ORD 2023: Kans op balans

ORD 2023: Kans op Balans

Datum: 5, 6 en 7 juli
Locatie: Amsterdam

https://ord2023.nl/

‘Kans’ omdat onderwijs een cruciale rol speelt in de kansen van kinderen, jongeren en volwassenen op een volwaardige rol in de samenleving, terwijl het onderwijs tegelijkertijd ook de bestaande kansenongelijkheid bevestigt.
De kansen zijn niet in balans. 
“Balans’ omdat we vaak lijken te moeten kiezen tussen tegenstellingen als basisvaardigheden versus brede vorming, kwalitatief versus kwantitatief onderzoek, theorie versus praktijk.
De ORD 2023 biedt de kans om (weer) met elkaar in gesprek te gaan over de balans die we willen realiseren. 
 

Registratie inclusief VOR-lidmaatschap
Het VOR-lidmaatschap (gewoon lidmaatschap: € 90,00 per jaar; promovendus-/studentlidmaatschap: € 56,00 per jaar) is gekoppeld aan de registratie voor deelnemers werkzaam bij een Nederlandse organisatie en inclusief in de registratie fee.
Het lidmaatschap van de VOR betreft een jaarlidmaatschap en geldt van ORD tot ORD. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Na iedere ORD verstuurt de VOR een verlengingsverzoek aan alle oud-leden die niet bij de ORD aanwezig waren.