Gezocht: twee gepromoveerde onderzoekers en een promovendus (V/M) voor het project Toezicht op organisatienetwerken in de domeinen Onderwijs, Zorg, Sociaal wonen en Veiligheid

Functie-inhoud

Veel maatschappelijke vraagstukken zijn alleen op te lossen als organisaties met elkaar samenwerken. Te denken valt bijvoorbeeld aan maatschappelijke vraagstukken rond armoede, sociale integratie, duurzaamheid of leefbaarheid. Steeds vaker vindt bij dit type vraagstukken samenwerking in zogeheten organisatienetwerken plaats. Het onderzoeksproject richt zich op het ontwikkelen van werkzame innovatieve toezichtarrangementen voor organisatienetwerken.

In het onderzoek werken Tilburg University, de Vrije Universiteit Amsterdam, vier rijksinspecties, drie brancheverenigingen van interne toezichthouders en acht organisatienetwerken samen. Deze netwerken bevinden zich in de domeinen onderwijs, zorg, sociaal wonen en veiligheid.

Als onderzoeker maak je deel uit van een actieve onderzoeksgroep aan Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze onderzoeksgroep is nauw verbonden met een netwerk van toezichthouders en professionals in de domeinen onderwijs, zorg, sociaal wonen en veiligheid.

Functievereisten

- De onderzoekers zijn gepromoveerd en hebben ervaring in of met twee of meer van de domeinen die in het onderzoek zijn betrokken. De functie is voor 0,5 FTE voor vier jaar.

- De promovendus heeft aantoonbare affiniteit met governancevraagstukken, complexe maatschappelijke vraagstukken en samenwerkingsverbanden. Hij of zij beschikt tevens over het vermogen om over beleidsdomeinen heen te kijken. De functie is voor 0,8 FTE voor vier jaar.

Informatie

Meer informatie over de vacature kan worden verkregen via Professor Patrick Kenis via e-mail: p.n.kenis@tilburguniversity.edu.

Richt uiterlijk 31-01-2022 je motivatiebrief aan Professor Patrick Kenis en voeg een CV toe.