Richard Skemp over het begrijpen van wiskunde, derde notitie van Internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs.
De internationale, vakdidactische literatuur op het gebied van het reken-wiskundeonderwijs laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs. Om dit internationale perspectief voor het voetlicht brengen is de werkgroep Wiskunde voor Morgen gestart met een serie notities. In deze notities worden toonaangevende internationale artikelen op het gebied van reken-wiskundedidactiek besproken. We verwachten dat deze serie ook informatief kan zijn voor degenen die al redelijk zijn ingevoerd in de internationale vakdidactische literatuur. Deze notities worden gepubliceerd op de website van de werkgroep Wiskunde voor Morgen, een gezamenlijke werkgroep van de NVvW en de NVORWO (Wiskunde voor Morgen: Reken- en wiskundeonderwijs voor de 21e eeuw).

Onlangs is een derde notitie beschikbaar gekomen:

Richard Skemp (1919-1995) schreef in 1976 een artikel waarin hij het begrijpen van wiskunde analyseert (Skemp, 1976). Hij komt daarbij tot een didactische theorie van dat begrijpen.
Het tijdschrift,’Mathematics Teaching in the Middle School’, vond dit artikel zo relevant dat ze het in 2006 nogmaals hebben gepubliceerd.

De eerder notities staan hier.

Met vriendelijke groeten,

Prof. Koeno Gravemeijer, voorzitter van de werkgroep Wiskunde voor Morgen