Vacature onderwijskundig trainer

Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.

De Afdeling Hoger Onderwijs van het ICLON verleent onderwijskundige diensten aan opdrachtgevers binnen en buiten de Universiteit Leiden. Deze opdrachtgevers zijn docenten, opleidingsmanagers, beleidsmedewerkers en bestuurders. Zij komen bij de afdeling HO voor onderwijskundig advies, didactische trainingen en onderzoek op een breed scala aan onderwerpen, zoals activerend onderwijs, blended learning, internationalisering, kwaliteitscultuur, toetsen en beoordelen, en verwevenheid van onderwijs en onderzoek. De afdeling werkt vraaggericht en met evidenties onderbouwd aan onderwijs dat studenten uitdaagt en docenten inspireert.

De onderwijskundig trainer zal een rol spelen in het geven en verder ontwikkelen van (BKO) cursusaanbod voor de docenten van de universiteit Leiden. Naast dit centraal cursusaanbod is er vanuit de faculteiten een sterke vraag naar maatwerk en context gebonden docentontwikkelactiviteiten.

Zie voor meer informatie: https://www.universiteitleiden.nl/vacatures/2021/q4/21-62310171onderwijs...