Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Afscheid Douwe Beijaard

Op vrijdag 14 juni 2019 zal prof.dr. Douwe Beijaard zijn afscheidsrede houden.

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven nodigt u van harte uit om de afscheidsrede bij te wonen. De openbare lezing vindt plaats om 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. De lezing is getiteld "De leraar van morgen – Versterking en verandering van de identiteit en het beroepsbeeld van leraren".

Voorafgaand aan de afscheidsrede wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een mini-symposium.

Voor lunch en symposium is registratie vereist.

PROGRAMMA

12:00-13:00 Aankomst en lunch (registratie vereist), Senaatszaal

13:05-13:50 Keynote by Professor Jean Clandinin (University of Alberta, Ca), Blauwe Zaal 

14:00-15:00 Parallel workshops

15:00-15:45 Koffie/thee en poster presentatie

16:00-17:00 Afscheidsrede, Douwe Beijaard

17:00-18:30 Receptie

uitnodiging Holland Happening op AERA 2019

Beste VOR leden,

Het is ons een waar genoegen om jullie uit te nodigen voor de Holland Happening 2019 tijdens de AERA in Toronto. Tevens de uitnodiging voor het ‘invited’ VOR symposium, dat dit jaar door VOR divisie Curriculum wordt uitgevoerd. De Holland Happening ziet er dit jaar iets anders uit dan voorgaande jaren. De Happening vindt buiten de hotels van AERA plaats en vindt plaats in het Women’s Arts Association Canada. De datum is maandag 8 april van 7pm tot 9 pm. De locatie is niet helemaal in het centrum, maar heel goed te doen. Het feit dat de happening buiten de hotels van AERA wordt georganiseerd, betekent ook dat onze happening niet in het programma van AERA staat opgenomen. Dus als je je netwerk op de hoogte wilt stellen, heel graag. Stuur de uitnodiging vooral door naar je internationale netwerk.

Wij hopen jullie allemaal te zien op de happening.

Vriendelijke groeten, namens het VOR bestuur,

Renate Wesselink

15 mei 2019- Mini-conferentie Diversiteit in het Onderwijs

Op woensdag 15 mei vindt een bijzondere mini-conferentie over diverisiteit in het onderwijs plaats, getiteld "There's more in me, than the eye can see: embracing gender and ethnic-cultural diversity in education”.

kom stage lopen bij SLO !

Ben jij op zoek naar een passende afstudeeropdracht of stageplek? Misschien is een stage bij SLO dan wel iets voor jou.

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling heeft SLO een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. Als stagiair krijg je de mogelijkheid om hier actief aan deel te nemen, bijvoorbeeld binnen een van onze projecten of via een van de ondersteunende afdelingen.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS