schoolorganisatie en het macroniveau van onderwijssysteem en -beleid. Kenmerkend is ook een focus op sociale en maatschappelijke vraagstukken. De programmagroep Onderwijskunde streeft ernaar bruggen te slaan tussen onderwijstheorie en onderwijspraktijk. Veel onderzoek vindt daarom plaats in nauwe samenwerking met leraren, schoolleiders en besturen.

Werkzaamheden en projectomschrijving

Wij zoeken een kandidaat voor de coördinatie en uitvoering van een kortlopend praktijkgericht NRO-project: ‘Gebruikmaken van de verborgen buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen voor socialisatie en persoonsvorming’. In dit project werken basisschoolleerkrachten, lerarenopleiders en onderzoekers samen aan een onderzoek dat tot doel heeft:

(a) goede voorbeelden te verzamelen en ordenen van hoe leraren in het basisonderwijs zicht kunnen krijgen op de verborgen kennis(bronnen) van leerlingen en hier gebruik van kunnen maken;

(b) inzicht te verkrijgen in de effecten van het gebruikmaken van kennis(bronnen) van leerlingen op socialisatie en persoonsvorming;

(c) inzicht te verkrijgen in de mechanismen die deze effecten kunnen verklaren. Er wordt gebruikgemaakt van kwantitatieve en k

walitatieve onderzoeksmethoden.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS