Vacature UvA: Onderzoeker Onderwijsinnovatie in het Hoger Onderwijs (2x)

In een projectteam, bestaande uit twee (junior)onderzoekers, ga je onderzoek doen naar de impact van onderwijsvernieuwingsprojecten binnen de UvA.
Je wordt hierbij begeleidt door onderwijswetenschappers van de programmagroep Onderwijswetenschappen en onderwijsadviseurs van het Teaching and Learning Centre (TLC).

Het doel van het onderzoek is het mogelijk maken van het systematisch monitoren en evalueren van onderwijsvernieuwingsprojecten door middel van praktijkgericht beleidsonderzoek.
We hopen zo inzicht te krijgen in de impact van de projecten en in de factoren die onderwijsinnovatie faciliteren of belemmeren.
Met deze gegevens kunnen we het TLC-ondersteuningsaanbod beter afstemmen op de praktijk van het hoger onderwijs en tegelijkertijd generieke wetenschappelijke kennis verwerven rond de duurzame implementatie van onderwijsvernieuwingen.

Het accent in deze functie ligt op kwalitatief onderzoek, maar bevat ook kwantitatieve onderzoeksactiviteiten:    

  • literatuurstudie;                                                                                                                                                
  • ontwerpen van leidraden voor interviews en focusgroepen met docenten;
  • meedenken over ontwerp en analyse van een evaluatie-instrument;                                                                    
  • het werven van respondenten uit alle faculteiten van de UvA;                                                                               
  • gegevens verzamelen via interviews en focusgroepen en deze analyseren;                                                         
  • het opstellen, uitsturen en analyseren van vragenlijsten;                                                                   
  • rapporteren in beleidsgerichte tussenrapportages en wetenschappelijke publicaties.

Sluitingsdatum:  7 maart 2022

https://vacatures.uva.nl/UvA/job/Onderzoeker-Onderwijsinnovatie-in-het-Hoger-Onderwijs/742014802/