Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen Dead

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen
Deadline: maandag 18 januari 2019

Van 26 tot en met 28 juni 2019 vindt de ORD plaats bij de Open Universiteit in Heerlen. De OU werkt daarvoor samen met de buren: Zuyd Hogeschool en ROC Arcus College. Het thema ‘Onwijs onderwijs’ staat centraal in keynotes, workshops, symposia, individuele presentaties en posters.

 “Onwijs onderwijs”. Niets is mooier dan als docent en onderwijsinstelling bij te dragen aan het leren en de ontwikkeling van mensen, in welke fase van hun leven ze ook verkeren. Maar hoe geven we dat in het onderwijs vorm? Hoe zorgen we dat met gebruik van nieuwe technologie onderwijs ‘state-of-the-art’ is en goed aansluit bij de maatschappelijke behoefte? Hoe kunnen we met ons onderwijs grensverleggend zijn en alle leerlingen en studenten voorbereiden op hun toekomst en lerenden in het werkveld helpen zich verder te ontwikkelen? Onderwijskundig onderzoek is de motor om dit te bereiken! Met “onwijsgave, -coole, -slimme, -effectieve en -efficiënte” ideeën, nieuwe innovatieve methodieken, en uitdagende en interessante onderwijsontwerpen kunnen we wetenschappelijke inzichten verwerven en gezamenlijk de praktijk verder ontwikkelen. Draag jij ook bij aan onwijs onderwijs?

Met deze inleiding willen we je tijdens de komende ORD in Heerlen de mogelijkheid geven om innovatieve onderzoeksideeën en onderzoeksresultaten te presenteren en te bediscussiëren. Dit geldt dan vanzelfsprekend voor inhoudelijke ideeën, maar zeker ook voor innovatieve methoden van onderzoek. Want als we andere vormen van onderwijs willen, moeten we dan ook niet nadenken over andere vormen van onderwijsonderzoek? En wat vraagt dat van onderzoek en onderzoekers?
 

Wat draag jij bij?

De congrescommissie nodigt je van harte uit om een actieve bijdrage aan de ORD 2019 te leveren. Vanaf 1 december 2018  tot en met 18 januari 2019 kun je binnen de verschillende thema’s van de divisies van de VOR voorstellen indienen.
 

Data

1 december 2018 
Indienen inhoudelijke congresbijdragen opent

8 januari 2019
Deelnemersregistratie opent

18 januari 2019
Uiterlijke indiendatum inhoudelijke congresbijdragen

27 maart 2019
Uitsluitsel over resultaat van de beoordeling

10 april 2018
Deadline inschrijving presentatoren
 

Ervaren onderzoeker op onderwijskundig gebied Hanzehogeschool

Het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving voert (inter)nationaal praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek uit naar honoursonderwijs en talentontwikkeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een kenniskring van onderzoekers en promovendi onder leiding van de lector. Wetenschappelijk publiceren, schrijven van grants én het creëren research-based nieuwe onderwijsprodukten in co-creatie vormen vinden we belangrijk. Onderzoek vindt o.a. plaats naar doceerstrategieën om talent te bevorderen, de effecten van cultuur van honourscommunities, specifieke leerbehoefen van honoursstudenten  en naar wereldburgerschap binnen het honoursonderwijs. Onder regie van het Lectoraat wordt (inter)nationale honours docent professionalisering aangeboden en vindt onderzoek plaats i.s.m. het werkveld naar het profiel van de excellente professional.  Het Lectoraat werkt samen met nationale en internationale partners en is vertegenwoordigd op nationale en internationale congressen.

Het Lectoraat valt onder het Hanze Honours College(HHC), onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen (HG). Het HHC wil talentvolle studenten de mogelijkheid geven uit te groeien tot excellente professionals.

Binnen het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving (EHOS) zoeken wij een

Ervaren onderzoeker op onderwijskundig gebied
0,6 fte, vacaturenummer v18.0203

Functie-inhoud
Als onderzoeker lever je een belangrijke bijdrage aan de onderzoekslijn van het Lectoraat gericht op de docent, honoursdidactiek en talentontwikkeling. Het onderzoek richt zich op excellentie bevorderende (honours)didactiek, inclusief curriculumontwikkeling en toetsing alsmede de interactie tussen docent en student.

EAIR 41st ANNUAL FORUM LEIDEN 2019- RESPONSIBILITY OF HIGHER EDUCATION SYSTEMS: WHAT? WHY? HOW?

EAIR 41st ANNUAL FORUM LEIDEN 2019

WERA FOCAL MEETING--CALL FOR SUBMISSION

WERA FOCAL MEETING

A Tenth Year Anniversary 5-8 August 2019
The University of Tokyo, Japan
Deadline for Submission:
January 31, 2019; 23:59 Tokyo Time (GMT +9)

The World Education Research Association (WERA) invites submissions for papers, symposia, and posters for the WERA Focal Meeting to be held in Tokyo, Japan from 5 to 8 August, 2019. WERA is an association of major national, regional, and specialty education research associations dedicated to sharing scholarship, developing networks, and mutually supporting capacity building. The WERA 2019 Focal Meeting is an integral part of the annual conference of the Japanese Educational Research Association (JERA) and consists of a program of paper, symposia, and poster sessions on topics of world-wide emphases and significance. WERA Focal Meetings are embedded in the conference of a WERA member association.

In general, the WERA Focal Meeting seeks to feature research that includes more than one country or is comparative, cross-cultural, international, or transnational in conceptualization, scope, or design. Paper and poster submissions need to meet these criteria; symposia submissions can include papers from single sites or countries as long as the presentations combined are from different countries and the aims of the symposium are anchored in worldwide or global issues. Duplicate submission through the JERA and WERA online submission systems is not allowed.

Founded in 2009, WERA is celebrating its tenth anniversary at the Focal Meeting in Tokyo. Papers and session submissions are encouraged that aim to synthesize knowledge worldwide over the last decade and anticipate future research trends and directions. Scholarly papers and symposia with that goal in mind will be featured at the 2019 meeting.

Who Should Submit?

Scholars and advanced graduate students worldwide whose research extends beyond a single-country site are encouraged to submit to the WERA Focal Meeting. Papers may be submitted to be presented at paper sessions or poster sessions. Scholars wishing to organize symposia that feature research paper presentations from multiple countries or parts of the world are also encouraged to submit.

Scope of the Focal Meeting

The scope of the Focal Meeting is wide in its reach to include studies across the life span from early learning to workforce and adult education and that take place in formal and informal contexts of education and learning.

The emphasis of the Focal Meeting is on papers, posters, and symposia with a lens that is worldwide in perspective. Otherwise there is no restriction on the education research topics appropriate for consideration, although priority will be given to submissions that focus on research and findings addressed to significant trends, issues, and challenges worldwide.

Guidelines for Submission to WERA Focal Meeting

Paper, poster, and symposia submissions must be submitted through the online portal on the WERA-JERA 2019 conference website at http://wera-tokyo.com.

The deadline to submit is January 31, 2019; 23:59 Tokyo Time (GMT +9).

 

Pagina's

Abonneren op VOR RSS