Congres over de geschiedenis en toekomst van de lerarenopleidingen, 22 april 2022 Amsterdam

Op vrijdag 22 april 2022 organiseert de BENGOO een studienamiddag over de geschiedenis van de lerarenopleiding. Over de vorm en inhoud van de lerarenopleiding wordt vandaag druk gedebatteerd. Voorbeelden van thema’s waarover de meningen nogal eens uiteenlopen zijn: het niveau van de opleidingen, beginnend bij de entreetoets voor taal en rekenen, en breder over de verhouding theorie en praktijk, de mate van academische kennis in de opleiding (de academische pabo), het actuele dan wel dreigende lerarentekort, alsook het al jaren terugkerende debat over de feminisering van het lerarenkorps.”

Zie verdere informatie de onderstaande pdf