Onderwijs Research Dagen 2023

5-7 juli 2023 Amsterdam

 

Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Uitnodiging voor inhoudelijke congresbijdragen ORD 2021

 

Beste VOR en VFO leden,

Graag herinneren wij u aan de naderende deadline voor het indienen van een inhoudelijke congresbijdrage voor de ORD 2021.

Vacature: Redactiesecretaris Pedagogische Studiën (8 uur per week)

Vanwege het vertrek van redactiesecretaris Hans Luyten is de redactie van Pedagogische Studiën op zoek naar een nieuwe redactiesecretaris.
Pedagogische Studiën (pedagogischestudien.nl) is het wetenschappelijk peer-reviewed open access tijdschrift van de Nederlands Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderonderzoek (VFO) en stelt zich ten doel het algemeen toegankelijk maken van resultaten van onderwijskundig en opvoedkundig onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Nederlandse taalgebied.

Senior Onderzoeker bij het lectoraat Professionalisering van het onderwijs

Wij zoeken een Senior onderzoeker die:

  • In samenwerking met opleidingen en programma’s de vraagstukken voor praktijkgericht onderzoek identificeert

Denk mee over de Kennisagenda voor het onderwijs

Welke kennis heeft het onderwijs nodig in de toekomst? Welke thema’s zijn belangrijk voor de versterking van het onderwijs?

Heb je hier goede ideeën voor? Meld je dan aan voor de Kennisagenda Onderwijs. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) begeleidt het proces om tot deze kennisagenda voor het onderwijs te komen. In deze kennisagenda zullen de belangrijkste thema’s om kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen (blijven) bieden in het po, vo en mbo, beschreven worden.

We zijn specifiek op zoek naar leraren, leidinggevenden en bestuurders in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die willen meewerken. Maar ook andere onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers zijn welkom. 

Pagina's

Abonneren op VOR RSS