Onderwijs Research Dagen 2024

"Onderwijs van waarde(n)"

10 t/m 12 juli,Tilburg

 

Pedagogische Studiën

Tijdschrift
voor onderwijskunde
en opvoedkunde

Job opportunities Zurich University of Teacher Education

Research Group Education and Digital Transformation

The research group on «Education and Digital Transformation» is being established in 2020. It will contribute to the joint research activities of the PH Zurich, the University of Zurich, the Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), and the Zurich University of the Arts (ZHdK), as part of the digitisation initiative of the Zurich universities (DIZH).

Digital transformation continues to affect all areas of life and poses new challenges to science, society, and the education system. The Zurich University of Teacher Education (PH Zurich) is set to increase its contribution to research into digital transformation in an educational context and is establishing a research group on «Education and Digital Transformation» in 2020. The group's work will focus on the question of how digital transformation affects education, teaching and learning, and on how digital developments can be shaped in an educational context. These questions will be addressed in the following three areas of research:

Education and Digital Society

Digitalisation is changing social structures so fundamentally that there is increasing talk of a «digital society». The research group will examine which structural changes in the education system go hand in hand with digital transformation. One focus is on how educational institutions are facing the new opportunities and challenges. Another aim is to investigate how digital transformation is affecting societal contexts and, for example, the relevance of education in society, educational opportunities, or the role of teachers.

Uitstel ORD 2020

Na overleg met de VOR en het VFO hebben we besloten om de Onderwijs Research Dagen in Utrecht een jaar uit te stellen.

In verband met de aangescherpte maatregelen van de overheid in het kader van de beheersing van de coronacrisis heeft de Universiteit Utrecht dwingend geadviseerd om alle evenementen tot 1 juli op te schorten. Omdat ook na 1 juli de situatie nog niet helder is en in het najaar veel uitgestelde bijeenkomsten worden georganiseerd is besloten de lustrumeditie van de ORD in 2021 te organiseren.

We hopen u zo snel mogelijk over een nieuwe datum te kunnen informeren. Graag zien we u in (inter)actie in 2021.

Vragen? ORD2020@Congresbydesign.com

Lidmaatschap VOR en registratie ORD

-- Bericht van de secretaris --

Beste leden en potentiele leden van de Vereniging voor Onderwijs Research,

Vorig jaar hebben we besloten om een directe koppeling te maken tussen het lidmaatschap voor de vereniging en de registratie voor de Onderwijs Research Dagen (ORD), onze jaarlijkse wetenschappelijke conferentie. Bij de registratie voor de ORD2020 in Utrecht wordt u automatisch voor een jaar lid van de vereniging. Het lidmaatschap loopt dan van ORD naar ORD. We hopen natuurlijk dat u zich ieder jaar registreert voor de ORD komt en op die manier automatisch lid blijft van de vereniging. Mocht u niet naar de ORD komen dan krijgt u van ons secretariaat een brief met de vraag of u toch nog lid wil blijven van de vereniging. U kunt dan de contributie voldoen via de factuur.

Door lid te blijven van de vereniging behoudt u alle voordelen van het lidmaatschap

Lezing Onderwijs en Samenleving - 3 februari 2020

Op maandag 3 februari zal Professor Claudia Ruitenberg (University of British Columbia, Vancouver, Canada) een lezing houden onder de titel: “Your teachers stand with you”: Scholierenactivisme en politieke solidariteit. 

In de lezing staat de vraag centraal wat het voor leraren betekent om politiek solidair met leerlingen te handelen. Deze vraag is ingegeven door uitdrukkingen van solidariteit door leraren tijdens de wereldwijde klimaatstaking in september 2019. Wat betekent het om scholierenactivisten te “zien en horen,” en om naast hen te “staan en strijden”? In het eerste deel van de lezing wordt het werk van Jacques Rancière en, in het bijzonder, zijn begrip van de “(ver)deling van het waarneembare” gebruikt om te duiden hoe leraren studenten kunnen “zien en horen.” In het tweede deel van de lezing wordt Sally Scholz’s interpretatie van politieke solidariteit gebruikt om te duiden hoe schoolleiders en leraren naast scholierenactivisten kunnen “staan en strijden.”

De lezing (en discussie) wordt verzorgd door de Leerstoelgroep Educatie van de Universiteit voor Humanistiek, in samenwerking met de divisie Onderwijs en Samenleving van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR)

Tijd: 14.00-16.00
Locatie: zaal 1.22
Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwgracht 29, 3512 HD, Utrecht

Pagina's

Abonneren op VOR RSS