Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Aankondiging open colloquium: Hidden in Plain Sight

De UvA organiseert op 5 oktober een open colloquium met 2 gastsprekers uit de VS.
Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

www.cde.uva.nl/lecture-hidden-in-plain-sight

The next level in leren en organiseren, conferentie met Yrjö Engeström 9 oktober 2017

The next level in leren en organiseren, conferentie met Yrjö Engeström 9 oktober 2017 - Schrijf nu in!

De afgelopen 15 jaar deden we vanuit KPC Groep praktijkgericht onderzoek naar leren op de werkplek onder leraren, leraren en lerarenopleiders, beroepsopleiders en bedrijfsleven, en onder politiemensen, brandweerlieden, militairen en geneeskundige hulpverleners. In ons praktijkonderzoek wisten we ons geïnspireerd door het werk van de Finse hoogleraar Engeström. KPC Groep  heeft Yrjö Engeström nu naar Nederland gevraagd om een centrale bijdrage te leveren aan een conferentie over leren en organiseren.

Enkele jaren geleden gaf Yrjö een wel mooi maar ook taai college aan de VU. Dat gaan we nu anders doen. Op 9 oktober organiseren we een conferentie in de vorm van en serie collegetours. Verder zullen we voor de conferentie vraagstukken uit de praktijk van de school waar we te gast zijn, naar voren brengen. 

Werving wetenschappelijk directeur Welten-instituut

De Open Universiteit is opzoek naar een:               

Wetenschappelijk directeur Welten-instituut

Het Welten-instituut wordt geleid door een wetenschappelijk directeur en zij/hij wordt bijgestaan door het strategisch management team waarvan zij/hij voorzitter is. De wetenschappelijk directeur zet in samenspraak met het strategisch management de inhoudelijke lijnen en de strategie voor het instituut uit, is daarin beslissingsbevoegd en draagt zorg voor de uitvoering van het ingezette beleid waarbij aspecten als organisatie-inrichting, de planning en coördinatie van het onderzoek, de kwaliteitszorgcyclus, het personeelsbeleid en de financiën van belang zijn.

De wetenschappelijk directeur wordt in de dagelijkse leiding bijgestaan door een operationeel managementteam en ondersteund door een managementassistent en het hoofd van het faculteitsbureau. De wetenschappelijk directeur maakt deel uit van het facultair managementteam van de faculteit PenOW. Zij/hij voert de taken uit onder verantwoordelijkheid van de decaan. Tevens is hij/zij aanspreekpunt voor het college van bestuur als het gaat om de rol van het Welten-instituut binnen de universiteit en de bijdrage van het instituut aan de innovatie van het eigen onderwijs.

Naast de leidinggevende taken voert de wetenschappelijk directeur haar/zijn onderzoek uit binnen een of meer onderzoeksthema’s van het instituut.

Two post-doctoral positions (100% TV-L E131)

The Hector Research Institute of Education Sciences and Psychology (HIB) is currently inviting ap- plications for the following two positions:

Two post-doctoral positions (100% TV-L E131)

The fixed-term contract will be for two years initially with the possibility of extension for an additional four years. Our institute is one of the nationally and internationally leading centers in education sci- ences. As an interdisciplinary team we work in a newly equipped building located in close proximity to the historic center of Tübingen. We investigate determinants of successful teaching and learning processes using large scale assessments, longitudinal studies and randomized controlled field trials. The main areas of research are: 1. Educational Effectiveness, 2. Motivation, 3. Personality, 4. Quality of Teaching, 5. Methodology Research, 6. Competence Modelling and Research in STEM-disciplines. Further information can be found at www.hib.uni-tuebingen.de.

PhD-kandidaat gezocht: kwaliteit van toetsing

Voor het onderwijskundig onderzoeksproject ‘Een duurzame verbetering van de kwaliteit van toetsing’ zijn wij op zoek naar een excellente PhD-kandidaat.

vacatures voor 2 promovendi (UU en OU)

Voor een door NRO PROO gefinancierd onderzoeksproject “You see? Effects of establishing joint attention in pre-recorded and real-time modeling examples on learning”, is Universiteit Utrecht op zoek naar 2 promovendi (1 aan de UU, 1 aan de OU), zie https://www.academictransfer.com/employer/UU/vacancy/41005/lang/nl/

Deadline voor reageren is 25 juni, interviews zullen plaatsvinden op 7 juli

Over het project: 

Pagina's

Abonneren op VOR RSS