Eindhoven School of Education: Gezocht docent voor de lerarenopleiding

Eindhoven School of Education is op zoek naar een enthousiaste zelfstandige collega die op de hoogte is van het reilen en zeilen van universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) en die zich in wil zetten het begeleiden van aanstaande bètaleraren voor het voortgezet onderwijs, met name in het begeleiden van stages en deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden in het kader van ‘samen opleiden’.

‘Samen opleiden’

Het opleiden van leraren vindt meer en meer op de scholen plaats, naast de meer theoretische vakken op de opleidingen. Binnen de regio’s Noord-Brabant en Limburg bestaan verschillende regionale samenwerkingsverbanden (met o.a. Ons Middelbaar Onderwijs, Academische Opleidingsscholen) die samen richting geven aan dit opleiden in de school. Eindhoven School of Education (ESoE) neemt ook deel aan deze samenwerkingsverbanden, waarin samen met leraren en lerarenopleiders wordt gewerkt aan het vaststellen van leer- en onderzoeksdoelen en het bewerkstelligen van doorlopende leerlijnen. Zo worden er bijvoorbeeld stage-opdrachten of workshops voor de aanstaande leraren ontworpen. Naast het samen opleiden van de studenten, wordt in deze groepen ook gewerkt aan de professionalisering van stagebegeleiders: hoe coach je de stagebegeleider van een aanstaande leraar?

Begeleiden van stages

ESoE vindt het belangrijk dat haar studenten op de stageplek goed worden begeleid vanuit het instituut. Elke student krijgt daarom een instituutsopleider toegewezen die vanuit ESoE de stage begeleidt en aan het eind ook beoordeelt. Tijdens hun stage krijgen de studenten intervisie op het instituut. Het idee van dit instituutsdeel is dat studenten gebeurtenissen uit de stage gaan verbinden aan theorie en hun ervaringen bespreken met medestudenten onder leiding van een mentor.

Functieomschrijving

Als nieuwe collega wordt van je verwacht dat je deelneemt aan de regionale werkgroepen (ontwerp- en onderzoeksgroepen) om de ESoE goed te vertegenwoordigen. Daarnaast word je ingezet als instituutsopleider en mentor. De focus van het werk ligt in de contacten met de scholen, zodat je een brugfunctie kunt bekleden tussen de stage en de andere vakken van de opleiding, zoals onderwijskunde, onderzoek van onderwijs en bètadidactisch ontwerpen. Jouw expertise verbindt de lerarenopleiding met de praktijk op een regionaal niveau. Deze expertise betekent ook dat je in de opleiding zelf de praktijk vertegenwoordigt.

Eventueel “tijdelijke onderzoekopdrachten"

Als de kandidaat interesse heeft in en voldoende gekwalificeerd is voor onderzoektaken kan de aanstellingsomvang in overleg uitgebreid worden.

Het gaat voorlopig om een “docent” functie evt. in combinatie met postdoc activiteiten. Dat betekent dat het salaris zal liggen op het niveau van docent (4-3), te weten tussen (min. schaal 10) 2790 en (max. schaal 11) 5127. Aanstelling geschiedt eerst een jaar via Euflex.

Informatie en sollicitatie Voor meer informatie zie de links naar arbeidsvoorwaarden en TU/e algemeen.

Voor meer informatie over deze positie en sollicitatie: Dr. Gonny Schellings (g.l.m.schellings@tue.nl of tel. 040 2475928).

Voor meer informatie over arbeidsvoorwaarden: Paul van Maren (HR adviseur), e-mail: p.w.p.v.maren@tue.nl of telefonisch: 040 247 8512.