VACATURE :Open Universiteit Universitair docent

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Taken

De UD zal een belangrijke rol spelen in reeds lopend onderzoek van de vakgroep. Daarnaast wordt de UD in de gelegenheid gesteld zijn of haar eigen onderzoek verder uit te werken in binnen de gestelde kaders van de vakgroep.De UD draagt als docent bij aan het onderwijs van de master Onderwijswetenschappen en professionaliseringsactiviteiten in diverse onderwijssectoren. In overeenstemming met de inhoudelijke verantwoordelijkheden en in samenwerking met collega’s, geeft u vorm aan de verdere ontwikkeling en begeleiding van studenten in de master Onderwijswetenschappen.

FUNCTIE-EISEN

Eisen

  • U heeft een promotie afgerond binnen het domein van de Onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Psychologie of een vergelijkbaar terrein.
  • Uw interesse past bij de vakgroepen Sociaal leren of Online leren en instructie.
  • Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen blijkt uit wetenschappelijke publicaties op bovenstaand terrein.
  • U bent betrokken bij het binnenhalen van subsidies (2de en 3de geldstroom)
  • U bent gedreven om de maatschappelijke impact van onderwijsonderzoek te versterken.
  • U beschikt aantoonbaar over uitstekende kwaliteiten in het doceren van kennis en vaardigheden op het betrokken terrein, het begeleiden van studenten en het ontwikkelen van onderwijs.
  • U heeft gedegen kennis over statistische analyses en kwalitatieve onderzoekstechnieken.
  • U bent bij voorkeur in het bezit van het certificaat Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

ARBEIDSVOORWAARDEN

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 2 jaar met uitzicht op verlenging.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.127,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

WERKGEVER

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie. 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

AFDELING

Faculteit Onderwijswetenschappen

De faculteit Onderwijswetenschappen (OW) is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke master Onderwijswetenschappen. De faculteit bestaat uit vier vakgroepen: Sociaal leren, Online leren en instructie, Voorwaarden voor een leven lang leren en Leren en innoveren met ICT.

We zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige universitair docenten die het onderwijs (50%) en het onderzoek (50%) van de faculteit en met name van de vakgroep ‘Sociaal leren’ en ‘Online leren en instructie’ komen versterken.

Bij de vakgroep Sociaal leren gaat het om online samenwerkend leren en het leren in gemeenschappen en netwerken. Het onderzoek bij online samenwerkend leren is gericht op het structureren van de samenwerking en de invloed van het op afstand en online zijn daarop. Bij het leren in gemeenschappen en netwerken gaat het om collectief leren, co-creatie en innovatiekracht in organisaties.

Bij de vakgroep Online leren en instructie staan de processen van leren centraal. In het onderzoek ligt de focus op de individuele lerende en de processen die aan het leren en onderwijs ten grondslag liggen. Leren en de beoordeling (assessment) ervan bestuderen we niet alleen vanuit een resultaatperspectief, maar er wordt sterk de nadruk op de cognitieve, meta-cognitieve, perceptuele of gedragsmatige processen die tot dit resultaat leiden.

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Onderwijswetenschappen kunt u vinden op onze website www.ou.nl.

Geplaatst

Deadline

Locatie

30 okt

15 nov

Heerlen