Vooraankondiging: NRO 'prijsvraag' interventies in het vmbo, pro en (v)so (cluster 3 en 4)

Graag maak de NRO u attent op de aankomende ‘prijsvraag’ voor interventies in het vmbo, pro en (v)so (cluster 3 en 4).

Het gaat om een openbare aanbesteding in de vorm van een prijsvraag, die naar verwachting begin februari wordt gepubliceerd. Ter voorbereiding kondigen we deze nu alvast aan.
Publieke en private interventieaanbieders in het onderwijs - zoals schoolbesturen, praktijkprofessionals, gemeenten of onderzoekers - kunnen een interventie voor de sectoren vmbo, pro en/of (v)so indienen. 

NWO selecteert aan de hand van deze prijsvraag, met behulp van een deskundige jury en vooraf vastgestelde beoordelingscriteria, circa vier interventies: die worden vervolgens in schooljaar 2024-2025 geïmplementeerd en onderzocht.
e interventies moeten gericht zijn op het bevorderen van de ontwikkeling van cognitieve, sociaal-emotionele en/of praktische vaardigheden van leerlingen in het vmbo, pro en/of (v)so (cluster 3 en 4).

Het NRO-programma ‘Pilottrajecten interventies in het vmbo, pro en (v)so’ maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) van het ministerie van OCW.
Vanuit het NP onderwijs is extra geld beschikbaar gemaakt om ook in deze sectoren kennis te ontwikkelen over ‘wat werkt’ bij het bevorderen van de ontwikkeling van cognitieve, sociaal-emotionele en praktische vaardigheden.

De volledige informatie die we in deze voorfase bekend kunnen maken, vindt u op https://www.nro.nl/nieuws/vooraankondiging-prijsvraag-interventies-vmbo-pro-en-vso.