Onderwijs Research Dagen 2024

"Onderwijs van waarde(n)"

10 t/m 12 juli,Tilburg

 

Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

EERA Summer School 2020- EERSS 2020 Theme and Aims

EERSS 2020 Theme and Aims

Beyond the Basics in Educational Research Methodology: Research ethics in educational research".

The Summer School provides PhD/Doctoral students with an opportunity to present and receive feedback on their research, participate in workshops related to their topic and methodology of research, and meet senior researchers and other PhD/Doctoral students from other countries and educational cultures. Emerging researchers also have the opportunity to engage with research issues in their small tutorial groups, which offer safe and constructive spaces for debate and discussion. The aim of the EERA Summer School 2020 is to support the students in their endeavour in producing methodologically high quality research with sensitivity to ethical issues.

High quality student-centered constructivist pedagogy will be applied, and students’ learning will be enhanced by inspiring, high quality key note lectures. The summer school offers a possibility to discuss one’s own research and ideas in a friendly, relaxed, and encouraging atmosphere. During the summer school, the students will have a possibility to work in groups, which are organised based on research themes and methodological choices of their study. Interactive, innovative group work will used such as shared poster creation, and various types of discussions and participatory activities. In addition, students’ learning will be enhanced by inspiring, high quality key note lectures.


Marginal Content

Call for EERSS 2020

To apply:
https://www.conftool.net/eerss2020/

Application dates
1 November 2019 - 31 January 2020
Information on acceptance
1 March 2020
Registration/Payment
1 March - 15 April 2020
Summer School
22 - 26 June 2020

 

International Conference on Talent Development and Honours Education

Join us in a World of Talent

With great pleasure we would like to inform you about the International Conference on Talent Development and Honours Education
from 10-12 June 2020, in Groningen, the Netherlands.

We look forward to your contributions, which can be in the form of best practices, examples, ideas, innovations, research results.

Registration is open for conference presenters and for everyone interested in honors education and talent development. Please feel free to join us and register!

www.honorsconference2020.org

kom stage lopen bij SLO !

Ben jij op zoek naar een passende afstudeeropdracht of stageplek? Misschien is een stage bij SLO dan wel iets voor jou.

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling heeft SLO een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. Als stagiair krijg je de mogelijkheid om hier actief aan deel te nemen, bijvoorbeeld binnen een van onze projecten of via een van de ondersteunende afdelingen.

Postdoctoraal onderzoeker Onderwijswetenschappen

Postdoctoraal onderzoeker Onderwijswetenschappen

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Afdeling Pedagogische Wetenschappen

Publicatiedatum   14 januari 2019

Opleidingsniveau Gepromoveerd

Salarisindicatie    €3.637 tot €4.978 bruto per maand, op basis van 38 uur per week

Sluitingsdatum    27 januari 2019

Functieomvang    30.4 uur per week

Vacaturenummer   19-016

Ben jij gedreven in het doen van onderzoek en geïnteresseerd in de effecten van ervaringsonderwijs in het hoger en wetenschappelijke juridisch onderwijs? Wij zoeken per 1 maart of 1 april 2019 een postdoctoraal onderzoeker Onderwijswetenschappen.

De nieuwe medewerker zal deel uitmaken van de programmagroep Onderwijswetenschappen en de Amsterdam Research Institute for Legal Studies. Binnen de programmagroep Onderwijswetenschappen wordt onderzoek gedaan naar de invloed van onderwijsbeleid, onderwijsorganisatie en leeromgeving op de kwaliteit van onderwijsleerprocessen. Het programma wordt gekenmerkt door aandacht voor de verwevenheid van (innovatie)vraagstukken op het microniveau van lerende en docent, het mesoniveau van de onderwijsorganisatie en het macroniveau van onderwijssysteem en -beleid. De programmagroep streeft ernaar bruggen te slaan tussen onderwijstheorie en -praktijk.

Pagina's

Abonneren op VOR RSS