Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

EERA Summer School 2020- EERSS 2020 Theme and Aims

EERSS 2020 Theme and Aims

Beyond the Basics in Educational Research Methodology: Research ethics in educational research".

The Summer School provides PhD/Doctoral students with an opportunity to present and receive feedback on their research, participate in workshops related to their topic and methodology of research, and meet senior researchers and other PhD/Doctoral students from other countries and educational cultures. Emerging researchers also have the opportunity to engage with research issues in their small tutorial groups, which offer safe and constructive spaces for debate and discussion. The aim of the EERA Summer School 2020 is to support the students in their endeavour in producing methodologically high quality research with sensitivity to ethical issues.

High quality student-centered constructivist pedagogy will be applied, and students’ learning will be enhanced by inspiring, high quality key note lectures. The summer school offers a possibility to discuss one’s own research and ideas in a friendly, relaxed, and encouraging atmosphere. During the summer school, the students will have a possibility to work in groups, which are organised based on research themes and methodological choices of their study. Interactive, innovative group work will used such as shared poster creation, and various types of discussions and participatory activities. In addition, students’ learning will be enhanced by inspiring, high quality key note lectures.


Marginal Content

Call for EERSS 2020

To apply:
https://www.conftool.net/eerss2020/

Application dates
1 November 2019 - 31 January 2020
Information on acceptance
1 March 2020
Registration/Payment
1 March - 15 April 2020
Summer School
22 - 26 June 2020

 

International Conference on Talent Development and Honours Education

Join us in a World of Talent

With great pleasure we would like to inform you about the International Conference on Talent Development and Honours Education
from 10-12 June 2020, in Groningen, the Netherlands.

We look forward to your contributions, which can be in the form of best practices, examples, ideas, innovations, research results.

Registration is open for conference presenters and for everyone interested in honors education and talent development. Please feel free to join us and register!

www.honorsconference2020.org

Aankondiging en uitnodiging voor presentatie van boek 'De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs'

Binnenkort verschijnt het boek 'De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs'. Ik schreef dit samen met mijn mederedacteur Dick van der Wateren en een achttal andere schrijvers.

Op aanraden van Prof. Jelle Jolles nodig ik u gaarne uit bij de presentatie van dit boek bij de uitgever Lannoo/Campus op:

Tijd:       woensdag 19 juni 15:00-18:00 uur
Plaats:    Amsterdam, Amstelplein 30b, vlakbij Station Amsterdam Amstel.

Als u wilt komen, verzoek ik u vriendelijk dit tevoren (tot en met 16 juni) bij mij te melden, i.v.m. toegang, catering, e.d.
Mocht u mensen in uw omgeving weten die u hier graag op wilt attenderen, verzoek ik u hen te vragen om zich ook tevoren bij mij te melden.

Met vriendelijke groe,

Drs. Lauk Woltring, Onderzoek, Advies, Coaching, Training,

Onderwijs, opvoeding, kinderopvang, verkeer(-seducatie) en individuele coaching

Geertestraat 30bis,
3511 XE UTRECHT
030 276 4296
06 26 152 163
lauk.woltring@planet.nl  / www.laukwoltring.nl
Skype: lauk.woltring.innovation.advice
KvK Utrecht nr. 66049717

kom stage lopen bij SLO !

Ben jij op zoek naar een passende afstudeeropdracht of stageplek? Misschien is een stage bij SLO dan wel iets voor jou.

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling heeft SLO een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. Als stagiair krijg je de mogelijkheid om hier actief aan deel te nemen, bijvoorbeeld binnen een van onze projecten of via een van de ondersteunende afdelingen.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS