Congres School & Armoede 28 maart 2020

28 maart 2020 Congres School & Armoede
378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede

Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School & Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in evenementenlocatie de KAS in Woerden, de start van onze campagne om dit onderwerp structureel op de agenda te krijgen bij beleidsmakers, leerkrachten, directeuren en besturen.

Tijdens het congres wordt inzicht gegeven in het leven van kinderen die opgroeien in armoede en wat het voor hen betekent als ouders geen geld hebben voor bijvoorbeeld schoolreizen, traktaties of ontbijt. Er wordt ter discussie gesteld wat scholen kunnen doen om deze kinderen te onderteunen en optimale ontwikkelingskansen te bieden. Jongeren en ouders die zelf te maken hebben gehad met armoede zullen ook aanwezig zijn om hun verhaal te delen. Tot slot is de vraag aan besturen en beleidsmakers: hoe moet je hier bestuurlijk mee omgaan?

Marco Frijlink, voorzitter van de VOO: “Natuurlijk kunnen scholen het armoedeprobleem niet oplossen, maar ze worden er wel allemaal mee geconfronteerd. Wij willen graag dat iedereen in het onderwijs zich bewust is van de problematiek, nagaat in hoeverre dit op hun school speelt en bespreekt hoe ze ermee om willen en kunnen gaan. Dat is het minste wat we van de sector kunnen verlangen.”

Gebrek aan geld bepaalt het gedrag van kinderen
Het congres wordt geopend door Eldar Shafir, professor behavioral economics aan Princeton University. Shafir is coauteur van het boek ‘Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen’. Hij schreef dit boek samen met Harvard-econoom Sendhil Mullainathan. Aan de hand van eigen onderzoek en spraakmakende voorbeelden toont de auteur aan dat de gevolgen van schaarste, waaronder armoede, veel verder gaan dan tot nu toe bekend was en betrekt dit vervolgens op schoolgaande kinderen.

Nooit meer vergeten rekening te houden met armoede
Op scholen zou er altijd rekening gehouden moeten worden met kinderen die opgroeien in armoede, omdat dit een negatief effect heeft op hun leerprestatie. "Het is belangrijk dat scholen zich hiervan bewust zijn en binnen het team bespreken hoe zij kinderen die hieronder lijden, kunnen begeleiden. Kinderen kunnen zich anders onbegrepen en minderwaardig voelen." Aldus Sandró Cooman, ervaringsprofessional casuïstiek en participatie in het ervaringskennis team (EKT) én spreker op het congres.

Een onmisbare dag voor de toekomst van school
Met dit in gedachten is er een gevarieerd en leerzaam programma samengesteld met lezingen, workshops, live interviews, ontmoeting, discussie en zelf beleven en ervaren. Sprekers zijn, naast Eldar Shafir en Sandró Cooman, onder andere;

 • Stans Goudsmit, gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam
  Annabel Oosteweeghel, zij fotografeerde een project over armoede in Nederland
 • Anja Vink, onderwijsjournalist
 • Bas van Loo, voorzitter college en bestuur van Adenium
 • Maura Lenting van Sam&, een samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Jeroen Peters, consultant Jeugd & Onderwijs bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06
 • Sandra Beuving van SAAM, zij brachten in 2019 naar buiten dat er geen ouderbijdrage meer wordt gevraagd aan ouders
 • LAKS, zij hebben het kansengelijkheidspel ontwikkeld
 • Wiebe de Jong, docent WO, radiomaker en journalist
 • Julie Lubberdink, trainer bij de VOO
 • René Oskam en Karlijn van Doorninck, twee leerkrachten die op school te maken hebben met leerlingen die thuis geen vollle boekenkast hebben om uit te lezen en hier een oplossing voor hebben
 • Roger van Loon, adviseur scoiaal domein in de gemeente Utrecht.

Kortom; alle elementen zijn aanwezig om deze dag met elkaar onvergetelijk te maken, maar vooral: om met elkaar in gesprek te gaan over de rol van de school ten aanzien van kinderen in armoede en waar we aan moeten werken voor de toekomst.