Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Oproep PS Schrijfretraite

Oproep PS Schrijfretraite
Deadline: maandag 18 januari 2019

De redactie van Pedagogische studiën (PS) organiseert voorafgaand aan de ORD in Heerlen een schrijfretraite. Tijdens deze retraite krijg je de gelegenheid om feedback te vragen aan de ervaren auteurs uit de redactie op wetenschappelijke manuscripten. De retraite zal plaatsvinden op maandag 24 juni en dinsdag 25 juni 2019 in Heerlen.

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen Dead

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen
Deadline: maandag 18 januari 2019

Van 26 tot en met 28 juni 2019 vindt de ORD plaats bij de Open Universiteit in Heerlen. De OU werkt daarvoor samen met de buren: Zuyd Hogeschool en ROC Arcus College. Het thema ‘Onwijs onderwijs’ staat centraal in keynotes, workshops, symposia, individuele presentaties en posters.

 “Onwijs onderwijs”. Niets is mooier dan als docent en onderwijsinstelling bij te dragen aan het leren en de ontwikkeling van mensen, in welke fase van hun leven ze ook verkeren. Maar hoe geven we dat in het onderwijs vorm? Hoe zorgen we dat met gebruik van nieuwe technologie onderwijs ‘state-of-the-art’ is en goed aansluit bij de maatschappelijke behoefte? Hoe kunnen we met ons onderwijs grensverleggend zijn en alle leerlingen en studenten voorbereiden op hun toekomst en lerenden in het werkveld helpen zich verder te ontwikkelen? Onderwijskundig onderzoek is de motor om dit te bereiken! Met “onwijsgave, -coole, -slimme, -effectieve en -efficiënte” ideeën, nieuwe innovatieve methodieken, en uitdagende en interessante onderwijsontwerpen kunnen we wetenschappelijke inzichten verwerven en gezamenlijk de praktijk verder ontwikkelen. Draag jij ook bij aan onwijs onderwijs?

Met deze inleiding willen we je tijdens de komende ORD in Heerlen de mogelijkheid geven om innovatieve onderzoeksideeën en onderzoeksresultaten te presenteren en te bediscussiëren. Dit geldt dan vanzelfsprekend voor inhoudelijke ideeën, maar zeker ook voor innovatieve methoden van onderzoek. Want als we andere vormen van onderwijs willen, moeten we dan ook niet nadenken over andere vormen van onderwijsonderzoek? En wat vraagt dat van onderzoek en onderzoekers?
 

Wat draag jij bij?

De congrescommissie nodigt je van harte uit om een actieve bijdrage aan de ORD 2019 te leveren. Vanaf 1 december 2018  tot en met 18 januari 2019 kun je binnen de verschillende thema’s van de divisies van de VOR voorstellen indienen.
 

Data

1 december 2018 
Indienen inhoudelijke congresbijdragen opent

8 januari 2019
Deelnemersregistratie opent

18 januari 2019
Uiterlijke indiendatum inhoudelijke congresbijdragen

27 maart 2019
Uitsluitsel over resultaat van de beoordeling

10 april 2018
Deadline inschrijving presentatoren
 

Ervaren onderzoeker op onderwijskundig gebied Hanzehogeschool

Het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving voert (inter)nationaal praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek uit naar honoursonderwijs en talentontwikkeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een kenniskring van onderzoekers en promovendi onder leiding van de lector. Wetenschappelijk publiceren, schrijven van grants én het creëren research-based nieuwe onderwijsprodukten in co-creatie vormen vinden we belangrijk. Onderzoek vindt o.a. plaats naar doceerstrategieën om talent te bevorderen, de effecten van cultuur van honourscommunities, specifieke leerbehoefen van honoursstudenten  en naar wereldburgerschap binnen het honoursonderwijs. Onder regie van het Lectoraat wordt (inter)nationale honours docent professionalisering aangeboden en vindt onderzoek plaats i.s.m. het werkveld naar het profiel van de excellente professional.  Het Lectoraat werkt samen met nationale en internationale partners en is vertegenwoordigd op nationale en internationale congressen.

Het Lectoraat valt onder het Hanze Honours College(HHC), onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen (HG). Het HHC wil talentvolle studenten de mogelijkheid geven uit te groeien tot excellente professionals.

Binnen het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving (EHOS) zoeken wij een

Ervaren onderzoeker op onderwijskundig gebied
0,6 fte, vacaturenummer v18.0203

Functie-inhoud
Als onderzoeker lever je een belangrijke bijdrage aan de onderzoekslijn van het Lectoraat gericht op de docent, honoursdidactiek en talentontwikkeling. Het onderzoek richt zich op excellentie bevorderende (honours)didactiek, inclusief curriculumontwikkeling en toetsing alsmede de interactie tussen docent en student.

EAIR 41st ANNUAL FORUM LEIDEN 2019- RESPONSIBILITY OF HIGHER EDUCATION SYSTEMS: WHAT? WHY? HOW?

EAIR 41st ANNUAL FORUM LEIDEN 2019

Pagina's

Abonneren op VOR RSS