REMINDER - CALL Onderwijs Research Dagen 6-7-8 juli 2022 Universiteit Hasselt - Campus Oude Gevangenis

Naast de klas gebeurt leren op verschillende plaatsen: op school in de wandelgangen, de bib, op de speelplaats, in de buitenlucht, thuis, op stap, op de werkplek, virtueel, online of ‘blended’, doelgericht of bij toeval… op alle mogelijke momenten van de dag. ‘Escape the classroom’ is het thema van ORD 2022 dat inzet op leren in de breedste betekenis van het woord, met een knipoog verwijzend naar de locatie.

We verwelkomen jullie graag in de Oude Gevangenis van de Universiteit Hasselt om in dialoog te gaan over actueel onderwijsonderzoek op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 juli 2022.

We zetten kennisdeling tussen onderwijsonderzoekers en praktijk-experts uit Vlaanderen en Nederland centraal met een real-life programma bestaande uit keynotes, symposia, paper- en posterpresentaties en workshops. Daarnaast voorzien we de mogelijkheid om papers online te presenteren. Werk jij mee aan onderzoek dat nieuwe onderzoeksresultaten oplevert, onderwijstheorie bekrachtigt, verfijnt of uitdaagt en anderen kan inspireren? Dan biedt de ORD een forum om jouw onderzoek te dissemineren en in gesprek te gaan met collega-onderzoekers en praktijk-experts. Voorstellen voor bijdragen kunnen ingezonden worden via het ORD 2022 - ConfTool Pro - Login.

Volgende types van bijdragen worden verwelkomd. Meer informatie over de voorwaarden en criteria zijn terug te vinden op de website Onderwijs Research Dagen 2022 - UHasselt.

- symposium

- paper presentatie

- posterpresentatie

- discussietafel

- workshop

Beoordeling van de voorstellen gebeurt anoniem door minstens twee beoordelaars en potentieel een derde beoordelaar.

In geval van twijfel of onvoldoende overeenstemming beslist de programmacommissie over definitieve acceptatie. Uiterlijk eind april 2022 worden de resultaten van de beoordeling bekend gemaakt. Registratie voor deelname is mogelijk in maart 2022. Er geldt een vroegboekkorting tot 13 mei 2022.

We kijken er naar uit jullie in de Oude Gevangenis van Hasselt te verwelkomen. Houd zeker ook onze social media in de gaten voor updates!

Zin om mee te werken? Je kan ons helpen door reviewer te zijn. Geef je interesse en contactgegevens door via dit ORD 2022 - Reviewers gezocht 

Alvast bedankt.

Hartelijke groeten, Het ORD-team 2022