Denk mee over de Kennisagenda voor het onderwijs

Welke kennis heeft het onderwijs nodig in de toekomst? Welke thema’s zijn belangrijk voor de versterking van het onderwijs?

Heb je hier goede ideeën voor? Meld je dan aan voor de Kennisagenda Onderwijs. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) begeleidt het proces om tot deze kennisagenda voor het onderwijs te komen. In deze kennisagenda zullen de belangrijkste thema’s om kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen (blijven) bieden in het po, vo en mbo, beschreven worden.

We zijn specifiek op zoek naar leraren, leidinggevenden en bestuurders in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die willen meewerken. Maar ook andere onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers zijn welkom. 

Wil je meedenken over belangrijke kennisthema’s? Meld je dan aan!

Klik hier voor meer informatie over de Kennisagenda.