Vacature: Promovendus leercultuur

Vacature: Promovendus leercultuur

Reageren vóór: 15 mei
Website: https://www.werkenbijderechtspraak.nl/vacature/promovendus-leercultuur-9...

In het voorjaar van 2022 is er binnen SSR (Studiecentrum Rechtspleging) een pilot opgestart waarbij door middel van een leercultuurscan is gekeken naar de leercultuur bij een zestal teams binnen de rechterlijke organisatie. Hierbij wordt leercultuur gedefinieerd als een omgeving waarin je je uitgedaagd voelt om je te ontwikkelen door werkzaamheden waarbij je (samen) kunt leren en experimenteren en waarin leren een vanzelfsprekend onderdeel vormt van de (verbetering van) kwaliteit van het werk. Een gezonde leercultuur is van belang om de kwaliteit van de rechterlijke organisatie te waarborgen en doorlopend te verbeteren.

De onderzoeksactiviteiten naar de leercultuur binnen de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie worden uitgebreid. We maken hierbij gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en werken nauw samen met de parketten en gerechten in het ontwikkelen van instrumenten en methodieken. Deelvragen die in dit promotieproject aan de orde komen, zijn:

  • Hoe kunnen we op basis van de uitkomsten van de pilot het onderzoek met de leercultuurscan op grotere schaal uitvoeren binnen parketten en gerechten?
  • Hoe ontwikkelt de leercultuur binnen parketten en gerechten zich door de tijd heen en in relatie tot beleidsveranderingen?
  • Hoe kan de ontwikkeling van de leercultuur binnen parketten en gerechten effectief worden ondersteund met interventies?

Jouw taak als promovendus is om dit onderzoek onder begeleiding van de Universiteit van Amsterdam en SSR vorm te geven en uit te voeren. Dit houdt in dat je het onderzoek bedenkt, opzet, gerechten en parketten werft die deel willen nemen aan het onderzoek, de data verzamelt, analyseert en rapporteert aan de deelnemende parketten en gerechten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen op basis van de vergaarde data, waarop je een proefschrift vorm zal geven.