Vacature UvA: Onderzoeker Onderwijsinnovatie in het Hoger Onderwijs

De link naar de vacature

Wat ga je doen?
Binnen een projectteam, bestaande uit twee (junior)onderzoekers ga je, begeleid door onderwijswetenschappers van de programmagroep Onderwijswetenschappen en onderwijsadviseurs van het Teaching and Learning Center (TLC), onderzoek doen naar de impact van onderwijsvernieuwingsprojecten binnen de UVA.

Het accent in deze functie ligt op kwalitatief onderzoek, maar bevat ook kwantitatieve onderzoeksactiviteiten:

 • literatuurstudie;                                                                                                                               
 • ontwerpen van leidraden voor interviews en focusgroepen met docenten;                    
 • meedenken over ontwerp en analyse van een evaluatie-instrument;                                   
 • het werven van respondenten uit alle faculteiten van de UvA;                                                             
 • gegevens verzamelen via interviews en focusgroepen en deze analyseren;                      
 • het opstellen, uitsturen en analyseren van vragenlijsten;                                                        
 • rapporteren in beleidsgerichte tussenrapportages en wetenschappelijke publicaties.

Wat neem je mee:
Je hebt:

 • een master in de onderwijswetenschappen, pedagogische wetenschappen, psychologie of sociologie;
 • kennis van het onderzoeksterrein van het project of een van de deelterreinen (bijv. technologie in het onderwijs, hoger onderwijs, onderwijsinnovatie);
 • ervaring met kwalitatief (en kwantitatief) empirisch onderzoek;
 • affiniteit met praktijk- en beleidsgericht onderzoek;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Engels en Nederlands;
 • goede communicatieve, sociale en organisatorische eigenschappen.

Je bent:

 • een zelfstandig en leergierig persoon met een kritische blik;
 • gemotiveerd om door middel van wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan de onderwijspraktijk en onderwijsbeleid;
 • gemotiveerd om zelfstandig een onderzoeksproject uit te voeren, onder begeleiding van ervaren onderzoekers en onderwijsadviseurs.

 

Geinteresseerd?
Klik hier op de link naar de vacature bovenaan dit bericht