Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

15 mei 2019- Mini-conferentie Diversiteit in het Onderwijs

Op woensdag 15 mei vindt een bijzondere mini-conferentie over diverisiteit in het onderwijs plaats, getiteld "There's more in me, than the eye can see: embracing gender and ethnic-cultural diversity in education”.

kom stage lopen bij SLO !

Ben jij op zoek naar een passende afstudeeropdracht of stageplek? Misschien is een stage bij SLO dan wel iets voor jou.

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling heeft SLO een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. Als stagiair krijg je de mogelijkheid om hier actief aan deel te nemen, bijvoorbeeld binnen een van onze projecten of via een van de ondersteunende afdelingen.

June 3th 2019: European Summit for critical thinking education, Leuven, Belgium

Register now: June 3th 2019: European Summit for critical thinking education, Leuven, Belgium

SDT Self-Determination Theory Conference 2019

Pagina's

Abonneren op VOR RSS