Onderwijs Research Dagen 2024

"Onderwijs van waarde(n)"

10 t/m 12 juli,Tilburg

 

Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Reviewers ORD 2020 gezocht!

Van 24 tot en met 26 juni 2020 vindt alweer de 50ste editie (!) van de Onderwijs Research Dagen plaats. Deze ORD wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht en zal plaatsvinden op het Utrecht Science Park. Als VOR-bestuur hopen we natuurlijk op een inhoudelijk sterk en interessant programma. Om dit te bereiken vragen we uw hulp als reviewer van ingediende voorstellen.

De call for papers staat nog open tot 31 januari 2020, daarna zal de reviewprocedure starten. Elk voorstel dat ingediend wordt zal door meerdere reviewers beoordeeld worden. Als bestuur vinden we het belangrijk dat de leden van de divisies van de VOR hierbij betrokken worden en dat we gezamenlijk de kwaliteit van het congres borgen. We zoeken dan ook onderzoekers, met expertise op het gebied van onderwijsonderzoek die in februari voorstellen willen reviewen. U kunt ook als reviewer optreden als u geen voorstel voor een bijdrage op de ORD heeft ingediend.

U kunt zich aanmelden als reviewer door een mail te sturen naar ord2020@congressbydesign.com. Vermeld hierbij alstublieft uw expertisegebied (bijvoorbeeld door één of meerdere divisies te noemen) zodat u geen voorstellen krijgt waarover u geen expertise heeft. Als u zich aanmeldt ontvangt u later meer informatie over het reviewproces.

Alvast hartelijk bedankt
namens het gehele VOR-bestuur

Congres School & Armoede 28 maart 2020

28 maart 2020 Congres School & Armoede
378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede

Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School & Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in evenementenlocatie de KAS in Woerden, de start van onze campagne om dit onderwerp structureel op de agenda te krijgen bij beleidsmakers, leerkrachten, directeuren en besturen.

Tijdens het congres wordt inzicht gegeven in het leven van kinderen die opgroeien in armoede en wat het voor hen betekent als ouders geen geld hebben voor bijvoorbeeld schoolreizen, traktaties of ontbijt. Er wordt ter discussie gesteld wat scholen kunnen doen om deze kinderen te onderteunen en optimale ontwikkelingskansen te bieden. Jongeren en ouders die zelf te maken hebben gehad met armoede zullen ook aanwezig zijn om hun verhaal te delen. Tot slot is de vraag aan besturen en beleidsmakers: hoe moet je hier bestuurlijk mee omgaan?

Marco Frijlink, voorzitter van de VOO: “Natuurlijk kunnen scholen het armoedeprobleem niet oplossen, maar ze worden er wel allemaal mee geconfronteerd. Wij willen graag dat iedereen in het onderwijs zich bewust is van de problematiek, nagaat in hoeverre dit op hun school speelt en bespreekt hoe ze ermee om willen en kunnen gaan. Dat is het minste wat we van de sector kunnen verlangen.”

Gebrek aan geld bepaalt het gedrag van kinderen
Het congres wordt geopend door Eldar Shafir, professor behavioral economics aan Princeton University. Shafir is coauteur van het boek ‘Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen’. Hij schreef dit boek samen met Harvard-econoom Sendhil Mullainathan. Aan de hand van eigen onderzoek en spraakmakende voorbeelden toont de auteur aan dat de gevolgen van schaarste, waaronder armoede, veel verder gaan dan tot nu toe bekend was en betrekt dit vervolgens op schoolgaande kinderen.

EERA Summer School 2020- EERSS 2020 Theme and Aims

EERSS 2020 Theme and Aims

Beyond the Basics in Educational Research Methodology: Research ethics in educational research".

The Summer School provides PhD/Doctoral students with an opportunity to present and receive feedback on their research, participate in workshops related to their topic and methodology of research, and meet senior researchers and other PhD/Doctoral students from other countries and educational cultures. Emerging researchers also have the opportunity to engage with research issues in their small tutorial groups, which offer safe and constructive spaces for debate and discussion. The aim of the EERA Summer School 2020 is to support the students in their endeavour in producing methodologically high quality research with sensitivity to ethical issues.

High quality student-centered constructivist pedagogy will be applied, and students’ learning will be enhanced by inspiring, high quality key note lectures. The summer school offers a possibility to discuss one’s own research and ideas in a friendly, relaxed, and encouraging atmosphere. During the summer school, the students will have a possibility to work in groups, which are organised based on research themes and methodological choices of their study. Interactive, innovative group work will used such as shared poster creation, and various types of discussions and participatory activities. In addition, students’ learning will be enhanced by inspiring, high quality key note lectures.


Marginal Content

Call for EERSS 2020

To apply:
https://www.conftool.net/eerss2020/

Application dates
1 November 2019 - 31 January 2020
Information on acceptance
1 March 2020
Registration/Payment
1 March - 15 April 2020
Summer School
22 - 26 June 2020

 

International Conference on Talent Development and Honours Education

Join us in a World of Talent

With great pleasure we would like to inform you about the International Conference on Talent Development and Honours Education
from 10-12 June 2020, in Groningen, the Netherlands.

We look forward to your contributions, which can be in the form of best practices, examples, ideas, innovations, research results.

Registration is open for conference presenters and for everyone interested in honors education and talent development. Please feel free to join us and register!

www.honorsconference2020.org

Pagina's

Abonneren op VOR RSS