Nieuwsbericht NRO-verbindingsprijzen

NRO-verbindingsprijzen 2020: uitslag
Er zijn dit jaar twee winnaars: een voor het basisonderwijs en een voor het middelbaar beroepsonderwijs. In de categorie basisonderwijs is ook er een mooie tweede plek behaald. Helaas is er voor het voortgezet onderwijs geen winnaar.

Dit jaar verloopt anders dan we allemaal hadden verwacht. We hebben te maken met COVID-19, wat van iedereen behoorlijke aanpassingen vraagt. Dit heeft ook zijn uitwerking op de NRO-verbindingsprijzen. De procedure is dit jaar anders ingestoken en de deelnemers zijn meteen op de hoogte gesteld of ze wel of niet gewonnen hebben.
We houden de winnaars en tweede plek nog even geheim en ondertussen worden er mooie promotievideo’s gemaakt!

NRO-verbindingsprijzen
Met de NRO-verbindingsprijzen worden onderwijsprofessionals en wetenschappers in het zonnetje gezet die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen. Meer informatie over de NRO-verbindingsprijzen [nro.nl/prijs]

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Vereniging voor Onderwijs Research.