Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Vacature Hanzehogeschool Groningen (HG) Lector Leren in de Leergemeenschap.

In de leergemeenschap van de Hanzehogeschool Groningen (HG) zijn onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk met elkaar vervlochten. Studenten, docenten en werkveldpartners leren voortdurend met en van elkaar door samen te werken aan complexe praktijkproblemen.

International Conference on Talent Development and Honours Education: 10-12 June 2020

​Join us in a World of Talent

With great pleasure we would like to inform you about the upcoming International Conference on Talent Development and Honours Education from 10-12 June 2020, in Groningen, the Netherlands.

Please feel free to distribute this Save the Date in your network and check the website: www.hanze.nl/conference2020

 Share your talentMove the world

 

Aankondiging en uitnodiging voor presentatie van boek 'De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs'

Binnenkort verschijnt het boek 'De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs'. Ik schreef dit samen met mijn mederedacteur Dick van der Wateren en een achttal andere schrijvers.

Op aanraden van Prof. Jelle Jolles nodig ik u gaarne uit bij de presentatie van dit boek bij de uitgever Lannoo/Campus op:

Tijd:       woensdag 19 juni 15:00-18:00 uur
Plaats:    Amsterdam, Amstelplein 30b, vlakbij Station Amsterdam Amstel.

Als u wilt komen, verzoek ik u vriendelijk dit tevoren (tot en met 16 juni) bij mij te melden, i.v.m. toegang, catering, e.d.
Mocht u mensen in uw omgeving weten die u hier graag op wilt attenderen, verzoek ik u hen te vragen om zich ook tevoren bij mij te melden.

Met vriendelijke groe,

Drs. Lauk Woltring, Onderzoek, Advies, Coaching, Training,

Onderwijs, opvoeding, kinderopvang, verkeer(-seducatie) en individuele coaching

Geertestraat 30bis,
3511 XE UTRECHT
030 276 4296
06 26 152 163
lauk.woltring@planet.nl  / www.laukwoltring.nl
Skype: lauk.woltring.innovation.advice
KvK Utrecht nr. 66049717

Afscheid Douwe Beijaard

Op vrijdag 14 juni 2019 zal prof.dr. Douwe Beijaard zijn afscheidsrede houden.

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven nodigt u van harte uit om de afscheidsrede bij te wonen. De openbare lezing vindt plaats om 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. De lezing is getiteld "De leraar van morgen – Versterking en verandering van de identiteit en het beroepsbeeld van leraren".

Voorafgaand aan de afscheidsrede wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een mini-symposium.

Voor lunch en symposium is registratie vereist.

PROGRAMMA

12:00-13:00 Aankomst en lunch (registratie vereist), Senaatszaal

13:05-13:50 Keynote by Professor Jean Clandinin (University of Alberta, Ca), Blauwe Zaal 

14:00-15:00 Parallel workshops

15:00-15:45 Koffie/thee en poster presentatie

16:00-17:00 Afscheidsrede, Douwe Beijaard

17:00-18:30 Receptie

Pagina's

Abonneren op VOR RSS