Vacature senior onderzoeker Hoger Onderwijs bij de Hoge school van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) zoekt voor het hogeschool-brede Lectoraat Hoger Onderwijs, Onderzoek & Innovatie 

Senior Onderzoeker Hoger Onderwijs (0,8 fte)

Waar kom je te werken?
Het lectoraat Hoger Onderwijs, Onderzoek & Innovatie werkt aan research & development op het grensvlak tussen hoger onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. De twee dominante onderzoeksthema’s zijn: leerprocessen tot professional en daarna, en  innovaties via samenwerking. Het onderzoek heeft per definitie een multidisciplinair fundament en bouwt op principes uit de Onderwijskunde, Science & Technology Studies, Organisatiekunde, Wetenschapsfilosofie, Sociologie en Antropologie. Het lectoraatsteam voert samen met de lector de aan de lector gegeven lectoraatsopdracht uit. Het team is in het verlengde van die opdracht een scholingsaanbod aan het ontwikkelen. Het lectoraat is hogeschool-breed gepositioneerd met de Faculteit Maatschappij en Recht als penvoerder.

Zie voor verdere infromatie:https://vacaturesuvahva.nl/HvA/job/Hogeschool-van-Amsterdam-senior-onderzoeker-Hoger-Onderwijs-%280%2C8-fte%29-Hoge-Hogeschool/730956402/